Vyhľadať
Close this search box.
Blog
Pre všetkých

Ako nájsť svoje poslanie 2/2

Nikto presne nevie, kde o niekoľko rokov bude, nevie aký bude svet a trh práce. Naša súčasná múdrosť nie je dosť múdra na to, aby nás viedla ku kvalifikovanému rozhodnutiu

Pre všetkých

Ako nájsť svoje poslanie 1/2

Túžba nájsť zmysel života a poslanie je základná súčasť ľudskej konštitúcie. Ciele nášho života, jeho zmysel a naše poslanie musíme nájsť a rozhodnúť sa pre ne sami.