Vyhľadať
Close this search box.
Články
OTHER TOPICS
Môj predošlý článok vo Vitalite bol dosť poetický. Tento bude vo svojej podstate filozofický a etický. Pôjde tu o porovnanie a preskúmanie dvoch vzájomne nekompatibilných prístupov k porozumeniu ľudskému životu: kauzalitu (príčinnosť) a teleológiu (náuku o cieli).
OTHER TOPICS
Nikdy sa neprestaneme meniť a vyvíjať. Všetky naše krízy sú pre nás, ľudí - najprispôsobivejších tvorov na Zemi - predovšetkým podnetmi na zmenu. Našou jedinou šancou, ako zostať človekom, je neustále rozvíjať našu ľudskosť. Byť človekom znamená neustále sa rozvíjať. Akýkoľvek pevný stav bytia sa stáva stagnáciou, čo vedie k degradácii, degenerácii, regresii, chorobe a neľudskosti. Jedinou stabilitou je pre nás evolúcia, jediným stálym prvkom v našom živote je samotná zmena. Zdravá ľudská duša je vyvíjajúca sa ľudská duša. Jediná zdravá pitná voda je pohyblivá, tečúca voda.
OTHER TOPICS
Ľudia nezomierajú. Je to mýtus, ktorý sa stal nepopierateľnou dogmou európskeho materializmu vyvíjajúceho sa za posledných 600 rokov. Telá zomierajú. Ale všetko z povahy vedomia a vzťahu v ľudskom živote je tvorené duchom a dušou, nie chémiou. Prečo by to všetko malo zmiznúť v ničote len preto, že sa rozpadá fyzický organizmus?
načítavam