Vyhľadať
Close this search box.
Blog
Pre všetkých

Spolupráca s vnútornými životnými silami

Anglický článok Yehudu Tagara publikovaný v júnovom vydaní magazínu BRAINZ. Naučiť sa rásť v našom uvedomovaní si vlastnej životnej energie; naučiť sa počúvať a reagovať, nám umožňuje cestu starostlivosti o