Vyhľadať
Close this search box.
Články
organisational development
Najsilnejší hnací motor v ľudskom živote je osobný rozvoj. V dospelosti, keď sa dary rodičov a prírody zavŕšia, sa tento môže diať iba na základe voľby a podnetu jednotlivca. Udržateľný rozvoj osobnosti začína vtedy, keď začneme normálny život vnímať ako duchovné cvičenie a žiť ho s vyššími etickými štandardmi.
organisational development
V predošlých článkoch na túto tému som opísal 7 podmienok pre udržateľný ľudský rozvoj, ktoré predstavujú praktickú múdrosť potrebnú pre vedomú evolúciu a na prevzatie zodpovednosti za svoj osobný, profesionálny, duchovný a sociálny rozvoj. Sedem podmienok spolu tvorí celistvý proces udržateľného rozvoja osobnosti. Každá z nich je zároveň celistvým procesom rozvoja sama o sebe. Toto je všetkých 7 podmienok
organisational development
V tomto čase je evolúcia v našich rukách. Deje sa, ak sa rozhodneme vyvíjať. Prebudenie sa k nášmu vnútornému životu je proces, ktorý ju poháňa vpred. Všetko pozitívne v našom živote závisí od takéhoto prebudenia, avšak môže sa diať len vďaka úplnej slobode voľby. Na to, aby bolo takéto prebudenie udržateľné a prinášalo výhody do nášho života, sú potrebné tie správne podmienky.
organisational development
Ľudský vývoj je nezastaviteľný. Odkedy sme sa prvýkrát postavili na nohy a uvoľnili si ruky, aby sme nimi mohli vyjadrovať, rozvíjať vzťahy a pracovať, sme sa neprestali meniť a vyvíjať. Dejiny našej civilizácie nesú záznam neustálej zmeny. Či sa nám to páči, alebo nie, zmena a vývoj sú pre náš druh tak prirodzené, ako dýchanie, jedenie, myslenie, chôdza a reč.
organisational development
Pracovisko je miesto, kde väčšina z nás strávi najväčšiu časť života. Našej práci venujeme najvzácnejší čas na Zemi: najlepšie roky nášho života, najlepšiu časť nášho dňa, najviac energie, kreativity, mentálneho aj emocionálneho priestoru. Ľudia často poznajú svojich kolegov lepšie, ako členov rodiny a trávia s nimi viac času ako doma s rodinou.
načítavam