Psychofonetika

založené na Psychosofii Rudolfa Steinera

Konzultácie
pre osobnostný, vzťahový
a profesionálny rozvoj

Povedali o nás

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Prínosy

1

Hľadanie zmyslu v práci, svojho poslania v živote

2

Dôležité rozhodnutia v živote

3

Chronická únava a depresia

4

Prerušenie vzorca závislosti

5

Opakované konflikty s partnerom, s dieťaťom

6

Nastavenie zdravých hraníc vo vzťahoch

7

Postaranie sa o vnútorné zranenia

8

Psychosomatické bolesti

9

Trauma, liečenie traumy zo zneužitia, šoku, straty...

10

Prekonanie pocitu viny, hanby, pochybností a strachu

Naše kurzy

Najnovšie články

Umenie vedomého vzťahu

Ľudské vedomie sa vyvíja a intímny vzťah je v prednej línii tohto vývoja. Len veľmi málo ľudí si slobodne vyberie- žiť svoj partnerský život rovnakým spôsobom, ako ho žili ich rodičia. Na nové, doteraz nepoznané spôsoby partnerského života, je potrebná nová intuícia, ako ju však získať?

Empatia s deťmi začína empatiou k sebe

Dieťa vás irituje. Chce niečo nemožné alebo bojuje so súrodencom. Nepáči sa vám to, neviete sa zdržať a zareagujete podráždene. Dieťa odpovie ešte podráždenejšie a

Empatia – náš nový zmyslový orgán?

Potrebujeme byť empatickí a túžime po empatii od druhých. Všetci potrebujeme empatiu tak, ako vodu, vzduch a svetlo. Je to nový typ zručnosti a vo svojom základe vyžaduje praktické kroky v sebapoznaní a osobnom rozvoji. Táto cesta zahŕňa praktické nástroje pre sebapozorovanie, ktoré nám intelekt nevie poskytnúť.

Autor psychofonetiky

Duša, ktorá dokáže vidieť samú seba, môže uzrieť Svet