Blog
Pre všetkých

SKUTOČNÉ ODPUSTENIE. Cesta veľmi osobnej transformácie 2/2

Pozrime sa na proces odpustenia v súvislosti s Ježišom Kristom, ale aj v normálnom ľudskom živote bežného smrteľníka. Odpustenie nie je jednoduchý proces, pre jeho úspešné dosiahnutie musia byť splnené určité štandardy, takzvané Štyri štandardy duše. Tie sú potrebné pre úplné a skutočné odpustenie. Splnením štandardov môže človek vykročiť na osobnú cestu zasvätenia.

Pre všetkých

SKUTOČNÉ ODPUSTENIE. Cesta veľmi osobnej transformácie 1/2

Odpustenie môže byť silný a transformačný proces, ktorý môže byť zároveň liečivý a životodarný. Avšak iba v prípade, že odpustenie nebude len intelektuálnym rozhodnutím. Existujú štyri štandardy, ktoré musia byť splnené pre skutočné odpustenie: začiatok hojenia rán, tvorbu nového významu, transformáciu prekážok na odpustenie a vidieť páchateľa ako kompletného človeka.

Pagoda's curly steps
Pre všetkých

11 krokov prekonania osobnej krízy

Kríza znamená, že je nutné znovuzrodenie, aby sme jej mohli čeliť. Osobný rast k jej prekonaniu sa dosahuje pomocou 11 krokov vedomej podpory tohto znovuzrodenia. Proces zahŕňa okrem iného plné prijatie vnútorných emócií a pocitov, prejavenie súcitu so sebou samým, uznanie výzvy, ktorá nás čaká, rozpoznanie osobných potrieb, vyslovenie želania alebo zámeru zmeny a napokon rozhodnutie uskutočniť tú zmenu v živote.

Pre všetkých

Ako nájsť svoje poslanie 2/2

Nikto presne nevie, kde o niekoľko rokov bude, nevie aký bude svet a trh práce. Naša súčasná múdrosť nie je dosť múdra na to, aby nás viedla ku kvalifikovanému rozhodnutiu ohľadom voľby nášho povolania. Potrebujeme znovuoživiť 3 korene poslania.

Pre všetkých

Ako nájsť svoje poslanie 1/2

Túžba nájsť zmysel života a poslanie je základná súčasť ľudskej konštitúcie. Ciele nášho života, jeho zmysel a naše poslanie musíme nájsť a rozhodnúť sa pre ne sami.

Pre všetkých

Osobné hranice

Byť pánom/paňou svojej reality, rozhodovať o zmysle svojho života, dnes toto väčšina z nás od seba očakáva. Ale, dokážeme naďalej spolu žiť?

Pre koučov

Zrod vnútornej autority

Ľudia nestratili schopnosť konať na základe vnútornej autority. Nikdy predtým ju totiž nemali. Dieťa, vedené dospelými, zrejúce k samostatnosti, to nie je nič nepatričné. Takto je to aj vo vývine ľudstva ako celku: dospievame. Potenciál byť sám sebe vodcom, učiteľom a liečiteľom dnes žije v každom z nás a čaká na svoj zrod do reality.

Pre všetkých

Liečenie – spolupráca so silami života

V každom z nás je potenciál byť samému sebe liečiteľom, učiteľom a vodcom. Ale najprv sa všetci musíme stať bádateľmi samých seba. Základné nástroje Psychofonetiky pomáhajú človeku zachytiť a ovplyvniť životnú dynamiku vlastného tela.

Pre rodičov

Sebapochybnosti v rodičovstve

Rodičovským pochybnostiam je potrebné čeliť a neutralizovať ich. Ideálny obraz seba samého ako rodiča si musíme vytvoriť z vlastnej intuície a srdca.