Vyhľadať
Close this search box.

O škole

Čo robíme

Škola empatie je jediná škola na Slovensku združená pod Psychophonetics Institute International (PII) – medzinárodnou vzdelávacou organizáciou zodpovednou za rozvoj profesnej stránky Psychofonetiky, vzdelávanie a kvalifikáciu psychofonetických koučov, counselorov, supervízorov a konzultantov a jej akreditáciu.

Služby

Okrem samotného štúdia škola empatie organizuje aj:

Štúdium na škole empatie

prebieha na Slovensku v Bernolákove a v Košiciach v slovenskom a anglickom jazyku:

 • Odborné diplomové kurzy
 • Krátke kurzy profesionálneho rozvoja 
 • Krátke kurzy osobnostného rozvoja
Odborné diplomové kurzy

Škola empatie vyučuje všetky stupne odborného výcviku v oblasti Psychofonetiky:

Profesionálny tréning v Psychofonetike
3-ročný kurz

vedúci k získaniu

postgraduálneho diplomu v Psychofonetike:
Konzultant pre osobný a skupinový rozvoj

1. rok:
Základný ročník v Psychofonetike
Certifikát v
osobnostnom a profesionálnom rozvoji – komunikačné zručnosti a udržateľnosť

2. rok:
Counseling – Metodická empatia
Diplom v
Holistickom counsellingu s Psychofonetikou

3. rok:
Postgraduálny diplom z Psychofonetiky
Konzultant pre osobnostný a skupinový rozvoj

Základný ročník v Psychofonetike
1-ročný kurz

vedúci k získaniu

certifikátu v osobnostnom a profesionálnom rozvoji – komunikačné zručnosti a udržateľnosť

Ako sme organizovaní

Psychophonetics Institute International (PII)

je občianske združenie registrované na Slovensku, ktoré pôsobí prostredníctvom lokálnych škôl. V súčasnosti je jeho hlavnou náplňou zabezpečenie kvality vzdelávania v Škole empatie na Slovensku.

 • Povoľuje otváranie a vedenie odborných kurzov Psychofonetiky.
 • Dohliada na dodržiavanie etických štandardov profesie, študijných osnov a ich vývoja.
 • Vydáva osvedčenie o kvalifikácii študentov, koučov, counselorov, konzultantov a trénerov.
 • Vlastní a spravuje práva duševného vlastníctva Psychofonetiky a jeho premeny v mene jej autora – Yehudu Tagara.

Psychophonetics Institute International prostredníctvom lokálnych škôl ponúka širokú škálu diplomových odborných kurzov, krátkych kurzov profesionálneho a osobnostného rozvoja, verejných vzdelávacích aktivít a konzultačných služieb.

Okrem Slovenska organizuje krátke kurzy a counseling aj v Juhoafrickej republike, Švajčiarsku, Českej republike a Rumunsku.

Riaditeľom PII je Yehuda LK Tagar, zakladateľ Psychofonetiky
a výkonnou riaditeľkou Miroslava Tagar.

Psychophonetics Foundation s.r.o.

je obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje komerčný a finančný manažment a  zabezpečuje organizačnú stránku Školy empatie na lokálnej a medzinárodnej úrovni. Je vlastníkom duševného vlastníctva Psychofonetiky, Metodickej empatie, Humanizácie pracoviska – v mene ich tvorcu a autora Yehudu Tagara. 

PSYCHOPHONETICS FOUNDATION s.r.o. podporuje prácu Psychofonetics Institute International prostredníctvom svojich lokálnych  škôl na Slovensku a v iných krajinách.

Od júla 2023 sme platcami DPH.

História

Psychophonetics Institute International je občianske združenie zaregistrované na Slovensku v roku 2013.

Od roku 2015 je Slovensko medzinárodným centrom Psychofonetiky a jeho hlavným miestom výučby, po 25 rokoch pôsobenia v Austrálii, Južnej Afrike, Veľkej Británii, Maďarsku a Českej republike. 

Predchádzajúce riadiace inštitúcie Psychofonetiky:

 • Persephone College Veľká Británia (2007)
 • Persephone Institute of Psychophonetics v Austrálii (2003)
 • Persephone Institute of Psychophnonetics v Južnej Afrike (2002)
 • Persephone College of Philophonetics v Austrálii (1991)


Pred tým vývoj, prezentáciu a výučbu Psychosofie, aplikovanej Psychosofie a Psychofonetiky viedol Yehuda Tagar ako súkromný pracovník predovšetkým v Austrálii od roku 1985.

Medzníky

Marec 2023

Skupina J

10. skupina Základného ročníka v Bernolákove.

Júl 2022

Skupina Košice D

4. skupina Základného ročníka v Košiciach (K-D).

Február 2022

Skupina I

9. skupina Základného ročníka v Bernolákove.

Máj 2021

Skupina Košice C

3. skupina Základného ročníka v Košiciach (K-C).

Apríl 2021

Skupina H

8. skupina Základného ročníka v Bernolákove.

Júl 2020

Skupina G

7. skupina Základného ročníka v Bernolákove.

Január 2020

Skupina Košice B

2. skupina Základného ročníka v Košiciach (K-B).

Október 2019

1. konferencia

1. medzinárodná konferencia pre absolventov.

Január 2019

Skupina F

Ďalšia skupina Základného ročníka v Bernolákove.

Október 2018

Skupina Košice A

Rozšírenie na východ, otvárame 1. skupinu v Košiciach (K-A).

November 2017

Skupina E

Základný ročník.

November 2016

Skupina D

Otvárame ďalšiu skupinu Základného ročníka.

Október 2015

Skupina C

Prvýkrát v Bernolákove. 3. skupinou je skupina študentov zo Slovenska, Čiech a Maďarska.

Apríl 2015

Zmena sídla

Presúvame sídlo aj väčšinu vzdelávacích aktivít do Bernolákova.

Marec 2014

Skupina B

2. skupina Základného ročníka.

Február 2013

Základný ročník – Skupina A

1. skupina Základného ročníka a orientačné kurzy.

December 2012

Seminár v Prahe

a spoločné rozhodnutie rozvíjať
aktivity aj na Slovensku.

Jún 2012

Príchod na Slovensko

1. orientačný seminári  v Bratislave.