Profesionálny tréning v psychofonetike

Typ

kurz

Trvanie

99 dní

Cena

3150 € / ročník

Profesionálny tréning v psychofonetike

3-ročný kurz ukončený získaním postgraduálneho diplomu v Psychofonetike
Image 055ciste
Counselor a konzultant pre osobný a profesionálny rozvoj

Úvod

Tento 3-ročný profesionálny tréning v Psychofonetike pripravuje ľudí pracovať samostatne ako nezávislí profesionálni kouči, counsellori a konzultanti osobnostného a skupinového rozvoja v súkromnej praxi, v spolupráci s klinikami a v iných profesiách v súlade s Etickým kódexom.

Priebeh:

 1. Základný ročník v Psychofonetike
  (diplom z Holistického koučingu)
 2. Druhý ročník – Counseling-Metodická empatia
  (bez samostatného diplomu)
 3. Tretí ročník – Counseling a konzultácie v oblasti osobnostného a profesionálneho rozvoja
  (postgraduálny diplom z Psychofonetiky)

Cieľová skupina

 • profesionáli z oblasti psychológie, terapeutickej praxe, koučingu a sociálnej práce
 • učitelia, rodičia a odborníci v oblasti vzdelávania a výchovy detí a mládeže
 • lídri, manažéri, profesionáli z oblasti ľudských zdrojov a organizačnej psychológie
 • odborníci z oblasti medicíny, psychiatri a odborníci v oblasti psychosomatiky

Čo získate

nástroje pre:

 1. Holistický koučing v Základnom ročníku
 2. Prehlĺbené do Holistického counselingu a konzultácii v 2. a 3. ročníku
 3. Využitie celej metódy Psychofonetiky – jej konverzačnej aj akčnej časti
 4. Vedomú prácu na rozvoji vyšších zmyslov – imaginácie, inšpirácie, intuície -prácu s čakrami empatie pre seba, aj pre prácu s klientom
 5. Prekonávanie vnútorných prahov 
 6. Vedomú prácu s “Príšerami” strachu, seba-nenávisti a pochybností
 7. Prácu s hláskami
 8. Metódu premostenia – od závislosti k reálnym potrebám
 9. Liečenie traumy a prekonanie zneužitia
 10. Liečenie minulých rozhodnutí
 11. Prácu so skupinou
 12. Párové konzultácie

 
Kvalifikácia umožňuje:

 • Registráciu a členstvo kouča, counsellora a konzultanta v IAPP (International Association of Psychophonetics practitioners / Medzinárodná asociácia psychofonetických counselorov)
 • Licenciu k profesionálnej praxi ako kouč, psychofonetický counsellor a konzultant.

Obsah

 1. Praktická úroveň 1, 2 a 3
 2. Psychofonetické akčné sekvencie úrovne1, 2 a 3
 3. Špeciálne témy a psychofonetické prístupy v poradenskej úrovni 2 a 3
 4. Pokročilá úroveň práce s hláskami
 5. Rozvíjanie vyššieho vnímania – základy empatie
 6. Teoretické základy Psychofonetiky a Psychosofie 
 7. Metodológia uvedomovania si zážitku
 8. Ľudský rozvoj a biografia
 9. Psychofonetická arteterapia
 10. Teória Psychológie a Psychoterapie
 11. Úvod do medicíny – anatómia a fyziológia
 12. Osobná a profesionálna cesta rozvoja

Podrobný program posielame prihláseným účastníkom emailom týždeň pred začiatkom semináru.

Ako to prebieha

 • Tento kurz poskytuje 3 roky odbornej prípravy v psychofonetickom counselingu a konzultácií pre osobnostný a skupinový rozvoj.
  Každý rok obsahuje 6 stretnutí v rozsahu 5 dní intenzívnych seminárov.
  Každý rok je zakončený 3-dňovým záverečným stretnutím.
  Spolu ide o 99 dní prezenčne.
 • Každý výukový deň (seminár) sa skladá zo 4 blokov, kde sa striedajú vysvetlenia metodiky a duševných javov, teoretické témy, praktické ukážky, cvičenia, osobné a supervízne otázky (podľa obsahu konkrétneho seminára).
 • 1x počas seminára je večerná prednáška
 • Uzavretá skupina, max. 25 študentov na skupinu.
 • Prvý seminár organizujeme aj s cieľom poskytnúť možnosť zorientovať sa vo forme, priebehu a podmienkach štúdia. Po prvom stretnutí sa môžete rozhodnúť o pokračovaní štúdia.
 • Kurz prebieha v slovenčine a v angličtine súbežne s prekladom.
 • Semináre budú prebiehať preferovane v prezenčnej forme. Prípadne online prostredníctvom videokonferencie (cez Zoom), ak nám situácia nedovolí sa stretnúť fyzicky.
 • 4 individuálne sedenia s psychofonetickým counselorom, ktoré sú povinné v rámci každého ročníka ako osobná skúsenosť s metodikou a ktoré môžu byť absolvované u ľubovoľného counselora.

Lektor / kouč

Yehuda Tagar

Izraelský kouč, poradca, psychoterapeut, medzinárodný konzultant, tréner a lektor, v súčasnosti so sídlom v Bernolákove (pri Bratislave) na Slovensku.

Termín a miesto

Semináre Základného ročníka sú organizované lokálne na dvoch miestach – v Košiciach a v Bernolákove (pri Bratislave).
Od 2. ročníka sú tieto 2 lokálne skupiny spojené do jednej a miesto, kde prebieha vyučovanie sa pravidelne strieda.

Košice a Bratislava – KC and H

KC/H 2.1  november 2022  16-20.11.2022  Košice
KC/H 2.2  február 2023     1-5.2.2023   Bernolákovo
KC/H 2.3    marec 2023   29.3-2.4.2023   Košice
KC/H 2.4     jún 2023   21-25.6.2023   Bernolákovo
KC/H 2.5   august 2023    9-13.8.2023  Košice
KC/H 2.6   október  2023   18-22.10.2023   Bernolákovo
KC/H 2.7    január 2024    19-21.1.2024   Košice

Cena a platobné podmienky

Študijný poplatok za kurz je 3150 € za ročník.

Prvý seminár v cene 450 € je splatný formou zálohy vopred.

Môžete k nemu získať zľavu -50 € pri úhrade viac ako 2 mesiace dopredu (Early Birds).

Doplatok po prvom seminári vo výške  2700 € môžete uhradiť jedným z 2 spôsobov:

 1. naraz so zľavou 10%, tj. len 2430 € (úspora 270 €)
 2. V 3 splátkach po 900 €

 

Storno podmienky

 1. Pri odhlásení sa menej ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára je záujemca povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny 1. seminára bez zľavy.
 2. Pri odhlásení sa viac ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára alebo ak sa kurz nemôže uskutočniť z organizačných dôvodov vraciame celý uhradený poplatok.
 3. Za neúčasť na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu. Semináre sú nahrávané a nahrávky dočasne sprístupnené uzavretej skupine študentov daného ročníka.
 4. V prípade predčasného ukončenia výcviku z dôvodov na strane študenta nemôže byť uplatňovaný nárok na vrátenie ani zníženie študijného poplatku.

 

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z kurzu je študent povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@skolaempatie.sk.

Prihlásením sa na výcvik záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.

Prihláška

Ďakujeme za záujem o náš newsletter

Ak sa prihlasovaný email v našej databáze už nachádza, nič viac netreba robiť, údaje sa práve aktualizovali.

Ak sa konkrétnym emailom prihlasujete prvýkrát, pre dokončenie prihlásenia kliknite na link v potvrdzovacom emaili.

S vašimi údajmi budeme nakladať diskrétne a s rešpektom. Viac na – Informácie o spracovaní osobných údajov.

Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na link “Odhlásenie z odberu” v pätičke každého emailu alebo požiadaním na info@skolaempatie.sk.