Telesné a duševné zdravie

pre terapeutov

Úloha terapie 21. storočia nie je náprava patológie do “normálu”, ale transformácia životných výziev na príležitosti pre ľudský rozvoj

Psychofonetika je modalita holistického koučingu, poradenstva, psychoterapie a psychosomatickej terapie, ktorú vytvoril Yehuda Tagar v 80-tych, 90-tych rokoch ako originálnu formu liečenia založeného na sebavyjadrení. Medzi jej zdroje patrí:

 • Celostné antroposofické chápanie ľudskej bytosti ako neustálej interakcie tela, duše a ducha; choroby a krízy ako príležitostí osobného rozvoja a múdrosti „vnútorného liečiteľa“ v ľudskej konštitúcii. To všetko je pokračovaním Psychosofie od Rudolfa Steinera .
 • Fenomenológia,
 • Na klienta centrovaná terapia,
 • Umelecko/expresívna terapia
 • a integrovaná medicína psycho-neuro-endocrino-imunológia (PNEI). 

Psychofonetika umožňuje ľuďom stať sa aktívnymi účastníkmi procesu vlastného uzdravovania na psychologickej, fyziologickej, psycho-somatickej a vzťahovej úrovni.

Psychofonetika vo svojom liečebnom procese mobilizuje hlboké zdroje vedomia tela, pohybu a gesta, spontánnej vizualizácie a liečivej sily fonácie. Už v

Základnom ročníku Psychofonetiky
„HOLISTICKÝ KOUČING OSOBNÉHO ROZVOJA“

rozvíja „empatickú inteligenciu“, ktorá je dnes potenciálna u každého, a to aktivovaním hlbokého vnímania ľudskej skúsenosti v terapeutovi aj v klientovi. To stavia sebauvedomenie klienta do centra terapeutického/vývojového procesu. Predchádza „ závislosti na terapeutovi“ tým, že uľahčuje pokračovanie terapie doma. Umožňuje spojenie medzi inteligenciou založenou na centrálnom nervovom systéme – a bežne neuvedomovanou inteligenciou autonómneho nervového systému. Ten má prístup ku všetkej telesnej pamäti a obranným mechanizmom.

Klinické aplikácie psychofonetiky pokrývajú celý rad psychoterapeutických a psychosomatických tém vrátane:

 • všetky typy závislostí
 • riadenie bolesti
 • emocionálne a fyzické
 • syndróm chronickej únavy
 • syndróm vyhorenia

Autoimunitné syndrómy:

 • hlavne skleróza multiplex
 • migréna
 • iné bolesti hlavy

Kožné problémy:

 • ekzém, akné, senná nádcha
 • vysoký krvný tlak
 • Bowels syndróm – dráždivého čreva
 • vredy
 • herpes
 • zmeny posturácie
 • opakované zranenia
 • panický atak
 • rakovina – poradenstvo ako zlepšiť schopnosť tela bojovať s rakovinou
 • paliatívna starostlivosti
 • prehĺbenie dýchania
 • uzemnenie a inkarnácia
 • astma
 • bolesť srdca…

7 CC- 7 CONDITIONS CONSULTANCY
a jeho tréningový program – “7 podmienok pre liečiteľov”

školí pracovníkov v oblasti medicíny ako túto náročnú profesiu vykonávať udržateľne a ako v nej ľudsky rásť. Zároveň prináša množstvo praktických návodov a zručností ako viesť klienta s psychosomatickým ochorením k tomu, aby participoval na vlastnom uzdravení.