Vyhľadať
Close this search box.
Články
empathy
Sebapoznanie a osobnostný rozvoj tvoria jeden neoddeliteľný vývojový proces. Je to jediný operačný evolučný proces, ktorý sa odohráva počas posledných 60 rokov: vedomý vývoj jednotlivcov, jeden človek za druhým, krok za krokom, vedome, slobodne, originálne, na nič nenadväzujúc.
empathy
Empatia je dnes najdôležitejšou výzvou ľudstva. Všetci ju potrebujú. Stále a urgentne. A nik nemôže povedať, že ju už dokonale ovláda. Dopyt po nej je obrovský a stále rastie. A jej zásoby sú stále nedostatočné. Empatia je schopnosť spoznávať toho druhého z jeho vlastného uhla pohľadu, chápať toho druhého zvnútra. Nie je to sympatia, čiže mať toho druhého rád, ani antipatia, čiže nenávisť voči druhému.
empathy
Väčšina ľudí považuje empatiu za istý osobnostný dar, ktorý niektorí ľudia majú a iní nie. Ako som sa pokúšal ukázať v predošlých článkoch, empatia je nový fenomén v ľudskej civilizácii. Nahrádza staré pokrvné kmeňové medziľudské porozumenie novou schopnosťou vedome porozumieť hocikomu.
empathy
Empatia je nové slovo pre nový fenomén civilizácie 20. a 21. storočia. Pomenúva novú potrebu a novú schopnosť: potrebu ľudí byť chápaní ako jedinečné individuality a ich vynárajúcu sa schopnosť chápať jeden druhého zvnútra. Je to najvýznamnejší proces súčasnej evolúcie, ktorá sa môže diať iba vďaka vedomému, slobodne zvolenému úsiliu.
empathy
Empatia je nové slovo pre nový jav v ľudskej evolúcii. Ako som mnohokrát uviedol uviedol v predošlých článkoch o empatii, slovo pre tento jav sa používa od roku 1951. Žijeme rané obdobie budúcej kultúry empatie. Je ešte mladá a rastie v nás všetkých. No aj tak je možné ju metdicky vyučovať.
empathy
V predošlom článku som načal tému klasifikácie a charakteristiky 7 druhov empatie, a dnes by som ju rád dokončil. Na začiatok zopakujem, že tu máme: A) niekoľko prekrútení empatie, B) bod obratu medzi ilúziou a realitou a C) niekoľko skutočných posunov v rozvoji empatie
empathy
Kedysi žili ľudia v stave, v ktorom boli ľudské vedomie a realita sveta vo svojej podstate úplne prepojené. Malé deti nám toto základné prepojenie doteraz ukazujú, pokým ich uvedomenie si samých seba nezačne oddeľovať od sveta a od seba. To isté sa deje v ľudskej evolúcii ako celku.
empathy
Tento článok píšem počas druhého ročníka Medzinárodnej konferencie o empatii, ktorá sa koná na Oxfordskej univerzite a organizuje ju Medzinárodná interdisciplinárna sieť. Počas 3 dní sa tu stretli ľudia zo 14 krajín zo všetkých kontinentov sveta, aby sa podelili o výskum a poznatky v oblasti empatie. Je to naozaj krásne stretnutie ľudí s otvorenými srdcami a mysľami na dôležitom prahu kultúrnej evolúcie.
načítavam