Vyhľadať
Close this search box.
Články
Participative medicine
Do akej miery sú naše mentálno-emocionálno-duchovné dynamiky rozhodujúcim faktorom nášho zdravia, choroby a zotavenia? Môže prebudenie sa voči a prevzatie zodpovednosti za našu mentálno-emocionálno-duchovnú dynamiku predchádzať, zvrátiť a vyliečiť fyzické choroby, potencionálne aj tak závažné, ako autoimunitné poruchy?
Participative medicine
Čím dlhšie trvá pandémia ochorenia COVID 19 na celom svete, tým viac pribúda špekulácií o jej hlbokej príčine. Koluje celá plejáda vedeckých, polovedeckých a anti-vedeckých teórií. Avšak zdá sa, že žiadna z nich pri zastavení pandémie nepomáha. Denne sú očkované milióny ľudí, ale nikto nevie zaručiť účinnosť tohto riešenia proti neustále mutujúcemu vírusu. Efektívna liečba ochorenia COVID -19 sa stále hľadá. A zatiaľ ekonomický, sociálny, kultúrny a vzdelanostný život ľudí na celom svete katastrofálne trpí. Neistota je jedinou svetovou istotou.
Participative medicine
Nie som lekár a psychofonetika nie je mainstreamová medicínska metóda. Som terapeut a counselor s 20 ročnou klinickou praxou na registrovaných klinikách v Austrálii a Južnej Afrike. Psychofonetika je metóda doplnkovej podpory fyzickej, emocionálnej, mentálnej, vzťahovej a profesionálnej starostlivosti o seba a osobného rozvoja. Psychofonetika je metóda participatívnej medicíny a to, čo dokáže, je v tejto oblasti unikátne. Zapája totiž klienta do procesu sebauzdravovania ako kolegu v terapeutickom tíme, nie ako pasívneho prijímateľa intervencie.
Participative medicine
Tento článok píšem v posledných dňoch dramatického roku 2022 a prvých dňoch roku 2023. A nepredvídateľné vyhráva. Aký to bol rok! Sotva sme sa začali dostávať z globálnej pandémie, vstúpili sme do obdobia najväčšej európskej vojny 21. storočia s úplne nepredvídateľnými následkami pre každého z nás. Jediný predvídateľný faktor našej doby nepredvídateľnosť.
načítavam