Vyhľadať
Close this search box.
Blog

Vôla vs. konanie

Vôla je hnacia sila konania. Keď je niečo vo vôli nejasné, alebo obsahuje protichodné smerovania, tak buď nekonáme vôbec, alebo nás to stojí príliš veľa energie.

Po prijatí rozhodnutia je ďalšou výzvou jeho realizácia. Je bežné pociťovať nedostatok sily vôle a
odsudzovať sa za rozhodnutia, ktoré sa nám nepodarilo uskutočniť.

Náš pocit sebavedomia, sebaúcty, sebadôvery a integrity závisí od našej schopnosti dodržiavať naše záväzky. Každé rozhodnutie, ktoré urobíme a nekonáme na jeho základe, oslabuje našu vôľu. Vôľa je ako sval. Ak ju precvičujete, posilňuje sa, ak ju necvičíte, oslabuje sa.

Vôľa je tajomná sila, ktorej fungovanie je vedomo ťažko uchopiteľné, aj keď sa o to človek môže pokúsiť. Môžeme však identifikovať 7 oblastí, ktoré sú potrebné k zdravému fungovaniu vôle. Sú ako ohnivká na reťazi: sila reťaze závisí v rovnakej miere od sily každého ohnivka. Ak sa má rozhodnutie pretaviť do konania, musia spolu spolupracovať. Môžeme ich nazvať aj „sedem brán vôle“.

Keď v niektorom ohnivku (časti vôľového procesu) nastane nejaký nesúlad, stáva sa z neho blok vôle.

Rozlišujeme sedem aspektov vôle:

1. Rozhodnutie

Je to základ. Je to veľká vec, rozhodnúť sa. Ak rozhodnutie urobíme len napoly, čin nebude nasledovať. Rozhodnutie musí byť jasné a pevné – keď je to tak, tak to cítime.

2. Zámer

Zámer je mechanizmom zamerania rozhodnutia. Zaostruje rozhodnutie do akcie. Umožňuje proces realizácie rozhodnutia.

3. Prianie

Prianie je hlboká ašpirácia duše a zahŕňa do procesu samotnú hĺbku duše. Je to entuziazmus a duchovná účasť v konaní. Je to vedomie toho, čo je správny smer. Je to vízia vyššieho potenciálu čakajúceho na realizáciu. Cesta k prianiu nie je vždy rovná, ani nemusíme mať jasno v tom, čo si prajeme.

4. Motivácia

Toto je najvedomejšia časť konania. Niekedy je zhromažďovaná počas dlhého obdobia. Keby sme si vôľu predstavili ako rieku, tak motivácia sú jej prítoky. Čím silnejšia je motivácia, tým silnejší je čin. Protikladné motivácie rozštiepia vôľu až do stavu paralýzy. Uvedomenie si rôznych motivácií pomáha
vyčistiť cestu k činu.

5. Túžba

Túžba je hnacím motorom každého činu: oheň, konská sila, podnet k pohybu, zapál. Túžba je prírodný živel, ktorý sa dá skrotiť. Môže spolupracovať s našimi úmyslami, ak ju rešpektujeme a naučíme sa, ako s ňou spolupracovať. Je to kôň, ktorý nás odnesie do vybraného cieľa.

6. Energia (vitalita, životná energia, životná sila, chi)

Je palivo konania. Telo potrebuje potravu, auto potrebuje benzín a osoba potrebuje životné sily, aby mohla konať na základe rozhodnutí. Odpočinok, spánok, výživa, priestor, okolie, čas, starostlivosť o seba, fyzická sila, podpora spolupracovníkov, pracovné podmienky – sú atribútmi dostatku energie do života.

7. Inštinkt

Je najhlbšia a najstaršia dimenzia vôle. Čin je možné dotiahnuť do úspešného konca iba ak s ním spolupracuje naša inštinktívna vôľa. Bez spoluúčasti mechanizmu prežitia sa neudeje nič. Nemôžeme slobodne konať, kým naše telo niečo vníma ako nebezpečie. Strach v nás žije vedľa odvahy, antipatia vedľa sympatie, príťažlivosť vedľa odpudivosti. Je možné transformovať jedno v druhé prostredníctvom vedomého preniknutia do inštinktívnej dimenzie vôle.

V každej z týchto oblastí môžeme nájsť dôvod, prečo dobré či pevné rozhodnutie nedospeje k činu.

Ak sa však hlbšie pozrieme do jednotlivých oblastí zároveň do nich prenikneme vedomo, máme možnosť prísť na to, čo nás blokuje, a na základe tohoto nového vnímania uskutočniť zmenu.

Psychofonetika má procesy na identifikáciu toho, ktorá zo siedmych oblastí je slabšia, ktorá zastavuje tok vôle, a taktiež má procesy na posilnenie týchto oblastí a odstránenie blokov.

Vôľa je najmenej vedomá a zároveň najmocnejšia zo síl duše. Čo robíme, formuje náš život, naše telo – nás samotných. Stávame sa tým, čo robíme.

Na to, aby sme boli slobodné ľudské bytosti, musíme sa prebudiť k tomu, čo je za tým, čo robíme a ako konáme: k sile ľudskej vôle.

Text: Yehuda K. Tagar
Preklad: Silvia Galatová
Úprava: Martin Uhlíř

local_florist

Pozývame Vás na

naše podujatia v roku 2024
Prehľad podujatí

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn