Psychofonetika

založené na Psychosofii Rudolfa Steinera

Konzultácie
pre osobnostný, vzťahový
a profesionálny rozvoj

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Prínosy

1

Hľadanie zmyslu v práci, svojho poslania v živote

2

Dôležité rozhodnutia v živote

3

Chronická únava a depresia

4

Prerušenie vzorca závislosti

5

Opakované konflikty s partnerom, s dieťaťom

6

Nastavenie zdravých hraníc vo vzťahoch

7

Postaranie sa o vnútorné zranenia

8

Psychosomatické bolesti

9

Trauma, liečenie traumy zo zneužitia, šoku, straty...

10

Prekonanie pocitu viny, hanby, pochybností a strachu

Naše kurzy

Najnovšie články

Intimita je umelecké dielo

Láska samotná sa často považovala za povinnosť. V posledných desaťročiach sa však intimita stala vysoko cenenou hodnotou vzťahov. Sexuálny vzťah si bez intimity nevieme ani predstaviť.

Umenie vedomého vzťahu

Ľudské vedomie sa vyvíja a intímny vzťah je v prednej línii tohto vývoja. Len veľmi málo ľudí si slobodne vyberie- žiť svoj partnerský život rovnakým spôsobom, ako ho žili ich rodičia. Na nové, doteraz nepoznané spôsoby partnerského života, je potrebná nová intuícia, ako ju však získať?

Autor psychofonetiky

Duša, ktorá dokáže vidieť samú seba, môže uzrieť Svet

Ďakujeme za záujem o náš newsletter

Ak sa prihlasovaný email v našej databáze už nachádza, nič viac netreba robiť, údaje sa práve aktualizovali.

Ak sa konkrétnym emailom prihlasujete prvýkrát, pre dokončenie prihlásenia kliknite na link v potvrdzovacom emaili.

S vašimi údajmi budeme nakladať diskrétne a s rešpektom. Viac na – Informácie o spracovaní osobných údajov.

Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na link “Odhlásenie z odberu” v pätičke každého emailu alebo požiadaním na info@skolaempatie.sk.