Blog
Pre všetkých

SKUTOČNÉ ODPUSTENIE. Cesta veľmi osobnej transformácie 2/2

Pozrime sa na proces odpustenia v súvislosti s Ježišom Kristom, ale aj v normálnom ľudskom živote bežného smrteľníka. Odpustenie nie je jednoduchý proces, pre jeho úspešné dosiahnutie musia byť splnené určité štandardy, takzvané Štyri štandardy duše. Tie sú potrebné pre úplné a skutočné odpustenie. Splnením štandardov môže človek vykročiť na osobnú cestu zasvätenia.

Pre všetkých

SKUTOČNÉ ODPUSTENIE. Cesta veľmi osobnej transformácie 1/2

Odpustenie môže byť silný a transformačný proces, ktorý môže byť zároveň liečivý a životodarný. Avšak iba v prípade, že odpustenie nebude len intelektuálnym rozhodnutím. Existujú štyri štandardy, ktoré musia byť splnené pre skutočné odpustenie: začiatok hojenia rán, tvorbu nového významu, transformáciu prekážok na odpustenie a vidieť páchateľa ako kompletného človeka.

Pagoda's curly steps
Pre všetkých

11 krokov prekonania osobnej krízy

Kríza znamená, že je nutné znovuzrodenie, aby sme jej mohli čeliť. Osobný rast k jej prekonaniu sa dosahuje pomocou 11 krokov vedomej podpory tohto znovuzrodenia. Proces zahŕňa okrem iného plné prijatie vnútorných emócií a pocitov, prejavenie súcitu so sebou samým, uznanie výzvy, ktorá nás čaká, rozpoznanie osobných potrieb, vyslovenie želania alebo zámeru zmeny a napokon rozhodnutie uskutočniť tú zmenu v živote.