Vyhľadať
Close this search box.

Telesné a duševné zdravie

Telesné a duševné zdravie

Pre terapeutov.

Úloha terapie 21. storočia nie je náprava patológie do “normálu”, ale transformácia životných výziev na príležitosti pre ľudský rozvoj.

Psychofonetika je modalita holistického koučingu, counselingu, psychoterapie a psychosomatickej terapie, ktorú vytvoril Yehuda Tagar v 80-tych a 90-tych rokoch ako originálnu formu liečenia založeného na sebavyjadrení. Medzi jej zdroje patrí:

  • Celostné antroposofické chápanie ľudskej bytosti ako neustálej interakcie tela, duše a ducha; choroby a krízy ako príležitostí osobného rozvoja a múdrosti „vnútorného liečiteľa“ v ľudskej konštitúcii. Je pokračovaním Psychosofie Rudolfa Steinera. 
  • Fenomenológia
  • Na klienta orientovaná terapia
  • Umelecko/expresívna terapia 
  • Integrovaná medicína psycho-neuro-endokrino-imunológia (PNEI).

 

Psychofonetika umožňuje ľuďom stať sa aktívnymi účastníkmi procesu vlastného uzdravovania na psychologickej, fyziologickej, psychosomatickej a vzťahovej úrovni. 

Vo svojom liečebnom procese mobilizuje hlboké zdroje vedomia tela, pohybu a gesta, spontánnej vizualizácie a liečivej sily fonácie. Už

rozvíja „empatickú inteligenciu“, ktorá je potenciálom pre každého, a to aktiváciou hlbokého vnímania ľudskej skúsenosti u terapeuta aj u klienta. Do centra terapeutického/rozvojového procesu stavia klientovo sebauvedomenie, čím predchádza závislosti na terapeutovI a uľahčuje pokračovanie terapie doma. Umožňuje spojenie medzi inteligenciou založenou na centrálnom nervovom systéme a bežne neuvedomovanou inteligenciou autonómneho nervového systému, ktorý má prístup ku všetkej telesnej pamäti a obranným mechanizmom.

Klinické aplikácie psychofonetiky pokrývajú celý rad psychoterapeutických a psychosomatických tém vrátane: Závislosti-všetky typy, Riadenie bolesti emocionálnej a fyzickej, Syndróm chronickej únavy, syndróm vyhorenia, Autoimunitné syndrómy: hlavne skleróza multiplex, Migréna, Iné bolesti hlavy, kožné problémy: ekzém, akné, senná nádcha, vysoký krvný tlak, Bowels syndróm -dráždivého čreva, vredy, Herpes, Zmeny posturácie, Opakované zranenia, panický atak, Rakovina- poradenstvo ako zlepšiť schopnosť tela bojovať s rakovinou, paliatívna starostlivosti, Prehĺbenie dýchania, Uzemnenie a inkarnácia, astma, bolesť srdca…

7 CC – 7 CONDITIONS CONSULTANCY
a jeho konzultácie a tréningy pre organizácie
“7 podmienok pre medicínske zariadenia”

školí pracovníkov v oblasti medicíny ako túto náročnú profesiu vykonávať udržateľne a ako v nej ľudsky rásť. Zároveň prináša množstvo praktických návodov a zručností ako viesť klienta s psychosomatickým ochorením k tomu, aby participoval na vlastnom uzdravení.