Psychophonetics institute international (PII)

História

Psychophonetics Institute International je občianske združenie zaregistrované na Slovensku v roku 2013.

Od roku 2015 je Slovensko medzinárodným centrom Psychofonetiky a jeho hlavným miestom výučby, po 25 rokoch pôsobenia v Austrálii, Južnej Afrike, Veľkej Británii, Maďarsku a Českej republike.

Predchádzajúce riadiace inštitúcie Psychofonetiky:

 • Persephone College Veľká Británia (2007)
 • Persephone Institute of Psychophonetics v Austrálii (2003)
 • Persephone Institute of Psychophnonetics v Južnej Afrike (2002)
 • Persephone College of Philophonetics v Austrálii (1991)
 • Pred tým vývoj, prezentáciu a výučbu Psychosofie, aplikovanej Psychosofie a Psychofonetiky viedol Yehuda Tagar ako súkromný pracovník predovšetkým v Austrálii od roku 1985.

Aj keď je Psychophonetics Institute International zaregistrovaný na Slovensku v roku 2013, reprezentuje nepretržitý život a rozvoj Psychofonetiky (predtým nazývanej „Filofonetika“ a „Filofonetika – counseling“) za posledných 30 rokov.

Kto sme

Psychophonetics Institute International je vzdelávacia organizácia zodpovedná za rozvoj profesnej stránky Psychofonetiky, kvalifikáciu psychofonetických koučov, counselorov, supervízorov a konzultantov a jej akreditáciu. Ide o občianske združenie registrované na Slovensku. Pôsobí prostredníctvom lokálnych škôl. V súčasnosti je jeho hlavnou náplňou zabezpečenie kvality vzdelávania v Škole empatie na Slovensku.

 • Povoľuje otváranie a vedenie odborných kurzov Psychofonetiky.
 • Dohliada na dodržanie etických štandardov profesie, študijných osnov a ich vývoja.
 • Vydáva osvedčenie o kvalifikácii študentov, koučov, counselorov, konzultantov a trénerov.
 • Vlastní a spravuje práva duševného vlastníctva Psychofonetiky a jeho premeny v mene jej autora – Yehudu Tagara.

Psychophonetics Institute International prostredníctvom lokálnych škôl ponúka širokú škálu diplomových odborných kurzov, krátkych kurzov profesionálneho a osobnostného rozvoja, verejných vzdelávacích aktivít a konzultačných služieb.

Na Slovensku pôsobí hlavne prostredníctvom Školy empatie, ktorá je organizačne zastrešená Psychophonetics Foundation s.r.o.

Ponúka krátke kurzy a counseling v Juhoafrickej republike, Švajčiarsku, Českej republike a Rumunsku.

Riaditeľom PII je Yehuda LK Tagar, zakladateľ Psychofonetiky a výkonnou riaditeľkou je Miroslava Tagar.

PACE - Psychosophy Academy of Central Europe

Čo ponúkame

– Odborné diplomové kurzy

Škola empatie ponúka všetky stupne odborného výcviku v oblasti Psychofonetiky:

I. Profesionálny tréning v Psychofonetike:
3-ročný kurz vedúci k získaniu Postgraduálneho diplomu v Psychofonetike “Konzultant pre osobný a profesionálny rozvoj”.

1. rok: Základný ročník v Psychofonetike – diplom z Holistického koučingu;

2. Ročník: Counseling – Metodická empatia – (bez samostatného diplomu)

3. ročník: Postgraduálny diplom z Psychofonetiky – poradenstvo v oblasti osobnostného a profesionálneho rozvoja.

II. Základný ročník v Psychofonetike:

1. ročný kurz vedúci k získaniu “Diplom z holistického koučingu pre osobnostný rozvoj a udržateľnosť”.

– Krátke kurzy profesionálneho rozvoja

– Krátke Kurzy osobnostného rozvoja

– Konzultácie pre organizácie

– Individuálny counseling a konzultácie

Na Slovensku vyučujeme v angličtine a slovenčine v Bernolákove a Košiciach.

Obsah accordion

PACE organizuje všetky stupne odborného výcviku v oblasti Psychofonetiky:

 1.  Holistický kouč- osobného rozvoja a udržateľnosti- Základný ročník  Psychofonetiky
 2. Tréner osobného a skupinového rozvoja – Psychofonetika ako profesia.

PACE v spolupráci s PII – Psychophonetics Institute International tiež poskytuje širokú škálu krátkych odborných kurzov pre profesionálov v sektoroch zdravotníctva, ľudských služieb, medicíny, ošetrovateľstva, organizačného rozvoja, obchodu, vzdelávania a odbornej prípravy a duševného zdravia. (podrobnosti nájdete v časti „Krátke kurzy“ na tejto webovej stránke).

PACE v spolupráci s Psychophonetics Foundation sro poskytuje aj svoje poradenstvo v oblasti organizačného rozvoja – ponúka program „Humanizácia pracoviska“ a jeho sedem štandardov organizáciám, spoločnostiam, podnikom, mimovládnym organizáciám a iným organizáciám na Slovensku a v ďalších krajinách.

Popri odborných školeniach ponúka PACE širokú škálu prednášok a seminárov v oblasti osobného rozvoja, vzťahov a sexuálnych problémov, vedomého rodičovstva, zotavenia z traumy a týrania, zotavenia zo závislosti, krízového riadenia, zvládania konfliktov, prekonávania reakcií, projekcii, rozhodovania, vyjadrovanie a duchovný rozvoj. (podrobnosti nájdete v časti Krátke kurzy v časti KURZY na tejto webovej stránke).

Webové semináre a workshopy zamerané na rodičovské zručnosti týkajúce sa vývoja dieťaťa, detských potrieb, starostlivosti o rodičov a komunikačných schopností, a to tak pre zručnosti rodičov, ako sú bežné deti, aj detí so špeciálnymi potrebami.

Psychophonetics Foundation s.r.o.

Je obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje komerčný a finančný manažment a zabezpečuje organizačnú stránku Školy empatie na lokálnej a medzinárodnej úrovni.

Je vlastníkom duševného vlastníctva Psychofonetiky, Metodickej empatie, Humanizácie pracoviska – v mene ich tvorcu a autora – Yehudu Tagara.
Je vlastníkom a organizačnou základňou konzultačnej spoločnosti 7 Conditions Consultancy (7CC).

Psychophonetics Foundation s.r.o. podporuje prácu Psychofonetics Institute International prostredníctvom svojich lokálnych škôl na Slovensku a v iných krajinách.

Sídli v Bernolákove, blízko Bratislavy.

Medzníky

Máj 2021

Skupina Košice C

3. skupina Základného ročníka v Košiciach (K-C).

Apríl 2021

Skupina H

8. skupina Základného ročníka v Bernolákove.

Júl 2020

Skupina G

7. skupina Základného ročníka v Bernolákove.

Január 2020

Skupina Košice B

2. skupina Základného ročníka v Košiciach (K-B).

Október 2019

1. konferencia

1. medzinárodná konferencia pre absolventov.

Január 2019

Skupina F

Ďalšia skupina Základného ročníka v Bernolákove.

Október 2018

Skupina Košice A

Rozšírenie na východ, otvárame 1. skupinu v Košiciach (K-A).

November 2017

Skupina E

Základný ročník.

November 2016

Skupina D

Otvárame ďalšiu skupinu Základného ročníka.

OKTÓBER 2015

Skupina C

Prvýkrát v Bernolákove. 3. skupinou je skupina študentov zo Slovenska, Čiech a Maďarska.

APRÍL 2015

Zmena sídla

Presúvame sídlo aj väčšinu vzdelávacích aktivít do Bernolákova.

MAREC 2014

Skupina B

2. skupina Základného ročníka.

FEBRUÁR 2013

Základný ročník – Skupina A

1. skupina Základného ročníka a orientačné kurzy.

DECEMBER 2012

Seminár v Prahe

a spoločné rozhodnutie rozvíjať
aktivity aj na Slovensku.

JÚN 2012

Príchod na Slovensko

1. orientačný seminári  v Bratislave.