Vyhľadať
Close this search box.
Blog
Pre všetkých

Spolupráca s vnútornými životnými silami

Anglický článok Yehudu Tagara publikovaný v júnovom vydaní magazínu BRAINZ. Naučiť sa rásť v našom uvedomovaní si vlastnej životnej energie; naučiť sa počúvať a reagovať, nám umožňuje cestu starostlivosti o

Pre psychológov

Psychosomatická participatívna medicína a skleróza multiplex

Druhý článok publikovaný v BRAINZ. magazíne (po anglicky) Naša duševná/emocionálna pohoda ovplyvňuje naše fyzické zdravie – to je všeobecne akceptované. Smerovanie negativity k sebe má negatívny vplyv na zdravie tela.

Pre psychológov

Pochopenie druhých – od ilúzie k realite v ľudskej komunikácii

Text k prednáške Yehudu Tagara z konferencie Science and Medical Network 2024. Metodická empatia: jej reflektívne, imaginatívne, inšpiratívne, intuitívne a transformačné spôsoby. Tri ilúzie a tri potenciálne reality v chápaní

Pre páry

Rituály na liečenie vzťahov

Konflikty sa vytvárajú spoločne, ale ich riešenia sú individuálne. Pre rozvoj osobnej intímnej vzájomnosti sú identifikované tri základné potreby: byť videný, počutý a poznaný taký, aký naozaj sme. Existuje 10

Pre všetkých

Vina, hanba a svedomie

Vina a hanba boli dlho využívané vonkajšími mocenskými štruktúrami na kontrolu ľudí. Postupne sme však začali viac presadzovať vlastnú morálnu autoritu. Vina je vnútorná agresia spojená s obviňovaním a výčitkami.

Pre všetkých

Vôla vs. konanie

Vôľa je silná a mohutná sila duše, ktorá formuje náš život a identitu. Porozumenie a prebudenie sa k sile ľudskej vôle je nevyhnutné pre slobodné a plnohodnotné žitie. Vôľa je