Psychofonetika

založené na Psychosofii Rudolfa Steinera

Konzultácie
pre osobnostný, vzťahový
a profesionálny rozvoj

Najnovšie články

Rituály na liečenie vzťahov

Konflikty sa vytvárajú spoločne, ale ich riešenia sú individuálne. Pre rozvoj osobnej intímnej vzájomnosti sú identifikované tri základné potreby: byť videný, počutý a poznaný taký, aký naozaj sme. Existuje 10

Vina, hanba a svedomie

Vina a hanba boli dlho využívané vonkajšími mocenskými štruktúrami na kontrolu ľudí. Postupne sme však začali viac presadzovať vlastnú morálnu autoritu. Vina je vnútorná agresia spojená s obviňovaním a výčitkami.

Vôla vs. konanie

Vôľa je silná a mohutná sila duše, ktorá formuje náš život a identitu. Porozumenie a prebudenie sa k sile ľudskej vôle je nevyhnutné pre slobodné a plnohodnotné žitie. Vôľa je

Autor psychofonetiky

Duša, ktorá dokáže vidieť samú seba, môže uzrieť Svet