Profesionálny tréning v psychofonetike

Typ

kurz

Trvanie

90 dní

Cena

3150 € + DPH / ročník

Profesionálny tréning v Psychofonetike

3-ročný kurz ukončený získaním postgraduálneho diplomu v Psychofonetike
Image 055ciste
Counselor a konzultant pre osobnostný a profesionálny rozvoj

Úvod

Tento 3-ročný profesionálny tréning v Psychofonetike pripravuje ľudí pracovať samostatne ako nezávislí profesionálni counsellori a konzultanti osobnostného a profesionálneho rozvoja v súkromnej praxi, v spolupráci s klinikami a v iných profesiách v súlade s Etickým kódexom.

Priebeh:

 1. Základný ročník v Psychofonetike
  – Certifikát o absolvovaní Základného ročníka v Psychofonetike pre osobnostný a vzťahový rozvoj.
 2. Druhý ročník
  – Diplom v Holistickom counselingu pre osobnostný a profesionálny rozvoj.
 3. Tretí ročník
  – Postgraduálny diplom v Psychofonetike – Konzultant pre osobnostný a profesionálny rozvoj.

Ako to prebieha

 • Tento kurz poskytuje 3 roky odbornej prípravy v psychofonetickom counselingu a konzultácií pre osobnostný a profesionálny rozvoj.
 • Každý ročník obsahuje 6 intenzívnych seminárov v rozsahu 4 až 5 dní približne raz za dva mesiace:
  • 1. ročník spolu 25 dní
  • 2. ročník spolu 30 dní
  • 3. ročník spolu 35 dní
 • Každý výukový deň (seminár) sa skladá zo 4 blokov, kde sa striedajú vysvetlenia metodiky a duševných javov, teoretické témy, praktické ukážky, cvičenia, osobné a supervízne otázky (podľa obsahu konkrétneho seminára).
 • 1x počas seminára je večerná prednáška
 • Uzavretá skupina, max. 25 študentov na skupinu.
 • Prvý seminár prvého ročníka organizujeme aj s cieľom poskytnúť možnosť zorientovať sa vo forme, priebehu a podmienkach štúdia. Po prvom stretnutí sa môžete rozhodnúť o pokračovaní štúdia.
 • Kurz prebieha v slovenčine a v angličtine súbežne s prekladom.
 • Semináre budú prebiehať preferovane v prezenčnej forme. Prípadne online prostredníctvom videokonferencie (cez Zoom), ak nám situácia nedovolí sa stretnúť fyzicky.
 • 4 individuálne sedenia s psychofonetickým counselorom, ktoré sú povinné v rámci každého ročníka ako osobná skúsenosť s metodikou a ktoré môžu byť absolvované u ľubovoľného counselora.

Termín a miesto

Semináre Základného ročníka sú organizované lokálne na dvoch miestach – v Košiciach a v Bernolákove (pri Bratislave).
Od 2. ročníka sú tieto 2 lokálne skupiny spojené do jednej a miesto, kde prebieha vyučovanie sa pravidelne strieda.

Druhý ročník

Seminár KC a H Dátum Miesto
2.1 november 2022 16. – 20. 11. 2022 Košice
2.2 február 2023 1. - 5. 2. 2023 Bernolákovo
2.3 marec 2023 29. 3. - 2. 4. 2023 Košice
2.4 jún 2023 21. - 25. 6. 2023 Bernolákovo
2.5 október 2023 18. - 22. 10. 2023 Košice
2.6 január 2024 17. - 21. 1. 2024 Bernolákovo
2.7 ukončenie ročníka upresníme upresníme

Lektor / kouč

Yehuda Tagar

Izraelský counselor, poradca, psychoterapeut, medzinárodný konzultant, tréner a lektor, v súčasnosti so sídlom v Bernolákove (pri Bratislave) na Slovensku.

Cena a platobné podmienky

Študijný poplatok za kurz je 3150 € za ročník.

Prvý seminár v cene 450 € je splatný formou zálohy vopred.

Môžete k nemu získať zľavu -50 € pri úhrade viac ako 2 mesiace dopredu (Early Birds).

Doplatok po prvom seminári vo výške  2700 € môžete uhradiť jedným z 2 spôsobov:

 1. naraz so zľavou 10%, tj. len 2430 € (úspora 270 €)
 2. V 3 splátkach po 900 €

Ceny sú uvedené bez DPH.

Storno podmienky

 1. Pri odhlásení sa menej ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára je záujemca povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny 1. seminára bez zľavy.
 2. Pri odhlásení sa viac ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára alebo ak sa kurz nemôže uskutočniť z organizačných dôvodov vraciame celý uhradený poplatok.
 3. Za neúčasť na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu. Semináre sú nahrávané a nahrávky dočasne sprístupnené uzavretej skupine študentov daného ročníka.
 4. V prípade predčasného ukončenia výcviku z dôvodov na strane študenta nemôže byť uplatňovaný nárok na vrátenie ani zníženie študijného poplatku.

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z kurzu je študent povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@skolaempatie.sk.

Prihlásením sa na výcvik záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.

Cieľová skupina

 • profesionáli z oblasti psychológie, terapeutickej praxe, koučingu a sociálnej práce
 • učitelia, rodičia a odborníci v oblasti vzdelávania a výchovy detí a mládeže
 • lídri, manažéri, profesionáli z oblasti ľudských zdrojov a organizačnej psychológie
 • odborníci z oblasti medicíny, psychiatri a odborníci v oblasti psychosomatiky

Čo získate

Nástroje pre:

 1. Osobnostný a vzťahový rozvoj
 2. Prehĺbené do Holistického counselingu a konzultácii v 2. a 3. ročníku
 3. Využitie celej metódy Psychofonetiky – jej konverzačnej aj akčnej časti
 4. Rozvoj – imaginácie, inšpirácie, intuície
 5. Prácu s čakrami empatie pre seba, aj pre prácu s klientom
 6. Prekonávanie vnútorných prahov
 7. Prácu s hláskami
 8. Metódu práce so od závislosťami
 9. Liečenie traumy a prekonanie zneužitia
 10. Liečenie minulých rozhodnutí
 11. Prácu so skupinou
 12. Párové konzultácie


Kvalifikácia umožňuje:

 • Registráciu a členstvo v Medzinárodnej asociácii psychofonetických counselorov – IAPP (International Association of Psychophonetics practitioners).
 • Licenciu k profesionálnej praxi ako psychofonetický counsellor a konzultant.

Obsah

 1. Prax na úrovni 1., 2. a 3. ročníka
 2. Psychofonetické akčné sekvencie
 3. Špeciálne témy a psychofonetické prístupy v counselingu
 4. Pokročilá úroveň práce s hláskami
 5. Rozvíjanie vyššieho vnímania
 6. Teoretické základy Psychofonetiky a Psychosofie
 7. Metodológia uvedomovania si zážitku
 8. Vývin človeka a biografia
 9. Psychofonetická arteterapia
 10. Teórie Psychológie a Psychoterapie
 11. Úvod do medicíny – anatómia a fyziológia
 12. Osobná a profesionálna cesta rozvoja

Podrobný program posielame prihláseným účastníkom emailom týždeň pred začiatkom semináru.

Prihláška