Vyhľadať
Close this search box.

Pre medicínske zariadenia

Participatívna a integratívna medicína

Zručnosti starostlivosti o seba a posilnenie empatie pre zdravotníckych pracovníkov.

Od lekárov a liečiteľov sa očakáva, že budú vzormi vo vysokej miere schopnosti empatie. Tiež sa od nich postupne očakáva, že budú považovať ľudské bytosti za autonómne individuálne bytosti pozostávajúce z tela, duše a ducha. Aby bolo možné splniť tieto očakávania, je potrebné viesť nepretržitý dialóg s  múdrosťou ľudských životných síl. Ich prebudenie vytvára väčšiu schopnosť starostlivosti o seba a možnosti neustále rastúcej empatie.

V každom živom organizme žije interný lekár, udržiavateľ a obnoviteľ zdravia. Aby tento vlastný interný lekár prevzal zodpovednosť za svoje zdravie v neustálom tlaku moderného života, potrebuje pre optimálne fungovanie porozumenie a spoluprácu. Nehovorí slovami a nereaguje na reflexívny intelekt. Reaguje na bohatú inteligenciu neverbálnych komunikačných schopností, ktoré zahŕňajú psychofonetiku, v jadre metodickej empatie: uvedomenie tela, spontánne gestá a pohyby, spontánna vizualizácia a fonizácia.