Vyhľadať
Close this search box.

O škole

Čo robíme

Škola empatie je jediná škola na Slovensku združená pod Psychophonetics Institute International (PII) – medzinárodnou vzdelávacou organizáciou zodpovednou za rozvoj profesnej stránky Psychofonetiky, vzdelávanie a kvalifikáciu psychofonetických koučov, counselorov, supervízorov a konzultantov a jej akreditáciu.

Služby

Okrem samotného štúdia škola empatie organizuje aj:

Štúdium na škole empatie

prebieha na Slovensku v Bernolákove a v Košiciach v slovenskom a anglickom jazyku:

 • Odborné diplomové kurzy
 • Krátke kurzy profesionálneho rozvoja 
 • Krátke kurzy osobnostného rozvoja
Odborné diplomové kurzy

Škola empatie vyučuje všetky stupne odborného výcviku v oblasti Psychofonetiky:

Profesionálny tréning v Psychofonetike
3-ročný kurz

vedúci k získaniu

pokročilému diplomu v Psychofonetike:
Konzultant pre osobnostný & organizačný rozvoj a psychosomatiku

1. rok:
Základný ročník v Psychofonetike
Osvedčenie o absolvovaní Základného ročníka v Psychofonetike -Metodická empatia & Self-Leadership

2. rok:
Counseling – Metodická empatia
Diplom v holistickom counselingu v Psychofonetike – Counseling  & Leadership Skills

3. rok:
Pokročilý diplom v Psychofonetike
 Konzultant pre osobnostný & organizačný rozvoj a psychosomatiku

Základný ročník v Psychofonetike
1-ročný kurz

vedúci k získaniu

osvedčenia o absolvovaní Základného ročníka v Psychofonetike -Metodická empatia & Self-Leadership

Ako sme organizovaní

Psychophonetics Institute International (PII)

je občianske združenie registrované na Slovensku, ktoré pôsobí prostredníctvom lokálnych škôl. V súčasnosti je jeho hlavnou náplňou zabezpečenie kvality vzdelávania v Škole empatie na Slovensku.

 • Povoľuje otváranie a vedenie odborných kurzov Psychofonetiky.
 • Dohliada na dodržiavanie etických štandardov profesie, študijných osnov a ich vývoja.
 • Vydáva osvedčenie o kvalifikácii študentov, koučov, counselorov, konzultantov a trénerov.
 • Vlastní a spravuje práva duševného vlastníctva Psychofonetiky a jeho premeny v mene jej autora – Yehudu Tagara.

 

Psychophonetics Institute International prostredníctvom lokálnych škôl ponúka širokú škálu diplomových odborných kurzov, krátkych kurzov profesionálneho a osobnostného rozvoja, verejných vzdelávacích aktivít a konzultačných služieb.

Okrem Slovenska organizuje krátke kurzy a counseling aj v Juhoafrickej republike, Švajčiarsku, Českej republike, Rumunsku a Veľkej Británii.

Riaditeľom PII je Yehuda LK Tagar, zakladateľ Psychofonetiky a výkonnou riaditeľkou Miroslava Tagar.

Psychophonetics Foundation s.r.o.

je obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje komerčný a finančný manažment a  zabezpečuje organizačnú stránku Školy empatie na lokálnej a medzinárodnej úrovni. Je vlastníkom duševného vlastníctva Psychofonetiky, Metodickej empatie, Humanizácie pracoviska – v mene ich tvorcu a autora Yehudu Tagara. 

PSYCHOPHONETICS FOUNDATION s.r.o. podporuje prácu Psychofonetics Institute International prostredníctvom svojich lokálnych  škôl na Slovensku a v iných krajinách.

Od júla 2023 sme platcami DPH.

História

Psychophonetics Institute International je občianske združenie zaregistrované na Slovensku v roku 2013.

Od roku 2015 je Slovensko medzinárodným centrom Psychofonetiky a jeho hlavným miestom výučby, po 25 rokoch pôsobenia v Austrálii, Južnej Afrike, Veľkej Británii, Maďarsku a Českej republike. 

Predchádzajúce riadiace inštitúcie Psychofonetiky:

 • Persephone College Veľká Británia (2007)
 • Persephone Institute of Psychophonetics v Austrálii (2003)
 • Persephone Institute of Psychophnonetics v Južnej Afrike (2002)
 • Persephone College of Philophonetics v Austrálii (1991)


Pred tým vývoj, prezentáciu a výučbu Psychosofie, aplikovanej Psychosofie a Psychofonetiky viedol Yehuda Tagar ako súkromný pracovník predovšetkým v Austrálii od roku 1985.

Medzníky

Jún 2024

Druhý ročník

Začiatok aktuálneho druhého ročníka

Máj 2024

Tretí ročník

Začiatok aktuálneho tretieho ročníka

Máj 2024

Skupina Košice F (KF)

Aktuálny Základný ročník v Košiciach.

Marec 2024

Skupina L

Aktuálny Základný ročník v Bernolákove.

November 2023

5. Medzinárodná konferencia Psychofonetiky

5. medzinárodná konferencia pre absolventov.

Máj 2023

Skupina Košice E (KE)

5. skupina Základného ročníka v Košiciach.

Marec 2023

Skupina J

10. skupina Základného ročníka v Bernolákove.

November 2022

Druhý ročník (H+KC)

Začiatok Druhého ročníka (H-KC)

Júl 2022

Skupina Košice D (KD)

Február 2022

Skupina I

Máj 2021

Skupina Košice C (KC)

Apríl 2021

Skupina H

Júl 2020

Skupina G

Január 2020

Skupina Košice B (KB)

2. skupina Základného ročníka v Košiciach.

Október 2019

1. Medzinárodná konferencia Psychofonetiky

1. medzinárodná konferencia pre absolventov

Január 2019

Skupina F

Október 2018

Skupina Košice (KA)

Rozšírenie na východ- otvárame 1. skupinu v Košiciach.

November 2017

Skupina E

November 2016

Skupina D

Október 2015

Skupina C

Prvýkrát v Bernolákove. 3. skupinou je skupina študentov zo Slovenska, Čiech a Maďarska.

Apríl 2015

Zmena sídla

Presúvame sídlo aj väčšinu vzdelávacích aktivít do Bernolákova.

Marec 2014

Skupina B

2. skupina Základného ročníka na Slovensku.

Február 2013

Základný ročník – Skupina A

1. skupina Základného ročníka a orientačné kurzy na Slovensku.

December 2012

Seminár v Prahe

a spoločné rozhodnutie rozvíjať
aktivity aj na Slovensku.

Jún 2012

Príchod na Slovensko

1. orientačný seminári  v Bratislave.