Vyhľadať
Close this search box.

Výchova a vzdelávanie

Výchova a vzdelávanie

Pre učiteľov, vychovávateľov a rodičov.

To, čo vychováva, je to, kým ste.

Psychofonetika je efektívny proces sebavzdelávania pre všetky vekové kategórie. Umožňuje ľuďom objektívne sa pozorovať a premieňať svoje nevedomé vzorce na vedomé. Tým umožňuje vykonávať praktické zmeny v návykoch, správaní, vzťahoch, koncentrácii a schopnosti učiť sa. Hlavným prínosom pre pedagógov je princíp „Metodickej empatie“, ktorý sa vyučuje už

Uľahčuje učiteľom a rodičom vedomý rozvoj porozumenia skúsenostiam a realite druhých z ich vlastného uhla pohľadu. Umožňuje vnímanie nevyjadreného potenciálu ľudí nevyhnutného pre všetky úrovne vzdelávania.

Psychofonetika umožňuje aktiváciu osobného potenciálu, ale aj potenciálu skupiny. Zahŕňa empatickú konverzáciu, vnímanie signálov tela, vizualizáciu, pohyb, gesto a fonáciu.

Pre učiteľov na všetkých úrovniach je Psychofonetika školením seba manažmentu, udržateľnosti, osobných hraníc a efektívnych komunikačných a vodcovských schopností. Hlavný tréningový program ponúka Konzultácie a tréningy pre organizácie – pre školy a školské zariadenia

7 CC- 7 CONDITIONS CONSULTANCY
“7  podmienok pre školy a školské zariadenia”

 Skladá sa z týchto komponentov:

  1. Intuitívna starostlivosť o seba a kolektív učiteľov;
  2. Metodická empatia a komunikačné schopnosti v tíme ako aj v stretnutí so žiakom, či rodičom;
  3. Seba manažment, vrátane zvládania stresu, reakcii, projekcii; 
  4. Rovnováha v rešpekte k sebe samému a k realite druhých; 
  5. Zodpovedné rozhodovanie a konanie na základe rozhodnutí; 
  6. Rozvíjanie vďačnosti a uznania kultúry školy, čo vytvára bezpečie a umožňuje rozvoj inkluzívneho prostredia;
  7. Konzistentnosť charakteru, hodnôt a štandardov školy.

Ide o praktické školenie na osobnostnej a profesionálnej úrovni. Vzdelávanie a učiteľstvo sú väčšinou vyčerpávajúce profesie náchylné k vyhoreniu. Psychofonetika môže transformovať vzdelávanie na príjemný proces neustáleho osobnostného a profesionálneho rastu. 

Rodičia sú najdôležitejší pedagógovia, ktorým však spoločnosť neponúka žiadne systematické odborné školenie. Psychofonetika je vzdelávací proces neustáleho zvyšovania vedomostí a zručností rodičov. Kombinácia seba-empatie, empatie s partnerom, spolu s empatiou k dieťaťu môže transformovať rodičovstvo na vzrušujúci a udržateľný proces sebapoznávania, tvorivosti, efektívnosti a vhľadu do neustále sa meniacich potrieb detí.