Psychofonetika

založené na Psychosofii Rudolfa Steinera

Konzultácie
pre osobnostný, vzťahový
a profesionálny rozvoj

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Prínosy

1

Hľadanie zmyslu v práci, svojho poslania v živote

2

Dôležité rozhodnutia v živote

3

Chronická únava a depresia

4

Prerušenie vzorca závislosti

5

Opakované konflikty s partnerom, s dieťaťom

6

Nastavenie zdravých hraníc vo vzťahoch

7

Postaranie sa o vnútorné zranenia

8

Psychosomatické bolesti

9

Trauma, liečenie traumy zo zneužitia, šoku, straty...

10

Prekonanie pocitu viny, hanby, pochybností a strachu

Naše kurzy

Najnovšie články

Osobné hranice

Byť pánom/paňou svojej reality, rozhodovať o zmysle svojho života, dnes toto väčšina z nás od seba očakáva. Ale, dokážeme naďalej spolu žiť?

Zrod vnútornej autority

Ľudia nestratili schopnosť konať na základe vnútornej autority. Nikdy predtým ju totiž nemali. Dieťa, vedené dospelými, zrejúce k samostatnosti, to nie je nič nepatričné. Takto je to aj vo vývine ľudstva ako celku: dospievame. Potenciál byť sám sebe vodcom, učiteľom a liečiteľom dnes žije v každom z nás a čaká na svoj zrod do reality.

Autor psychofonetiky

Duša, ktorá dokáže vidieť samú seba, môže uzrieť Svet