Vyhľadať
Close this search box.

Základný ročník v Psychofonetike

Typ

kurz

Trvanie

33 + 7 dní

Cena

3780 € vrátane DPH

Základný ročník v Psychofonetike

1-ročný kurz ukončený získaním osvedčenia o absolvovaní
Metodická empatia a Self-leadership

Súhrn

Úvod

ROZVÍJAŤ VNÚTORNÝ POTENCIÁL, RÁSŤ, TRANSFORMOVAŤ, VYTVÁRAŤ

„Ak sa dokážeme sami rozvíjať, môžeme podporiť aj rozvoj iných ľudí.“

Yehuda Tagar

My ľudia sa nachádzame v neustálom  procese vedomého rozvoja. Zatiaľ čo ľudské telo dokončilo svoj vývoj, naša myseľ a duša sa vyvíja stále ďalej. Sme v procese zmeny vedomia – stávame sa ľudskejšími, alebo naopak, degenerujeme. Voľba je len na nás a je možné urobiť ju len vedome.

Psychofonetická definícia duševného zdravia znie:

„Zdravá ľudská duša je vyvíjajúca sa ľudská duša; chorá ľudská duša je stagnujúca a upadajúca. Iné možnosti nie sú. Živé bytosti buď rastú, alebo sa rozkladajú“ (YT).

Psychofonetika je metóda osobnostného a sociálneho rozvoja. V minulosti bola ľudská evolúcia úlohou skupín, vodcov, národov, organizácií, náboženstiev, či kmeňov.  Budúcnosť však spočíva v spoločenstve vytvorenom individuálnym vedomím. Potenciál osobnostného rozvoja je v každom z nás, jeho aktivácia je však  slobodnou voľbou jednotlivca a vyžaduje si špecifické zručnosti pre sebauvedomenie.

Aby ste niečo zmenili, musíte to vidieť, počuť, poznať aké to je teraz a mať vedomie o budúcom potenciáli. Sebapoznanie je ťažká výzva. Nerodíme sa so schopnosťou pozerať sa sami na seba. Musíme sa to naučiť vedome, slobodnou voľbou, zručnosťou a úsilím. Nemôžete ľudí prinútiť, aby to urobili, ale ak tejto výzve chcú čeliť, môžete im pomôcť.

Každý z nás v sebe nesie potenciál ďalšej úrovne vývoja, ale všetci potrebujeme “pôrodnú asistentku”, aby sme sa zrodil. Psychofonetika je metódou zrodu sebauvedomenia a sily vyvíjať sa. Pre konzultanta psychofonetiky je to metóda pôrodnej asistencie ľudského vedomia.

Psychofonetika zahŕňa bohatú škálu procesov na rozvoj sebauvedomenia, vnútorného sebavedenia, sebaliečenia, osobného posilnenia a vynaliezavosti. Osobná udržateľnosť, odolnosť, energia, kreativita a napĺňajúci vzťah, to všetko vyplýva z vedomého osobnostného rozvoja. Psychofonetika je kombináciou metodickej empatie a hlbokej inteligencie telesnej múdrosti, výrazných gest, ktoré zviditeľňujú vnútornú realitu, spontánnej vizualizácie a liečivej sily zvukov univerzálnej ľudskej abecedy.

V Psychofonetike sa celé telo stáva reflexným aparátom, ktorý funguje ako „predĺžený mozog“. Prostredníctvom tejto metódy hlboká telesná pamäť človeka komunikuje priamo s jeho vedomou mysľou, čo umožňuje hlbokú a udržateľnú zmenu. 

Zobraziť viac

Ako to prebieha

Súčasťou je 6 x 5 dní intenzívnych seminárov zakončených 3-dňovým záverečným stretnutím doplnené stretnutiami v tréningových malých skupinách medzi stretnutiami (spolu 40 dní, z toho 33 dní prezenčne, prípadne online len v odôvodnených prípadoch).

 • Každý deň výučby sa skladá zo 4 blokov (od 9:00 do 17:30 hod), kde sa striedajú teoretické základy metodiky s praktickými ukážkami, vlastným tréningom metódy, či už na sebe, v páre alebo v skupine a supervíznymi otázkami (podľa obsahu konkrétneho seminára).
 • 1x počas seminára je večerná prednáška.
 • Uzavretá skupina – max. 25 študentov v skupine.
 • Prvý seminár organizujeme aj s cieľom poskytnúť možnosť zorientovať sa vo forme, priebehu a podmienkach štúdia. Po prvom seminári sa môžete rozhodnúť, či v štúdiu budete pokračovať. 
 • Kurz prebieha v slovenčine a v angličtine súbežne s prekladom.
 • Semináre prebiehajú prezenčnou formou. Vo výnimočných prípadoch je možné sa pripojiť online (cez Zoom).
 • 4 osobné sedenia s psychofonetickým konzultantom, ktoré sú povinné v rámci ročníka ako osobná skúsenosť s metodikou.
 • Súčasťou je aj práca v malých skupinách medzi seminármi a tréning získaných zručností.

Termíny a miesto

Semináre sú organizované na dvoch miestach: v Košiciach a v Bernolákove (pri Bratislave).

Aktuálny ročník

Seminár Dátum
1.1 28.2. - 3. 3. 2024
1.2 8. - 12.5. 2024
1.3 10. - 14. 7. 2024
1.4 18. - 22. 9. 2024
1.5 13. - 17. 11. 2024
1.6 22. - 26. 1. 2025
1.7 28. - 30. 3. 2024 - ukončenie ročníka
Seminár Dátum
1.1 22. - 27. 5. 2024
1.2 24. - 28. 7. 2024
1.3 9. - 13. 10. 2024
1.4 11. - 15. 12. 2024
1.5 5. - 9. 2. 2025
1.6 2. - 6. 4. 2025
1.7 6. - 8. 6. 2025 - ukončenie ročníka

Lektori

Yehuda Tagar

Izraelský counselor, poradca, psychoterapeut, medzinárodný konzultant, tréner a lektor, v súčasnosti so sídlom v Bernolákove (pri Bratislave) na Slovensku.

Jana Múdra

Učiteľka, counselorka, koučka, psychofonetická konzultantka, 20 rokov pôsobí vo sfére vzdelávania, posledných 5 rokov pracuje v Škole empatie ako lektorka.

Miroslava Tagar

Pracuje s Psychofonetikou a Chirofonetikou, je špeciálna pedagogička a konzultantka pre školy, riaditeľka Školy Empatie.

Cena a platobné podmienky

Študijný poplatok za celý kurz je 3780 € vrátane DPH.

1. seminár môžete absolvovať samostatne za 540 € vrátane DPH (splatné formou zálohy dopredu). Môžete k nemu získať aj jednu zo zliav za včasný nákup, napr.:

 • -100 € pri platbe do 30.11.2023 (First Minute)
 • -75 € pri platbe počas decembra 2023 (Mikulášska zľava)
 • -50 € pri platbe do 31.1.2024 alebo v rámci účasti Dňa otvorených dverí (Early Birds)

 

Po 1. seminári sa môžete rozhodnúť o pokračovaní v celom kurze za doplatok 3240 €
Doplatok môžete uhradiť jedným z 2 spôsobov:

 1. naraz so zľavou 10%, tj. len 2900 € (úspora 340 €)
 2. v 3 splátkach po 1080 €

 

Storno podmienky

 1. Pri odhlásení sa menej ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára je záujemca povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého seminára bez zľavy.
 2. Pri odhlásení sa viac ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára alebo ak sa kurz nemôže uskutočniť z organizačných dôvodov vraciame celý uhradený poplatok.
 3. Za neúčasť na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu. Semináre sú nahrávané a nahrávky dočasne sprístupnené uzavretej skupine študentov daného ročníka.
 4. V prípade predčasného ukončenia kurzu z dôvodov na strane študenta nemôže byť uplatňovaný nárok na vrátenie ani zníženie študijného poplatku.

 

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z kurzu je študent povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@skolaempatie.sk.

Prihlásením sa na kurz záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.

Cieľová skupina

Dospelí všetkých vekových kategórií, ktorí chcú vedome rásť, rozvinúť svoj vyšší potenciál, kultivovať svoj potenciál pre sebauvedomenie, hlbšiu ľudskosť, metodickú empatiu k sebe a iným, napĺňajúci vzťah, osobné poslanie, efektívne milujúce rodičovstvo, osobnú autoritu a kreativitu.

Čo získate

Praktické zručnosti pre:

 • Sebapoznávanie – možnosť úplne poznať samého seba.
 • Posilnenie  – možnosť premeny akéhokoľvek zranenia a obmedzenia na osobnú silu.
 • Nachádzanie zdrojov – možnosť objavovania, vytvárania a mobilizácie doposiaľ nepoznaných a nevyužitých vnútorných zdrojov múdrosti, sily,  lásky, kreativity, intimity, odvahy, identity a cieľa. 
 • Samoliečenie – objav a aplikácia „Vnútorného lekára“, ktorý je vlastný každej ľudskej bytosti. 
 • Vnútorná sloboda – možnosť objavovania, pochopenia a prekonania automatických vzorcov obrany, zvládania závislosti, ktoré obmedzujú slobodné vyjadrenie vlastnej hlbšej podstaty. 
 • Umenie vedomého vzťahu – možnosť premeniť vzťahové výzvy na príležitosť na prehĺbenie, obohatenie a zlepšenie medziľudských vzťahov každého druhu. 
 • Vnútorná autorita – posilnenie a mobilizácia svojho vnútorného vodcu, aby sa stal vlastnou duchovnou autoritou, učiteľom, vodcom a mentorom. 
 • Prekročenie vlastného prahu – možnosť konfrontácie, liečenia a transformácie vlastných tieňov do vyššej dimenzie svedomia, múdrosti a sily. 
 • Duchovný rozvoj – možnosť premeny životných výziev na príležitosti a prejavenie svojho vyššieho duchovného potenciálu. 
 • Transformácia vlastných schopností myslenia, cítenia a vôle do vyšších kompetencií Empatie: vnímavá predstavivosť, vnímavá inšpirácia, vnímavá intuícia. 
 • Rozvíjanie hlbšieho potenciálu lásky, múdrosti, svedomia a kreativity. 

Obsah

Praktický tréning v nasledujúcich zručnostiach osobnostného rozvoja a samoliečby:

Zvládanie SOMATICKÝCH problémov – napríklad:

 • Bolesti
 • Chronická únava 
 • Migréna a iné bolesti hlavy
 • Ekzém a iné kožné problémy
 • Senná nádcha
 • Herpes 
 • Astma
 • Chronický únavový syndróm
 • Skleróza multiplex
 • Spondylitída
 • Artritída 
 • Crohnova choroba
 • Syndróm dráždivého čreva
 • Menštruačné bolesti
 • Postnatálna depresia
 • Bolesti chrbta
 • Zvládanie stresu
 • Vyhorenie
Zobraziť viac

Zvládanie PSYCHOSOMATICKÝCH problémov – napríklad:

 • Panické ataky a iné druhy úzkosti 
 • Návykové látky 
 • Závislé správanie
 • Sexuálne dysfunkcie
 • Nízka imunita
 • Psycho-metabolické problémy
 • Paliatívna starostlivosť a onkologické poradenstvo
Zobraziť viac

Zvládanie PSYCHOLOGICKÝCH problémov – napríklad:

 • Vnútorné problémy dieťaťa/vnútorného dospelého
 • Krízový manažment 
 • Reakcie
 • Agreresia
 • Projekcie
 • Depresia
 • Žiaľ a trúchlenie
 • Trauma
 • Sexuálne zneužitie v minulosti
 • Fyzické zneužívanie v minulosti 
Zobraziť viac

ZvládanieVZŤAHOVÝCH problémov – napríklad:

 • Rodičovské problémy 
 • Problémy vo vzťahoch
 • Sexuálne problémy
 • Párové poradenstvo
 • Párová mediácia
 • Rodičovstvo: deti, dospievajúci, hranice, vplyv na vzťah
 • Komunikačné schopnosti
 • Riadenie konfliktov 
 • Budovanie komunity 
Zobraziť viac

OSOBNOSTNÝ a DUCHOVNÝ rozvoj:

 • Obnova kreativity
 • Obnova intimity
 • Obnova prostredníctvom krízy
 • Rozhodovanie
 • Odborné poradenstvo
 • Vnútorná autorita
 • Konfrontácia vnútorných prahov
 • Strach, nenávisť, pochybnosti
 • Konfrontácia vlastného „dvojníka“
 • Rozvíjanie vlastného meditatívneho života
 • Prekonávanie umeleckých blokov 
Zobraziť viac

Praktický tréning v nasledujúcich zručnostiach osobnostného rozvoja a samoliečby:

Zvládnutie SOMATICKÝCH problémov – napríklad:

 • Bolesti
 • Chronická únava 
 • Migréna a iné bolesti hlavy
 • Ekzém a iné kožné problémy
 • Senná nádcha
 • Herpes 
 • Astma
 • Chronický únavový syndróm
 • Skleróza multiplex
 • Spondylitída
 • Artritída 
 • Crohnova choroba
 • Syndróm dráždivého čreva
 • Menštruačné bolesti
 • Postnatálna depresia
 • Bolesti chrbta
 • Zvládanie stresu
 • Vyhorenie

Zvládnutie PSYCHOSOMATICKÝCH problémov – napríklad:

 • Panické ataky a iné druhy úzkosti 
 • Návykové látky 
 • Závislé správanie
 • Sexuálne dysfunkcie
 • Nízka imunita
 • Psycho-metabolické problémy
 • Paliatívna starostlivosť a onkologické poradenstvo 

Zvládnutie PSYCHOLOGICKÝCH problémov – napríklad:

 • Vnútorné problémy dieťaťa/vnútorného dospelého
 • Krízový manažment 
 • Reakcie
 • Agreresia
 • Projekcie
 • Depresia
 • Žiaľ a trúchlenie
 • Trauma
 • Sexuálne zneužitie v minulosti
 • Fyzické zneužívanie v minulosti 

Zvládnutie VZŤAHOVÝCH problémov – napríklad:

 • Rodičovské problémy 
 • Problémy vo vzťahoch
 • Sexuálne problémy
 • Párové poradenstvo
 • Párová mediácia
 • Rodičovstvo: deti, dospievajúci, hranice, vplyv na vzťah
 • Komunikačné schopnosti
 • Riadenie konfliktov 
 • Budovanie komunity 

OSOBNOSTNÝ a DUCHOVNÝ rozvoj:

 • Obnova kreativity
 • Obnova intimity
 • Obnova prostredníctvom krízy
 • Rozhodovanie
 • Odborné poradenstvo
 • Vnútorná autorita
 • Konfrontácia vnútorných prahov
 • Strach, nenávisť, pochybnosti
 • Konfrontácia vlastného „dvojníka“
 • Rozvíjanie vlastného meditatívneho života
 • Prekonávanie umeleckých blokov 

Podrobný program posielame prihláseným účastníkom emailom týždeň pred začiatkom kurzu.

Prihláška