Vyhľadať
Close this search box.
Blog

Ako nájsť svoje poslanie 1/2

Ľudské bytosti vedú životom dva základné impulzy.

Prvý je inštinkt prežiť, ktorý máme spoločný so všetkými pozemskými zvieratami.

Druhá hnacia sila je vnútorná potreba spomenúť si, prečo sme sa narodili, objaviť zmysel, úlohu, jedinečný ľudský potenciál, ktorý každý z nás prichádza naplniť.

Možno je to ilúzia, možno neexistuje žiaden skrytý účel ľudského života, možno naozaj ide len o to prežiť, rozmnožiť sa a umrieť.

Mimo akýchkoľvek pochýb je, že tento druhý impulz je pre nás rovnako zásadný – je prítomný v našich životoch. Ľudský život a história sa bez neho nedajú vysvetliť.

Túžba nájsť zmysel života a poslanie je základná súčasť ľudskej konštitúcie.

Ani jedno, ani druhé nedostávame automaticky od iných – nie v 21. storočí. Naši rodičia už nám nemôžu diktovať, čo v živote budeme robiť. Tradícia, spoločenské postavenie, kultúra, náboženstvo ani očakávania okolia nemôžu už dať nášmu životu zmysel.

V porovnaní s jednoduchšími životmi našich prarodičov dnes väčšina z nás žije viac než jeden život. Avšak nikto zvonka už nám nepovie, kto sme a aká je naša úloha.

Komunikácia 21. storočia zabezpečuje, že každý môže nájsť veľa inšpirácie. Vzory a nápady pre svoju budúcu profesiu k človeku prúdia z celého sveta – všetko na celej Zemi je na jeden klik. Jednotlivec sa stal sám sebe rodičom, učiteľom, vodcom a sprievodcom.

Ciele nášho života, jeho zmysel a naše poslanie musíme nájsť a rozhodnúť sa pre ne sami.

Robím to, čo skutočne mám robiť?

Kedykoľvek sa môžeme opýtať sám seba: „Robím to, čo mám robiť v tomto živote?“„Je to, čo robím, tým pravým prejavom mojej skutočnej podstaty a potenciálu?“

Jedna voľba povolania na celý život niekedy nestačí.

Kým človek bol a čo ho lákalo vo veku 17, nemusí byť to isté o 5 rokov neskôr. To, čo o sebe a o svojom povolaní človek usudzuje vo veku 20, nemusí byť rovnaké vo veku 30, 40, 50 či 60.

„Kto som“ a „aké je moje poslanie v živote“ je jedno a to isté. Je to naša identita. Musí to každý z nás objaviť sám – a sám tomu dať smer.

Voľba povolania je prah, ktorý musí prekročiť každý sám

Sme stále viac individuálni – stáva sa to štandardom. Autorita, ktorá k ľuďom kedysi prichádzala zvonka prostredníctvom rodičov, kňazov či vodcov, dnes spočíva v našej vlastnej intuícii, v našej vlastnej vnútornej autorite.

Preto výber profesionálneho nasmerovania (po prvý krát v živote, alebo aj potom neskôr) je pre väčšinu z nás prah, ktorý musíme prekročiť úplne sami. Je to osobné rozhodnutie.

Čo nás teda má viesť pri rozhodovaní o smerovaní našej budúcnosti, našej kariéry, nášho povolania?

Toto rozhodnutie predurčuje naše životné naplnenie, našu finančnú situáciu, vzťahy, náš príspevok spoločnosti, v ktorej žijeme – prejavenie nášho hlbokého potenciálu. Každá voľba povolania ovplyvní budúci svet, o ktorom nám nikto nič určité nedokáže povedať. Tým pádom budúcnosť nemôže určiť naše smerovanie.

O tom, ako sa teda máme rozhodovať a o 3 základných otázkach poslania píšeme v ďalšej časti: Ako nájsť svoje poslanie 2/2

Text: Yehuda K. Tagar
Preklad: Silvia K. Galatová
Úprava: Martin Uhlíř

Pozrite si viac k tejto téme na videu Yehudu Tagara tu.

local_florist

Pozývame Vás na

bezplatný workshop vrámci Dní otvorených dverí
Nájdi svoje poslanie, staň sa viac sám sebou

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn