Vyhľadať
Close this search box.

Profesionálny tréning v psychofonetike

Typ

kurz

Trvanie

33 + 7 dní / ročník

Cena

3780 € s DPH / ročník

Profesionálny tréning v Psychofonetike

3-ročný kurz ukončený získaním pokročilého diplomu v Psychofonetike
Image 055ciste
Konzultant pre osobnostný & organizačný rozvoj a psychosomatiku

Súhrn

Úvod

Tento 3-ročný profesionálny tréning v Psychofonetike pripravuje ľudí pracovať samostatne ako nezávislých profesionálnych counselorov a konzultantov osobnostného, profesionálneho a skupinového rozvoja v súkromnej praxi, v spolupráci s klinikami a v iných profesiách v súlade s Etickým kódexom.

 • Prvý ročník

Základný ročník v Psychofonetike – Metodická empatia a self-leadership

Na záver 1.ročníka získate:
Osvedčenie o absolvovaní Základného ročníka v Psychofonetike – Metodická empatia & Self-Leadership

 • Druhý ročník

Holistický Counselor v Psychofonetike – Counseling  & Leadership Skills

Na záver 2. ročníka vydávame úspešným absolventom:
Diplom v holistickom counselingu v Psychofonetike – Counseling  & Leadership Skills

 • Tretí ročník

  Konzultant osobnostného a profesionálneho rozvoja

  Štúdium v 3. ročníku uzatvára pokročilý diplom v Psychofonetike:
  Konzultant pre osobnostný & organizačný rozvoj a psychosomatiku

Ako to prebieha

 • Tento kurz poskytuje 3 roky odbornej prípravy v psychofonetickom counselingu a konzultácií pre osobnostný a profesionálny rozvoj.
 • Každý ročník obsahuje 6 intenzívnych seminárov v rozsahu 5 dní približne raz za dva mesiace plus 3 dni na ukončenie každého ročníka doplnené stretnutiami v tréningových malých skupinách medzi stretnutiami (spolu 40 dní, z toho 33 dní prezenčne, online len v odôvodnených prípadoch).
 • Každý výukový deň sa skladá zo 4 blokov (od 9:00 do 17:30 hod), kde sa striedajú vysvetlenia metodiky, teoretické témy, praktické ukážky, cvičenia, tréning metódy, osobné a supervízne otázky.
 • 1x počas seminára (zvyčajne v piatok) je večerná prednáška.
 • Uzavretá skupina, max. 25 študentov na skupinu.
 • Kurz prebieha v slovenčine a v angličtine súbežne s prekladom.
 • Semináre budú prebiehať preferovane v prezenčnej forme. Vo výnimočných prípadoch je možné sa pripojiť online (cez Zoom).
 • 4 individuálne sedenia s psychofonetickým counselorom, ktoré sú povinné v rámci každého ročníka ako osobná skúsenosť s metodikou a ktoré môžu byť absolvované u ľubovoľného counselora.
 • Ponúkame prácu pod supervíziou nie len na intenzívoch, ale aj medzi nimi. Tréning v malých skupinkách s učiteľom je súčasťou seminárov, ale aj medziintenzívových stretnutí.
 • Zároveň vytvárame príležitosti na prácu s verejnosťou prostredníctvom “placementu” – máme organizácie, v ktorých naši študenti praxujú a tým si zvyšujú svoje zručnosti.

Termíny a miesto

Semináre Základného ročníka sú organizované lokálne na dvoch miestach – v Košiciach a v Bernolákove (pri Bratislave).
Od 2. ročníka sú tieto 2 lokálne skupiny spojené do jednej a miesto, kde prebieha vyučovanie sa pravidelne strieda.

Aktuálny 2.ročník

Seminár Dátum Miesto
2.1 12. - 16. 6. 2024 Bernolákovo
2.2 7. - 11. 8 2024 Košice
2.3 16. - 20. 10. 2024 Bernolákovo
2.4 4, - 8. 12. 2024 Košice
2.5 12. - 16. 2. 2025 Bernolákovo
2.6 9. - 13. 4. 2025 Košice
2.7 20. - 22. 6. 2025 Bernolákovo

Aktuálny 3.ročník

Seminár Dátum Miesto
3.1 1. - 5. 5. 2024 Košice
3.2 3. - 7. 7. 2024 Košice
3.3 4. - 8. 9. 2024 Košice
3.4 27. 11. - 1. 12. 2024 Košice
3.5 19. - 23. 2. 2025 Košice
3.6 7. - 11. 5. 2025 Košice
3.7 15. - 17. 8. 2025 Košice

Lektori

Yehuda Tagar

Izraelský counselor, poradca, psychoterapeut, medzinárodný konzultant, tréner a lektor, v súčasnosti so sídlom v Bernolákove (pri Bratislave) na Slovensku.

Jana Múdra

Učiteľka, counselorka, koučka, psychofonetická konzultantka, 20 rokov pôsobí vo sfére vzdelávania, posledných 5 rokov pracuje v Škole empatie ako lektorka.

Miroslava Tagar

Pracuje s Psychofonetikou a Chirofonetikou, je špeciálna pedagogička a konzultantka pre školy, riaditeľka Školy Empatie.

Cena a platobné podmienky

Študijný poplatok za kurz je 3780 € (s DPH) za jeden ročník.

Prvý seminár v cene 540 € (s DPH) je splatný formou zálohy vopred.

Môžete k nemu získať zľavu -100 € pri úhrade viac ako 2 mesiace dopredu (Early Birds).

Doplatok po prvom seminári vo výške  3240 € (s DPH) môžete uhradiť jedným z 2 spôsobov:

 1. naraz so zľavou 10%, tj. len 2900 € (úspora 340 €)
 2. V 3 splátkach po 1080 € (s DPH).

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Storno podmienky

 1. Pri odhlásení sa menej ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára je záujemca povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny 1. seminára bez zľavy.
 2. Pri odhlásení sa viac ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára alebo ak sa kurz nemôže uskutočniť z organizačných dôvodov vraciame celý uhradený poplatok.
 3. Za neúčasť na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu. Semináre sú nahrávané a nahrávky dočasne sprístupnené uzavretej skupine študentov daného ročníka.
 4. V prípade predčasného ukončenia výcviku z dôvodov na strane študenta nemôže byť uplatňovaný nárok na vrátenie ani zníženie študijného poplatku.

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z kurzu je študent povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@skolaempatie.sk.

Prihlásením sa na výcvik záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.

Cieľová skupina

 • profesionáli z oblasti psychológie, terapeutickej praxe, koučingu a sociálnej práce
 • učitelia, rodičia a odborníci v oblasti vzdelávania a výchovy detí a mládeže
 • lídri, manažéri, profesionáli z oblasti ľudských zdrojov a organizačnej psychológie
 • odborníci z oblasti medicíny, psychiatri a odborníci v oblasti psychosomatiky

Čo získate

Nástroje pre:

 1. Osobnostný a vzťahový rozvoj
 2. Prehĺbené do Holistického counselingu a konzultácii v 2. a 3. ročníku
 3. Využitie celej metódy Psychofonetiky – jej konverzačnej aj akčnej časti
 4. Rozvoj – imaginácie, inšpirácie, intuície
 5. Prácu s čakrami empatie pre seba, aj pre prácu s klientom
 6. Prekonávanie vnútorných prahov
 7. Prácu s hláskami
 8. Metódu práce so od závislosťami
 9. Liečenie traumy a prekonanie zneužitia
 10. Liečenie minulých rozhodnutí
 11. Prácu so skupinou
 12. Párové konzultácie


Kvalifikácia umožňuje:

 • Registráciu a členstvo v Medzinárodnej asociácii psychofonetických counselorov – IAPP (International Association of Psychophonetics practitioners).
 • Licenciu k profesionálnej praxi ako psychofonetický counsellor a konzultant.

Obsah

 1. Prax na úrovni 1., 2. a 3. ročníka
 2. Psychofonetické akčné sekvencie
 3. Špeciálne témy a psychofonetické prístupy v counselingu
 4. Pokročilá úroveň práce s hláskami
 5. Rozvíjanie vyššieho vnímania
 6. Teoretické základy Psychofonetiky a Psychosofie
 7. Metodológia uvedomovania si zážitku
 8. Vývin človeka a biografia
 9. Psychofonetická arteterapia
 10. Teórie psychológie a psychoterapie
 11. Úvod do medicíny – anatómia a fyziológia
 12. Osobná a profesionálna cesta rozvoja

Podrobný program posielame prihláseným účastníkom emailom týždeň pred začiatkom semináru.

Prihláška