Vyhľadať
Close this search box.
Články
Participative medicine
Čím dlhšie trvá pandémia ochorenia COVID 19 na celom svete, tým viac pribúda špekulácií o jej hlbokej príčine. Koluje celá plejáda vedeckých, polovedeckých a anti-vedeckých teórií. Avšak zdá sa, že žiadna z nich pri zastavení pandémie nepomáha. Denne sú očkované milióny ľudí, ale nikto nevie zaručiť účinnosť tohto riešenia proti neustále mutujúcemu vírusu. Efektívna liečba ochorenia COVID -19 sa stále hľadá. A zatiaľ ekonomický, sociálny, kultúrny a vzdelanostný život ľudí na celom svete katastrofálne trpí. Neistota je jedinou svetovou istotou.
PSYCHOPHONETICS
V predchádzajúcom článku „Tri obete“ som písal o transformácii myslenia, cítenia a vôle na empatické vnímacie sily predstavivosti, inšpirácie a intuície. V časti zaoberajúcej sa transformáciou vôle na intuitívne vnímanie som uviedol príklad transformácie obrannej reakcie. Namiesto toho, aby som automaticky reagoval na reakciu druhého človeka a roztočil kolotoč automatických obranných reakcií, použijem svoje sily vôle na vnímanie reality toho druhého.
PSYCHOPHONETICS
Myšlienka koučovania a myšlienka hlbokej psychologickej transformácie sú zvyčajne protirečením. Koučing sa považuje za krátkodobý zásah na zlepšenie výkonu v niektorej oblasti života alebo práce, určený pre veľmi funkčných ľudí, ktorí chcú byť úspešnejší. Na druhej strane psychologická intervencia potrebná na hlbokú transformáciu sa zvyčajne nazýva psychoterapia. Predpokladá sa, že ide o dlhodobý, často otvorený terapeutický proces, určený pre ľudí, ktorí majú problémy v niektorej oblasti svojho života založený na hlbokom vzťahu medzi terapeutom medzi a klientom. Tieto populárne predstavy sa dajú ťažko zmeniť, hoci veľa koučov chce ísť do hĺbky a veľa psychoterapeutov chce zlepšiť výkon v relatívne krátkom čase.
PERSONAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT
V každom okamihu si každý z nás môže povedať: „Je vo mne väčšie ja, vyšší potenciál, ktorý ešte nie je realizovaný. Potenciál byť múdrejší, hlbší, veľkorysejší, láskyplnejší, kreatívnejší, silnejší, odvážnejší, viac odpúšťajúci, vďačnejší, užitočnejší. Žije vo mne potenciál väčšej ľudskej bytosti, ktorá môže byť oveľa bdelešia voči realite sveta okolo mňa, realite vo mne, vo vnútri iných ľudí, v prírode, v umení, v skrytých bytostiach, ktoré sú pre mňa teraz neviditeľné.
PERSONAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT
V predchádzajúcich dvoch článkoch o „čakrách empatie“ som popisoval úlohu ďalšieho rozvoja centra hrdla ako základu imaginatívneho vnímania a úlohu ďalšieho rozvoja srdcového centra ako základu inšpiratívneho vnímania. Tento článok je zameraný na ďalší rozvoj centra solar plexu ako základu intuitívneho vnímania.
PERSONAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT
Ak má ľudstvo budúcnosť, jeho budúcnosťou je empatia. Ľudské individuálne „Ja“ neprestane dominovať ľudskej duši a spoločnosti. Stará harmónia daná medzi ľuďmi v kmeňoch a s prírodou sa bude naďalej rozpadať. Ak ju nenahradí nová schopnosť vzájomného porozumenia, bude nevyhnutne dominovať egoizmus. A to bude viesť k zničeniu. Je potrebná nová schopnosť ľudského porozumenia. Metodická empatia.
PERSONAL AND SPIRITUAL DEVELOPMENT
Empatia je špička vedomej ľudskej evolúcie. Hovorím o evolúcii ľudského vedomia. Viackrát som už za posledné roky o tejto téme vo Vitalite písal z rôznych uhlov pohľadu. Tu na Slovensku sme založili a rozvíjame vzdelávací inštitút pre profesionálnych trénerov metodickej empatie, Školu Empatie, ktorý slúži tomuto cieľu.
MENTAL HEALTH
Niektoré základné aspekty osobného sebaobrazu a postojov k vzťahom, ktoré sa formujú v dospievaní, zostávajú po celý život rovnaké. Stávajú sa súčasťou operačnej osobnosti človeka a sú veľmi odolné voči zmenám. Príznaky, ktoré ich vyjadrujú, môžu byť veľmi znepokojujúce, asociálne a deštruktívne a obmedzovať úplné vyjadrenie vrodeného potenciálu človeka pri napĺňaní osobného, vzťahového a profesionálneho života.
načítavam