Vyhľadať
Close this search box.

Pre firmy a organizácie

„Humanizácia pracoviska“

konzultácie a tréningy pre organizácie
7CC - 7 štandardov trvalo udržateľného ľudského rozvoja, manažmentu a líderstva

"Rozvoj človeka je v dnešnej dobe individuálny. Organizácia sa môže vyvíjať iba vtedy, ak sa jej jednotliví pracovníci vyvíjajú na všetkých úrovniach. Len tak môže byť plne ľudská"

Väčšina z nás trávi väčšinu dní a najlepšie roky svojho života v práci. Ak prácu vnímame len ako spôsob obživy, uniká nám jej hlavný potenciál – možnosť osobného, ​​sociálneho a profesionálneho rozvoja.

Program „Humanizácia pracoviska“ sa vyvíjal posledných 25 rokov v Austrálii, Južnej Afrike, Veľkej Británii a strednej Európe ako kombinácia osobného, ​​vzťahového a profesionálneho rozvoja pomocou metodológie Psychofonetiky. Je určený pre neustály trvalo udržateľný rozvoj pracovníkov na všetkých úrovniach, manažérov a organizácie ako celku.

Pomáha:

 •  zvýšiť výkon pracovníkov a manažérov, 
 • umožňuje ich spokojnosť v práci
 • prehlbuje odhodlanie pracovníkov 
 • a zároveň a zároveň prináša efektívne nástroje pre sebaovládanie, komunikačné zručnosti a osobnú udržateľnosť v práci aj doma. 
 • pomáha pracovníkom vyvinúť  najlepšiu možnú verziu seba.

ČO musíme v práci robiť, nemusí byť úplne slobodná voľba, ale AKO to robíme a ako sa pri tom cítime – to potenciálne je slobodná voľba každého z nás. Koľko zo svojho potenciálu osobného, ​​sociálneho, duchovného a kreatívneho rozvoja prejavujeme v našej práci nie je definované v popise práce. Je to naša individuálna voľba, ktorá si vyžaduje našu iniciatívu a schopnosti.

Avšak – ako na to?

Ako premeniť prácu, akúkoľvek prácu – na príležitosť osobného rozvoja?

My v Psychophonetics Institute International a v 7CC (naše oddelenie služieb konzultácii pre organizácie) považujeme pracovisko za plne ľudské iba vtedy, ak mobilizuje hlboký rozvojový potenciál ľudí, ktorí tam pracujú. Ak sa im dá príležitosť rozvinúť sa prostredníctvom práce. Keď sa naša „vnútorná kariéra“ rozvíja popri našej „vonkajšej kariére“, naša práca sa plne poľudšťuje. Náš program pre rozvoj “People skills” v organizácii: “Humanizácia pracoviska“ je určený pre všetky sektory práce. Jeho základné princípy a štandardy udržateľného osobnostného rozvoja sú univerzálne a zároveň jedinečné ako ľudské bytosti samotné. Každá z jej 7 zložiek slúži tak záujmom osobného a profesionálneho rozvoja jednotlivca, ako aj rozvoju samotnej organizácie ako celku. Firmám, komunitám, školám a iným organizáciám prinášame komplexný koučing, konzultácie a odborný tréning na pracovisku v rámci programu
„Humanizácia pracoviska“
 • 7 štandardov predstavuje 1 celok – komplexný program neustáleho profesionálneho rozvoja manažérov a zamestnancov.
 • Každý zo 7 štandardov predstavuje jednu zo zručností potrebných pre udržateľnosť v progresívnych, neustále sa rozvíjajúcich spoločnostiach a organizáciách.
 • Celý program trvá 7 školiacich dní + úvodný večerný (alebo ranný) seminár pred začiatkom programu + záverečná spätná väzba. Sedemdňový program je možné rozdeliť na dve alebo viac častí.
Zároveň každý jednotlivý komponent zo 7 štandardov môže byť prezentovaný aj samostatne, ako:
 1. Individuálne koučovanie pre jednotlivcov.
 2. Seminár o trvalo udržateľnom rozvoji organizácie pre tím.
Poskytujeme možnosť úvodnej prezentácie (cca 1,5 hodiny) vedeniu spoločnosti, a to buď celého programu alebo jedného zo 7. štandardov podľa vlastného výberu.

7 hlavných komponentov programu
„Humanizácia pracoviska“

7 štandardov trvalo udržateľného ľudského rozvoja a vodcovstva na pracovisku.

Účel: Zvyšovanie informovanosti a schopností pracovníkov prevziať osobnú a kolektívnu zodpovednosť za svoje vlastné zdravie na pracovisku.

Úroveň pohody a zdravia pracovníkov na pracovisku určuje úroveň ich energie, prítomnosti, angažovanosti a produktivity. Cieľom tohto seminára je zvýšiť informovanosť manažérov a ich pracovníkov o vlastnom zdraví, o stave vlastného blaha, pohody v práci – na všetkých úrovniach. Zvýšenie schopnosti uvedomiť si parametre, ktoré ho môžu jednotlivo aj kolektívne vylepšovať alebo znižovať

Obsah zahŕňa:

 • Pochopenie stresu
 • Zvládanie stresu
 • Spätná väzba vlastného tela
 • „Ochrana domova pred prácou a práce pred domovom“
 • Identifikácia a minimalizácia stresových faktorov
 • Obnovenie pohody.

 

Dĺžka tréningu:

 1. Predstavenie pred skupinou: 1,5 hodiny.
 2. Nácvik zručnosti pre tím: jeden deň.
 3. Koučingové sedenie pre jednotlivcov: 3-6 individuálnych tréningových / koučingových stretnutí, každé s trvaním 1,5 hodiny.

Účel: Zvyšovanie povedomia a zručností empatického počúvania a reagovania na realitu druhého z pohľadu druhého.

Pocit, že sa človek cíti pochopený, pozitívne vplýva na celý ľudský organizmus a to fyziologicky aj  psychologicky, čo následne významne ovplyvňuje kvalitu spolupráce. Schopnosť ľudí dávať porozumenie iným sa však výrazne líši od človeka k človeku. Každý môže vylepšiť svoju schopnosť načúvať realite inej osoby – čo je to, čo sa vlastne pokúša komunikovať. Hovoríme tomu „Metodická empatia“ a dá sa to naučiť! Je to aspekt seba uvedomenia, pretože porozumenie samému je predpokladom porozumenia druhým.

Obsah zahŕňa:

 • Uvedomenie si dôsledkov medziľudského porozumenia a nedorozumenia.
 • Možnosť vedomého zlepšovania si schopností načúvania.
 • Uvedomenie si prekážok efektívneho počúvania: Reakcie a projekcie.
 • Sebapoznanie ako príprava na uvedomenie si reality druhých.
 • Metodické počúvanie.
 • Počúvanie ľudskej reality mimo hovorených slov.
 • Proces vytvárania presných obrazov reality iných ľudí.
 • Preložiť porozumenie na potvrdenie porozumenia.

 

Úsilie porozumieť skúsenostiam iných ľudí z ich vlastného pohľadu. Uznať vlastné skúsenosti za rovnako dôležité.

Dĺžka tréningu:

 1. Predstavenie pred skupinou: 1,5 hodiny.
 2. Nácvik zručnosti pre tím: jeden deň.
 3. Koučingové sedenie pre jednotlivcov: 3-6 individuálnych koučingových stretnutí, každé s trvaním 1,5 hodiny.

Účel: Uvedomiť si vnútornú dynamiku pocitov, emócií, reakcií, projekcií, automatických obrán, osobných konfliktov – ako aj hlasu múdrosti, vlastných hodnôt a osobnosti; byť schopný ich identifikovať a vybrať si, na základe ktorej časti chce človek konať. Rozvíjať schopnosť ochrániť svoj vnútorný život pred ostatnými a chrániť ostatných pred dynamikou vlastného vnútorného života.

Je ťažké riadiť ľudí, ktorí sa nevedia riadiť sami seba. Schopnosti seba zvládania sú nevyhnutné preto, aby sme vedeli pôsobiť z úrovne svojich silnejších, jasnejších a múdrejších aspektov seba samého. Ale v sebe môžeme spravovať len to, čo môžeme pozorovať. Tento seminár je tréningom praktického sebapozorovania, prevzatia osobnej zodpovednosti za osobnosť človeka ako aj tréning slobody zvoliť si najrelevantnejší aspekt seba samého, aby sa ujal vedenia v konkrétnych chvíľach, stretnutiach a akciách.

Obsah zahŕňa:

 • zručnosti sebapozorovania
 • Schopnosť brať hodnotu vnútornej dynamiky rovnako reálne ako vonkajšiu dynamiku.
 • Prekonávanie reakcií – zvládnutie obranných mechanizmov.
 • Dis-identifikácia – schopnosť prichytiť seba samého, keď sa stotožňujem s opakujúcimi sa vzormi a vystúpiť z nich.
 • Priznať si projekcie –  uvedomiť si, keď vytváram z ľudí niečo, čím nie sú – a dostať sa z toho.
 • Objavovanie, priblíženie sa a mobilizácia vnútorného hlasu vlastnej múdrosti – lepšieho ja.

 

Dĺžka tréningu:

 1. Predstavenie pred skupinou: 1,5 hodiny.
 2. Nácvik zručnosti pre tím: jeden deň.
 3. Koučingové sedenie pre jednotlivcov: 3-6 individuálnych koučingových stretnutí,  každé s trvaním 1,5 hodiny.

Účel: Rozvíjať porozumenie, úctu a toleranciu k názorom iných ľudí popri vlastných a nájsť hranice medzi nimi.

Realitu tvoria jednotlivci a jednotlivci ju budú vždy tvoriť inak. Tento štandard znamená rozvoj rešpektu k všetkým skutočnostiam a názorom zainteresovaných jednotlivcov. Nie sme rovnako oprávnení rozhodovať, ale všetci môžeme byť oprávnení tvoriť si vlastný názor a slobodne ho vyjadrovať. Týmto sa pripravuje rozhodovací proces na vyššej úrovni.

Obsah zahŕňa:

 • Záväzok rešpektovať a nájsť rovnováhu medzi rôznymi individuálnymi skutočnosťami v skupine:
 1. ) Uznať a rešpektovať vlastnú realitu a názor.
 2. ) Uznať a rešpektovať realitu a názory ostatných ľudí.
 • Rokovanie o hraniciach a miestach stretnutí medzi rôznymi skutočnosťami a názormi v skupine.
 • Delegovanie rozhodovania na osoby alebo skupinu, ktorá je na to oprávnená.

 

Dĺžka tréningu:

 1. Predstavenie pred skupinou: 1,5 hodiny.
 2. Nácvik zručnosti pre tím: jeden deň.
 3. Koučingové sedenie pre jednotlivcov: 3-6 individuálnych koučingových stretnutí,  každé s trvaním 1,5 hodiny.

Účel:
a) Schopnosť vytvoriť zodpovedný rozhodovací proces;
b) Schopnosť identifikovať a prekonať prekážky, ktoré bránia dobrým rozhodnutiam.

Všetky rozhodnutia, ktoré sme dnes prijali, sa v budúcnosti implementujú a ovplyvnia realitu a nikto nevie všetko o budúcnosti. Na to, aby sme vytvorili zodpovedné rozhodnutie, je potrebná osobitná predvídavosť a múdrosť. Prinajmenšom si to vyžaduje zahrnutie všetkých dostupných aktuálnych informácií  a zobratie do úvahy všetkého a všetkých, ktorých sa toto rozhodnutie dotkne.

Obsah zahŕňa:

 • Logické kroky metodického rozhodovania
 • Identifikácia zodpovedajúcej úrovne právomoci – mandátu – požadovanej pre každý typ rozhodovania.
 • Vytváranie a určovanie procesu rozhodovania vopred.
 • Vytvorenie alternatívnych možností.
 • Aplikácia zvoleného procesu.
 • Konanie, činy
 • Preskúmanie opatrení
 • Identifikácia prekážok konania
 • Efektívne riešenie prekážok.

 

Dĺžka tréningu:

 1. Predstavenie pred skupinou: 1,5 hodiny.
 2. Nácvik zručnosti pre tím: jeden deň.
 3. Koučingové sedenie pre jednotlivcov: 3-6 individuálnych koučingových stretnutí,  každé s trvaním 1,5 hodiny.

Účel: Vedomá kultivácia kultúry vďačnosti a ocenenia ľudí v tíme a spolupráce. Neustála premena negatívnej nepodporujúcej atmosféry v tíme na pozitívnu, konštruktívnu, vzájomne sa podporujúcu kultúru a atmosféru pre tím, pracovisko a komunitu.

Väčšinu svojho života trávime v práci: najlepší čas každého dňa, najlepšie roky života. Práca sa tak či onak stane našou skutočnou komunitou. Nikto nechce, aby jeho prínos bol považovaný za samozrejmosť, každý musí byť ocenený za svoj vklad a hodnotu ako ľudská bytosť, člen tímu a pracovník. Je to viac ako objektívne hodnotenie výkonnosti. Je to záväzok kultivovať kultúru ocenenia pracovníkov. Mobilizuje to najlepšie u ľudí a má očividné výhody pre celé pracovisko.

Obsah zahŕňa:

 • Dôležitosť vďačnosti a ocenenia pracovníkov – pre ľudský rozvoj:
 1. Vplyv ocenenia na príjemcu ocenenia;
 2. Vplyv ocenenia na darcu ocenenia;
 • Identifikácia negatívneho dopadu opaku ocenenia a toho, čo to vytvára.
 • Praktické postupy kultivácie vďaky a ocenenia ľudí.
 • Praktické postupy transformácie negatívnych interakcií na úctivé a hodnotné interakcie.

 

Dĺžka tréningu:

 1. Predstavenie pred skupinou: 1,5 hodiny.
 2. Nácvik zručnosti pre tím: jeden deň.
 3. Koučingové sedenie pre jednotlivcov: 3-6 individuálnych koučingových stretnutí,  každé s trvaním 1,5 hodiny.

Účel: Zvýšenie pochopenia dôležitosti konzistentnosti vo vedení a riadení a záväzku podporovať ho pri tvorbe politiky a udržiavaní spravodlivosti, kódexu postupov a etického kódexu, zmlúv a postupov.

Záväzok podporovať a kultivovať súlad všetkých vyššie uvedených 6 noriem ako základ kohézneho charakteru, spoľahlivosti a bezpečnosti pre organizáciu, pracovníkov a okolité prostredie.

Proces zahŕňa:

 • Pochopenie hodnoty konzistencie.
 • Pochopenie problémov týkajúcich sa konzistentnosti
 • Pochopenie procesu vyžadovaného na aktualizáciu konzistencie individuálne a kolektívne.

 

Dĺžka tréningu:

 1. Predstavenie pred skupinou: 1,5 hodiny.
 2. Nácvik zručnosti pre tím: jeden deň.
 3. Koučingové sedenie pre jednotlivcov: 3-6 individuálnych koučingových stretnutí,  každé s trvaním 1,5 hodiny

Vyššie uvedených 7 štandardov je rovnako dôležitých pre osobné správanie ako aj pre osobný a profesionálny život. Zároveň predstavujú štandardy, ktorých prijatím môže akákoľvek organizácia, spoločnosť, či komunita rásť, meniť sa, rozvíjať svoj potenciál.

Organizačné info

V prípade potreby je zabezpečené tlmočenie.

Čas a cena

 • Individuálny tréning/koučing | 1 hod + 30 min | 200 € + DPH
 • Skupinová prezentácia | 2 – 3 hod. | 500 € + DPH
 • Tréning pre 10 osôb s 1 trénerom | 1 deň | 1750 € + DPH
 • Školenie pre 15+ osôb s 1 – 2 asistentami | 1 deň | 2400 € +DPH

Ceny vieme prispôsobiť podmienkam Vašej organizácie po vzájomnej dohode.

Kontakt

Prípadné otázky Vám radi zodpovieme.
Termín sedenia Vám potvrdíme spätným e-mailom: