Vyhľadať
Close this search box.
Články
RELATIONSHIP & SEXUALITY
Ženy na celom svete s nezastaviteľnou dynamikou získavajú rovnocenné postavenie v spoločnosti. Boj o hlasovacie právo žien trval dlho a víťazstvá prichádzali postupne: 1881 Ostrov Man, 1893 Nový Zéland, 1917 Kanada, 1918 Británia a Nemecko, 1920 v USA. Od hnutia za oslobodenie žien v 60. rokoch bolo opäť potrebné prejsť dlhú cestu k postupnému zlepšeniu podmienok pre hospodársku a politickú rovnosť žien v súčasnosti a ešte stále je pred nami dlhá cesta k dosiahnutiu skutočnej rovnosti medzi pohlaviami.
MENTAL HEALTH
Nie je potrebné byť extra vnímavý na to, aby sme si všimli, že nepretržite žijeme v mnohých dimenziách súčasne. Aj napriek dominancii materialistického svetonázoru v našom akademickom a verejnom živote je pre mnohých ľudí jeden ľudský život iba kapitolou oveľa väčšieho cyklu času, príbehu, biografie. Niektorí veria v možnosť reinkarnácie, niektorí sa ňu pozerajú zvrchu ako na pofidérne východné náboženstvo či rozprávku západného hnutia hippie. Existuje však ešte jedna kategória ľudí, tí, ktorí prežívajú svoje predchádzajúce životy s rovnakou jasnosťou a silou reality, s akou prežívajú akúkoľvek inú spomienku. Pre nich nie je minulý život vec viery, ale priamej osobnej skúsenosti.
načítavam