Vyhľadať
Close this search box.
Blog

Ako nájsť svoje poslanie 2/2

Múdrosť, ktorá ma povedie do neznámej budúcnosti

Mnohé prístupy poradenstva pri voľbe povolania vytvárajú akési konceptuálne prepojenie 1. našich súčasných schopností a ambícií 2. s dostupným vzdelaním a 3. súčasným trhom práce. Pokúšajú sa nájsť zhodu medzi svetom, aký ho dnes poznáme, a tým, ako sa daná osoba javí dnes.

Problém s takýmto prístupom je v tom, že rozhodnutie, ktoré človek dnes urobí pri voľbe povolania, ovplyvní budúcnosť na najmenej niekoľkých najbližších rokov, o ktorých sám nič nevie. Nevie, kde o niekoľko rokov bude, nevie aký bude svet a trh práce.

Naša súčasná múdrosť nie je dosť múdra na to, aby nás viedla do neznámej budúcnosti.

Musíme ísť hlbšie, aby sa naša súčasná múdrosť stala relevantnou pre náš budúci život.

V psychofonetike sme vytvorili proces pre poradenstvo pri voľbe povolania, vďaka ktorému je možné sa dostať hlbšie, než na úroveň súčasného intelektuálneho uvažovania a externého posúdenia dnešného trhu práce.

Tento proces mobilizuje hlbšie a vyššie vnútorné vedenie v ľudskej duši a duchu, ktoré má šancu byť skutočne použiteľné pre budúcu realitu človeka. Skúmame v ňom korene poslania.

Zdravé stromy potrebujú zdravé korene

Som syn farmára. S otcom sme pestovali pomaranče. Viem dobre, že ak človek chce mať veľa dobrých pomarančov začiatkom zimy, musí sa vzorne starať o korene stromov a o pôdu, v ktorej rastú po celý rok – najmä v lete, keď je sucho.

Môj otec ma učil: „Syn môj, my nepestujeme ovocie. My pestujeme stromy. Keď sú stromy silné a zdravé, darujú nám ovocie. Aby boli stromy zdravé, potrebujú zdravé korene, ktoré rastú v bohatej pôde, s dostatkom výživy a vody.“ Ten istý princíp používame pri hlbokom counselingu pri voľbe povolania.

Ak chcete ovocie napĺňajúcej, odmeňujúcej a obohacujúcej profesie a prácu, ktorá vám umožní vyjadriť váš hlboký potenciál, dobre sa postarajte o vaše rastúce korene osobného, sociálneho a duchovného rozvoja.

3 otázky pre voľbu životného poslania

V psychofonetike sme vyvinuli proces na vypestovanie „koreňov poslania“ človeka.

Psychofonetický counsellor musí najprv identifikovať, že klient/ka prichádza s témou povolania. Nie vždy je to zjavné hneď na začiatku sedenia. Ľudia prichádzajú s prosbou o pomoc v rôznych záležitostiach: vzťahy, emočné veci, reakcie, projekcie, rodičovstvo, trauma, zneužitie, detstvo či psychosomatické problémy.

Avšak veľmi často sa pod vedomou témou skrýva hlbší, skutočný dôvod, prečo sa cíti nešťastní.

Ten sa odhalí až prostredníctvom procesu metodickej empatie: „ešte som nenašiel svoju prácu, profesné smerovanie, svoju úlohu v živote“. Nič nemôže byť v poriadku, ak toto nie je naplnené. Ak poradca neodhalí, že skutočnou témou klienta je voľba povolania, nemôže dôjsť k posunu vo veciach, o čom klient pôvodne hovoril.

Akonáhle sa odhalí frustrovaná energia súvisiaca s povolaním, príde aj obrovská vlna vôle, ktorá bola potlačená spolu s touto témou. Counselling pri voľbe povolania je totiž primárne záležitosť vôle.

Vtedy ponúkneme klientovi 3 otázky:

  • Čo najradšej robíš?
  • Čo vieš, že musíš urobiť?
  • Čo vo svete ťa volá do služby?

Naše poslanie nájdeme len prostredníctvom vedomého úsilia

Odpovede na tieto otázky začnú prebúdzať a oživovať vôľu človeka.

Psychofonetický counsellor každú z týchto otázok položí klientovi a identifikuje tú, ktorá najviac rezonuje s klientovou vôľou. Práve tam sa totiž nachádza konkrétny blok, ktorý znemožňuje tomuto koreňu rásť. Identifikovaním a odstránením bloku prostredníctvom psychofonetického counsellingu sa klientovi otvorí cesta k naplneniu životného poslania.

Zdravé, živé korene umožnia zdravému, živému stromu rodiť dobré plody. Tak je to so stromami a aj s ľudským poslaním. Stromy poznajú svoje poslanie skôr, než zo semienka vyrastie do zeleného výhonku. Ľudia ale musia svoje poslanie nájsť prostredníctvom vedomého úsilia.

Na to, aby človek získal zručnosti, ktoré pomôžu ľuďom vytvoriť praktický proces na znovuoživenie týchto 3 koreňov poslania, je nevyhnutné absolvovať psychofonetický výcvik. Avšak povedomie o 3 potencionálnych otázkach súvisiacich s voľbou povolania a sila, ktorú je možné vytvoriť prostredníctvom ich zodpovedania, je tu pre každého, kto hľadá svoje skutočné poslanie.

Prvá časť článku: Ako nájsť svoje poslanie 1/2

Text: Yehuda K. Tagar
Úprava: Martin Uhlíř

local_florist

Pozývame Vás na

bezplatný workshop vrámci Dní otvorených dverí
Nájdi svoje poslanie, staň sa viac sám sebou

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn