Vyhľadať
Close this search box.
Články
RELATIONSHIP & SEXUALITY
Sex je tu s nami od nepamäti a láska v jej rôznych podobách bola vždy základná ľudská hodnota. Ale intimita je nová. Hoci sa jedná o tak zásadnú zložku dnešných medziľudských vzťahov, tak dôležitú pri vytváraní rodín, tak vysoko cenenú ako významný zdroj osobného šťastia, intimita ostáva záhadou. Väčšina ľudí vníma, že intimita buď je súčasťou partnerského vzťahu, ak patríte medzi tých šťastnejších, alebo ak nie, máte skrátka smolu. Vzťahy, sexuálny život, manželstvo a láska môžu do určitej úrovne prežiť bez intimity, ale duša, srdce a ich energia nie.
PERSONAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT
Rodíme sa s vážnym zámerom pre tento život. O tom som presvedčený. Ľudské bytosti vedú životom dva hlavné impulzy. Prvý je inštinkt a túžba prežiť, ktorú máme spoločnú so všetkými pozemskými zvieratami. Druhá hnacia sila je prianie, vnútorná potreba spomenúť si – objaviť dôvod, prečo sme sa narodili, zmysel, úlohu, jedinečný ľudský potenciál, ktorý každý z nás prichádza naplniť.
organisational development
Pracovisko je miesto, kde väčšina z nás strávi najväčšiu časť života. Našej práci venujeme najvzácnejší čas na Zemi: najlepšie roky nášho života, najlepšiu časť nášho dňa, najviac energie, kreativity, mentálneho aj emocionálneho priestoru. Ľudia často poznajú svojich kolegov lepšie, ako členov rodiny a trávia s nimi viac času ako doma s rodinou.
empathy
Kedysi žili ľudia v stave, v ktorom boli ľudské vedomie a realita sveta vo svojej podstate úplne prepojené. Malé deti nám toto základné prepojenie doteraz ukazujú, pokým ich uvedomenie si samých seba nezačne oddeľovať od sveta a od seba. To isté sa deje v ľudskej evolúcii ako celku.
MENTAL HEALTH
Stres je normálny. Je to naše základné vybavenie pre prežitie v núdzových situáciách. Celé telo prejde do poplašného módu, aby čelilo prichádzajúcemu nebezpečenstvu. Ale ak sa v tomto poplašnom stave nachádzame permanentne, stresový mechanizmus začína poškodzovať telo, ktoré mal pôvodne chrániť. A vtedy sa stres stáva ničiteľom, jednou z hlavných príčin chronických ochorení, poškodenia orgánov a predčasnej smrti. A nanešťastie, toto je tiež normálne.
načítavam