Individuálne konzultácie so študentami

Poradenské rozhovory

od študentov Školy empatie
Vyskúšajte bezplatné konzultácie od našich študentov a absolventov pod supervíziou.

Súčasťou štúdia je práca s klientmi.

Supervíziu nad procesom vykonáva Yehuda Tagar formou konzultácií s praktikujúcimi študentami.

Študenti sú oprávnení praktikovať psychofonetický counseling pod supervíziou:

1.

Absolventi 1. ročníka

Empatický rozhovor – konverzačná fáza.

2.

absolventi a študenti 2. a 3. ročníka

Empatický rozhovor – celá metóda.