Výchova a vzdelávanie

pre učiteľov, vychovávateľov a rodičov

To, čo vychováva, je to, kým ste

Psychofonetika je silný proces sebavzdelávania pre všetky vekové kategórie. Umožňuje ľuďom objektívne sa pozorovať, premieňať svoje nevedomé vzorce na vedomé, a tak umožňuje vykonávať praktické zmeny v  návykoch, správaní, vzťahoch, koncentrácii a schopnosti učiť sa. Hlavným prínosom pre pedagógov je princíp „Metodickej empatie“, ktorý už v

Základnom ročníku Psychofonetiky
„HOLISTICKÝ KOUČING OSOBNÉHO ROZVOJA“

uľahčuje učiteľom a rodičom vedomý rozvoj porozumenia skúsenosti a reality druhých – z ich vlastného pohľadu. Umožňuje tiež vnímanie nevyjadreného potenciálu ľudí, nevyhnutného pre všetky úrovne vzdelávania. 

Psychofonetika umožňuje aktiváciu osobného a skupinového potenciálu. To zahŕňa empatickú konverzáciu, vnímanie signálov tela, vizualizáciu, pohyb, gesto a fonáciu.

Pre učiteľov na všetkých úrovniach je Psychofonetika školením seba manažmentu, udržateľnosti, osobných hraníc a efektívnych komunikačných a vodcovských schopností. Hlavný tréningový program ponúka

7 CC- 7 CONDITIONS CONSULTANCY – “7 podmienok pre školy”.

Skladá sa z týchto komponentov:

  1. intuitívna starostlivosť o seba a kolektív učiteľov;
  2. Metodická empatia a komunikačné schopnosti v tíme ako aj v stretnutí so žiakom, či rodičom;
  3. Seba manažment, vrátane zvládania stresu, reakcii, projekcii;
  4. rovnováha v rešpekte k sebe samému a k realite druhých;
  5. zodpovedné rozhodovanie a konanie na základe rozhodnutí;
  6. rozvíjanie vďačnosti a uznania ako kultúry školy, čo vytvára bezpečie a umožňuje rozvoj inkluzívneho prostredia
  7. konzistentnosť charakteru, hodnôt a štandardov školy. 

Ide o praktické školenie na osobnej aj profesionálnej úrovni. Vzdelávanie a učiteľstvo sú väčšinou vyčerpávajúce profesie náchylné k vyhoreniu. Psychofonetika môže transformovať vzdelávanie na príjemný proces neustáleho osobného a profesionálneho rastu. 

Rodičia sú najdôležitejší pedagógovia, pre ktorých spoločnosť neponúka žiadne systematické odborné školenie. Psychofonetika je vzdelávací proces neustáleho zvyšovania vedomostí a zručností rodičov. Kombinácia seba-empatie, empatie s partnerom, spolu s empatiou k dieťaťu môže transformovať rodičovstvo na vzrušujúci a udržateľný proces sebapoznávania, tvorivosti, efektívnosti a vhľadu do neustále sa meniacich potrieb detí.