Vyhľadať
Close this search box.

Rozvoj organizácií

Rozvoj organizácií

Pre manažérov a organizácie – zručnosti vedenia a motivácie ľudí.

Organizácie a biznis tvoria ľudia.

Psychofonetika je metóda, ktorá pomáha objaviť hlbší potenciál ľudskej práce – príležitosť pre profesionálny, sociálny a osobnostný rozvoj pracovníkov a pre budovanie efektívne fungujúcej komunity.

pripravuje kvalifikovaných ľudí pracovať samostatne ako nezávislí profesionálni kouči, counsellori a tréneri v súkromnej praxi, prípadne prehlbuje schopnosti vedenia iných ľudí, komunikácie, riešenia konfliktov… Tento upgrade “People skills” je možné využiť na všetkých vedúcich pozíciach, na zlepšenie pracovnej klímy v kolektíve ako aj v personalistike.

V práci ľudia trávia väčšinu svojho života, svoje najlepšie dni a roky. To, čo majú produkovať, ich spája – vytvárajú spoločenstvá, tímy,  priateľstvá, spoločné životné cesty. Poskytuje však práca aj príležitosť rozvíjať sa, rásť ako ľudia a ako spoločenstvo? 

Ak chcete riadiť podnik, organizáciu alebo komunitu, musíte riadiť ľudí, ich vzťahy a osobný rozvoj, nielen služby, ktoré produkujete. Ľudia nie sú zdroje, ľudia majú potenciálne zdroje. Na mobilizáciu hlbokých zdrojov pracovníka – musí byť zapojený ako celá ľudská bytosť. Práca sa musí stať príležitosťou na sebavyjadrenie a rozvoj na všetkých úrovniach. Nejde iba o financie a kariéru. Pretože najhlbšou snahou ľudských bytostí – vedome alebo nevedome – je rast a vyvoj – po celý život.

Psychofonetika ponúka množstvo zručností, ktoré sú nevyhnutné pre holistické riadenie ľudí a ich  zdrojov. Psychofonetické poradenstvo

7 CC – „7 Conditions Consultancy“
a jeho tréningový program
“Humanizácia pracoviska”

školí manažérov a tímy v 7 rôznych kompetenciách, ktoré môžu transformovať prácu na príležitosť osobného a sociálneho rozvoja na všetkých úrovniach.

 Tieto kompetencie sú:

  1. Intuitívna starostlivosť o blaho jednotlivca a kolektívu;
  2. Metodická empatia a komunikačné schopnosti v tíme. Tie sa potom stávajú životnou zručnosťou, ktorú si môžu vziať so sebou domov;
  3. Sebamanažment vrátane zvládania stresu a kontroly vyhorenia;
  4. Rešpektovanie vlastnej reality a reality ostatných, vytváranie schopností na riešenie konfliktov, mediáciu, vedomé hranice a vedomé vzťahy;
  5. Zodpovedný a jasný rozhodovací proces a schopnosť konať podľa rozhodnutí, individuálne a kolektívne;
  6. Rozvíjanie vďačnosti a uznania ľudí ako kolektívnej kultúry, čo vytvára jasnosť a udržateľnosť kolektívnej atmosféry;
  7. Konzistentnosť charakteru, hodnôt, štandardov, zmlúv, politiky férovosti – ktorá vytvára konzistentnú značku, dôveru a oddanosť jednotlivcov voči kolektívu

Tieto štandardy sú základom procesov vo všetkých úrovniach

  • koučingu  pre jednotlivých manažérov a pracovníkov;
  • upgrade tímovej práce na pracovisku; 
  • profesionálne holistické koučingové školenie pre manažérov aj pracovníkov.