Základný ročník v Psychofonetike

Typ

kurz

Trvanie

33 dní

Cena

2975 €

Základný ročník v Psychofonetike

1-ročný kurz ukončený získaním
Diplom z Holistického koučingu pre osobnostný rozvoj a udržateľnosť

Úvod

ROZVÍJAŤ VNÚTORNÝ POTENCIÁL, RÁSŤ, TRANSFORMOVAŤ, VYTVÁRAŤ

“Ak sa dokážeme sami rozvíjať, môžeme podporiť aj rozvoj iných ľudí.”

Yehuda Tagar

My ľudia sa nachádzame v neustálom  procese vedomej evolúcie. Zatiaľ čo ľudské telo dokončilo svoj vývoj, naša myseľ a duša sa vyvíja stále ďalej. Sme v procese zmeny vedomia – stávame sa ľudskejšími, alebo naopak, degenerujeme a vraciame sa späť do predchádzajúcich štádií evolúcie, dokonca späť do zvieracieho stavu bytia. Voľba je len na nás a je možné urobiť ju len vedome. 

Psychofonetická definícia duševného zdravia znie: „Zdravá ľudská duša je vyvíjajúca sa ľudská duša; chorá ľudská duša je stagnujúca a upadajúca. Iné možnosti nie sú. Živé bytosti buď rastú, alebo sa rozkladajú“ (YT). 

Psychofonetika je metóda osobnostnej a sociálnej evolúcie. V minulosti bola ľudská evolúcia úlohou skupín, vodcov, národov, organizácií, náboženstiev, či kmeňov.  Budúcnosť však spočíva v spoločenstve vytvorenom individuálnym vedomím. Potenciál osobnostného rozvoja je v každom z nás, jeho aktivácia je však  slobodnou voľbou jednotlivca a vyžaduje si špecifické zručnosti pre sebauvedomenie. 

Aby ste niečo zmenili, musíte to vidieť, počuť, poznať aké to je teraz a mať vedomie o budúcom potenciáli. Sebapoznanie je ťažká výzva. Nerodíme sa so schopnosťou pozerať sa sami na seba. Musíme sa to naučiť vedome, slobodnou voľbou, zručnosťou a úsilím. Nemôžete ľudí prinútiť, aby to urobili, ale ak tejto výzve chcú čeliť, môžete im pomôcť. 

Každý z nás v sebe nesie potenciál ďalšej úrovne vývoja, ale všetci potrebujeme “pôrodnú asistentku”, aby sme sa zrodil. Psychofonetika je metódou zrodu sebauvedomenia a sily vyvíjať sa. Pre konzultanta psychofonetiky je to metóda pôrodnej asistencie ľudského vedomia.

Psychofonetika zahŕňa bohatú škálu procesov na rozvoj sebauvedomenia, vnútorného sebavedenia, sebaliečenia, osobného posilnenia a vynaliezavosti. Osobná udržateľnosť, odolnosť, energia, kreativita a napĺňajúci vzťah, to všetko vyplýva z vedomého osobnostného rozvoja. Psychofonetika je kombináciou metodickej empatie a hlbokej inteligencie telesnej múdrosti, výrazných gest, ktoré zviditeľňujú vnútornú realitu, spontánnej vizualizácie a liečivej sily zvukov univerzálnej ľudskej abecedy. 

V Psychofonetike sa celé telo stáva reflexným aparátom, ktorý funguje ako „predĺžený mozog“. Prostredníctvom tejto metódy hlboká telesná pamäť človeka komunikuje priamo s jeho vedomou mysľou, čo umožňuje hlbokú a udržateľnú zmenu.

Cieľová skupina

Dospelí všetkých vekových kategórií, ktorí chcú vedome rásť, rozvinúť svoj vyšší potenciál, kultivovať svoj potenciál pre sebauvedomenie, hlbšiu ľudskosť, metodickú empatiu k sebe a iným, napĺňajúci vzťah, osobné poslanie, efektívne milujúce rodičovstvo, osobnú autoritu a kreativitu.

Čo získate

Praktické zručnosti pre:

 • Sebapoznávanie – možnosť úplne poznať samého seba.
 • Posilnenie  – možnosť premeny akéhokoľvek zranenia a obmedzenia na osobnú silu.
 • Nachádzanie zdrojov – možnosť objavovania, vytvárania a mobilizácie doposiaľ nepoznaných a nevyužitých vnútorných zdrojov múdrosti, sily,  lásky, kreativity, intimity, odvahy, identity a cieľa. 
 • Samoliečenie – objav a aplikácia „Vnútorného lekára“, ktorý je vlastný každej ľudskej bytosti. 
 • Vnútorná sloboda – možnosť objavovania, pochopenia a prekonania automatických vzorcov obrany, zvládania závislosti, ktoré obmedzujú slobodné vyjadrenie vlastnej hlbšej podstaty. 
 • Umenie vedomého vzťahu – možnosť premeniť vzťahové výzvy na príležitosť na prehĺbenie, obohatenie a zlepšenie medziľudských vzťahov každého druhu. 
 • Vnútorná autorita – posilnenie a mobilizácia svojho vnútorného vodcu, aby sa stal vlastnou duchovnou autoritou, učiteľom, vodcom a mentorom. 
 • Prekročenie vlastného prahu – možnosť konfrontácie, liečenia a transformácie vlastných tieňov do vyššej dimenzie svedomia, múdrosti a sily. 
 • Duchovný rozvoj – možnosť premeny životných výziev na príležitosti a prejavenie svojho vyššieho duchovného potenciálu. 
 • Transformácia vlastných schopností myslenia, cítenia a vôle do vyšších kompetencií Empatie: vnímavá predstavivosť, vnímavá inšpirácia, vnímavá intuícia. 
 • Rozvíjanie hlbšieho potenciálu lásky, múdrosti, svedomia a kreativity. 

Obsah

Praktický tréning v nasledujúcich zručnostiach osobnostného rozvoja a samoliečby:

 Zvládnutie SOMATICKÝCH problémov – napríklad:

 • Bolesti
 • Chronická únava 
 • Migréna a iné bolesti hlavy
 • Ekzém a iné kožné problémy
 • Senná nádcha
 • Herpes 
 • Astma
 • Chronický únavový syndróm
 • Skleróza multiplex
 • Spondylitída
 • Artritída 
 • Crohnova choroba
 • Syndróm dráždivého čreva
 • Menštruačné bolesti
 • Postnatálna depresia
 • Bolesti chrbta
 • Zvládanie stresu
 • Vyhorenie

 

Zvládnutie PSYCHOSOMATICKÝCH problémov – napríklad:

 • Panické ataky a iné druhy úzkosti 
 • Návykové látky 
 • Závislé správanie
 • Sexuálne dysfunkcie
 • Nízka imunita
 • Psycho-metabolické problémy
 • Paliatívna starostlivosť a onkologické poradenstvo

 

Zvládnutie PSYCHOLOGICKÝCH problémov – napríklad:

 • Vnútorné problémy dieťaťa/vnútorného dospelého
 • Krízový manažment 
 • Reakcie
 • Agreresia
 • Projekcie
 • Depresia
 • Žiaľ a trúchlenie
 • Trauma
 • Sexuálne zneužitie v minulosti
 • Fyzické zneužívanie v minulosti

 

Zvládnutie VZŤAHOVÝCH problémov – napríklad:

 • Rodičovské problémy 
 • Problémy vo vzťahoch
 • Sexuálne problémy
 • Párové poradenstvo
 • Párová mediácia
 • Rodičovstvo: deti, dospievajúci, hranice, vplyv na vzťah
 • Komunikačné schopnosti
 • Riadenie konfliktov 
 • Budovanie komunity

 

OSOBNOSTNÝ a DUCHOVNÝ rozvoj:

 • Obnova kreativity
 • Obnova intimity
 • Obnova prostredníctvom krízy
 • Rozhodovanie
 • Odborné poradenstvo
 • Vnútorná autorita
 • Konfrontácia vnútorných prahov
 • Strach, nenávisť, pochybnosti
 • Konfrontácia vlastného „dvojníka“
 • Rozvíjanie vlastného meditatívneho života
 • Prekonávanie umeleckých blokov

Podrobný program posielame prihláseným účastníkom emailom týždeň pred začiatkom kurzu.

Ako to prebieha

Súčasťou je 6 x 5 dní intenzívnych seminárov zakončených 3-dňovým záverečným stretnutím (spolu 33 dní prezenčne). 

 • Každý výukový deň sa skladá zo 4 blokov, kde sa striedajú teoretické základy metodiky a duševných javov s praktickými ukážkami, vlastným tréningom metódy, či už na sebe, v páre alebo v skupine a supervíznymi otázkami (podľa obsahu konkrétneho seminára).
 • 1x počas seminára je večerná prednáška.
 • Uzavretá skupina – max. 25 študentov v skupine.
 • Prvý seminár organizujeme aj s cieľom poskytnúť možnosť zorientovať sa vo forme, priebehu a podmienkach štúdia. Po prvom seminári sa môžete rozhodnúť, či v štúdiu budete pokračovať. 
 • Kurz prebieha v slovenčine a v angličtine súbežne s prekladom.
 • Semináre prebiehajú prezenčnou formou (preferované) alebo online ako videokonferencia (cez Zoom), ak nám situácia nedovolí stretnúť sa fyzicky.
 • 4 osobné sedenia s psychofonetickým konzultantom, ktoré sú povinné v rámci ročníka ako osobná skúsenosť s metodikou.
 • Súčasťou je aj práca v malých skupinách medzi seminármi a tréning získaných zručností.

Lektor / kouč

Yehuda Tagar

Izraelský kouč, poradca, psychoterapeut, medzinárodný konzultant, tréner a lektor, v súčasnosti so sídlom v Bernolákove (pri Bratislave) na Slovensku.

Termín a miesto

Semináre sú organizované na dvoch miestach: v Košiciach a v Bernolákove (pri Bratislave).

Bratislava – skupina I

I1.1  február 2022     9-13.2.2022 
I1.2  apríl/máj 2022  27.4 -1.5.2022 
I1.3  jún 2022      18-22.6.2022 
I1.4  september 2022   21-25.9.2022 
I1.5  november 2022   23-27.11.2022 
I1.6  február 2023     8-12.2.2023 
I1.7  apríl 2023     28-30.4.2023(ukončovanie ročníka)

Košice – skupina KD

KD1.1  jún 2022       1-5.6.2022
KD1.2  september 2022   14-18.9.2022
KD1.3  november 2022    9-13.11.2022
KD1.4  január 2023     18-22.1.2023
KD1.5  marec 2023     22-26.3.2023
KD1.6  jún 2023       7-11.6.2023
KD1.7  september 2022   15-17.9.2023

Cena a platobné podmienky

Študijný poplatok za kurz je 2975 €.

Prvý seminár môžete absolvovať samostatne za 425 € (splatné formou zálohy dopredu). Môžete k nemu získať aj jednu zo zliav za včasný nákup, napr.:

 • 6 mesiacov dopredu (First Minute) -100 €
 • 4 mesiace dopredu (Mikulášska zľava) -75 €
 • 2 mesiace dopredu (Early Birds v rámci účasti Dňa otvorených dverí -50 €

 

Po prvom seminári sa môžete rozhodnúť o pokračovaní v celom kurze za doplatok 2550 €. Doplatok môžete uhradiť jedným z 2 spôsobov:

 1. naraz so zľavou 10%, tj. len 2295 € (úspora 255 €)
 2. v 3 splátkach po 850 €

 

Storno podmienky

 1. Pri odhlásení sa menej ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára je záujemca povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého seminára bez zľavy.
 2. Pri odhlásení sa viac ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára alebo ak sa kurz nemôže uskutočniť z organizačných dôvodov vraciame celý uhradený poplatok.
 3. Za neúčasť na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu. Semináre sú nahrávané a nahrávky dočasne sprístupnené uzavretej skupine študentov daného ročníka.
 4. V prípade predčasného ukončenia kurzu z dôvodov na strane študenta nemôže byť uplatňovaný nárok na vrátenie ani zníženie študijného poplatku.

 

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z kurzu je študent povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@skolaempatie.sk.

Prihlásením sa na kurz záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.

Prihláška

Ďakujeme za záujem o náš newsletter

Ak sa prihlasovaný email v našej databáze už nachádza, nič viac netreba robiť, údaje sa práve aktualizovali.

Ak sa konkrétnym emailom prihlasujete prvýkrát, pre dokončenie prihlásenia kliknite na link v potvrdzovacom emaili.

S vašimi údajmi budeme nakladať diskrétne a s rešpektom. Viac na – Informácie o spracovaní osobných údajov.

Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na link “Odhlásenie z odberu” v pätičke každého emailu alebo požiadaním na info@skolaempatie.sk.