Vyhľadať
Close this search box.
Blog

Zrod vnútornej autority

„My sme tí, na ktorých sme čakali.“

YT

Potenciál byť sám sebe vodcom, učiteľom a liečiteľom dnes žije v každom z nás a čaká na svoj prejav v realite. Ľudstvo je tehotné, v očakávaní narodenia tejto schopnosti, najmenej posledných 60 rokov. A ako každý pôrod, aj tento, pokiaľ sa neudeje včas, môže prejsť do nebezpečnej existenčnej krízy. Psychofonetika je forma zručnej pôrodnej asistencie pri zrode vnútorného vodcu, liečiteľa a učiteľa v každom z nás.

Zápisky zo sedení

…príbeh 1…

Stál som tam so ženou po tridsiatke, plnou života, nádeje, sily, optimizmu a odhodlania vyjadriť a naplniť svoj životný potenciál. Mala za sebou slušnú kariéru, ktorú opustila, pretože v nej nemohla dostatočne uplatňovať kreativitu. Pred sebou mala tri pracovné ponuky, zaujímavé po finančnej aj kariérnej stránke, ale pri žiadnej z nich necítila, že je to jej skutočná úloha v tomto živote. Bola na životnej križovatke. Prišla za mnou, aby som jej pomohol nájsť jej skutočné poslanie. To bolo jej prianie.

…proces voľby povolania…

Vstúpili sme do psychofonetického procesu voľby povolania, ktorý je založený na troch otázkach o poslaní:

  1. Akú činnosť miluješ?
  2. Čo vieš, že musíš urobiť?
  3. Čo ťa volá do služby?

Klientka našla zmysluplné odpovede na prvú a tretiu otázku, avšak druhú, ktorá ju zasiahla najsilnejšie, nedokázala zodpovedať. Dotkla sa mocného zablokovaného potenciálu, zásadného pre jej ďalší rozvoj. Žena vedela len jedno: „Chcem nájsť to, čo je pre mňa to pravé!“

…strach prevziať svoju plnú moc…

Použil som sekvenciu, ktorú voláme „vytvorenie nového zdroja“: 

– „Spomeň si na chvíľu, kedy si sa cítila úplne bezradná, nevediac, čo máš urobiť, vstúp naplno do tejto skúsenosti, vyjadri ju fyzickým gestom, vystúp z toho a pozri sa na prázdnu stoličku, kde si pred chvíľou sedela. Čo vidíš?“

– „Bezradnú ženu hľadajúcu vedenie, ktoré neprichádza.“

– „Čo od teba potrebuje?“

– „Dôveru, podporu, starostlivosť, vedenie, prebrať zodpovednosť.“

– „Staň sa tou postavou, tou, ktorá jej vie dať dôveru, podporu a vedenie.“ Dokázala vidieť tú postavu, ale nedokázala sa ňou stať. Niečo jej stálo v ceste.

– „Čo je to?

– „Strach“. Bojí sa prevziať si svoju plnú moc.

Povzbudil som ju pozrieť sa na strach, ktorý jej bránil stať sa samej sebe zdrojom vedenia. To dokázala urobiť. Prvý krát sa bez strachu pozrela na vlastný strach. Pozrela na svoj strach a pred mojimi očami sa zmenila z ustráchanej na tú, ktorá sa pozerá na svoj strach. Obaja sme vedeli, že strach z vlastnej sily je jej prah. Na druhej strane prahu žije jej mocné ja, ktoré vie. To, že čelila vlastnému strachu, sa stalo jej novým vnútorným zdrojom.

…príbeh 2…

Som na sedení so štyridsiatnikom, vzdelaným profesionálom, sebavedomým, schopným a skúseným. Nič z toho však nevníma ako vyjadrenie jeho pravého ja. Cíti sa odpojený od svojho skutočného zdroja bytia a praje si znovu sa s ním spojiť. Skúšal všetko možné: nevšímať si a potláčať tento pocit, nasledovať duchovných učiteľov, užívať rozličné psychotropné byliny. Nič z toho však nefungovalo, nič neprinieslo odpoveď na otázku: načo som tu? Nič z toho ho nezmenilo.

…prázdnota ako zdroj…

 „ Musí to vyjsť zo mňa“ uzavrel s presvedčením zrodeným zo skutočného sebapoznania.

S tým mu dokážem pomôcť. Navrhnem mu vstúpiť do danej otázky a vyjadriť frustráciu, ktorú zažíva, keď si ju kladie. To frustrované, zápasiace ja, ktoré zažíva túto prázdnotu JE potencionálny nový zdroj. Bolesť, frustrácia, pocit odpojenia od autentického zdroja je prejav vyššej bytosti, ktorá hľadá spôsob, ako sa prostredníctvom neho narodiť.

Táto možnosť je pre neho nová, tak, ako pre väčšinu ľudí. Má chuť to vyskúšať. Požiadam ho, aby si spomenul na chvíľu, kedy sa cítil naozaj odpojený a stratený v živote. Toto je pocit, ktorý dobre pozná a okamžite sa dokáže naňho naladiť. Dokáže to cítiť celým telom a vyjadriť v mocnom spontánnom geste.

…drtiace očakávania…

Vystúpi z gesta, otočí sa, pozrie sa na prázdnu stoličku, na ktorej predtým sedel a prostredníctvom predstavivosti je schopný uvidieť na nej seba v geste, ktoré pred chvíľou urobil.

Hovorí, že sa vidí pod obrovským balvanom, ktorý ho drtí.

Požiadam ho, aby sa stal tým balvanom.

V tejto pozícii zistí, že balvan sú všetci a všetko, čo ho zvonka tlačí, aby bol tým, čo sa od neho očakáva: rodičia, učitelia, spoločenské tlaky.

Vystúpi z pozície, otočí sa a vidí, čo ho celé roky ovládalo a určovalo: vonkajšie očakávania a tlaky. –„Čím viac nechám tie tlaky vstupovať do mňa, tým ťažší je balvan.

Nikdy predtým nebol v takej pozícii, aby mohol pozorovať tlaky a zároveň byť tým, koho drtia. Na tomto mieste pocíti vlnu súcitu k tej časti seba. Teraz jasne vidí, že sám kolaboroval s vonkajšími tlakmi. Za toto prevezme zodpovednosť. Teraz vie, že on bol sám sebe tým najväčším utláčateľom.

…súcit ako nový začiatok…

Kým je teraz, pozerajúc na seba drteného vonkajšími tlakmi, nikoho neobviňujúc, preberajúc za seba zodpovednosť? Je novým zdrojom, ktorý tu nikdy predtým nebol. Urobí symbolické súcitné gesto vyjadrujúce starostlivosť a ochranu. Balvan sa okamžite scvrkne až úplne mizne. Nie je viac potrebné bojovať s vonkajšími tlakmi, miznú vo chvíli, keď súcitne, s múdrosťou a silou konať preberie zodpovednosť sám za seba. Toto bol preňho nový začiatok.

Potenciál vnútorného vodcovstva

Týmito krátkymi opismi dvoch nedávnych psychofonetických sedení som sa pokúsil ukázať, že potenciál vnútorného vodcovstva dnes existuje v každom z nás. Ak sa narodí, dokáže nahradiť všetky hlasy vonkajších autorít, učení, vedení a liečení hlasom vnútornej autority, učiteľa, vodcu a liečiteľa. Avšak nedozrieva len plynutím času. Musí sa vedome narodiť.

Po tisícky rokov ľudí viedli a ovládali vonkajšie autority. Do roku 1918 boli všetky krajiny Európy až na pár výnimiek pod vládou nezvolených monarchov s absolútnou mocou. Toto postupne kolabovalo v priebehu 20. storočia a dnes už je diktátorstvo v Európe výnimkou. Táto revolúcia pokračuje neustálym vývinom v oblasti rodovej rovnosti, zrovnoprávňovania etnických menšín, práv LGBT osôb, pracujúcich, detí a legislatívy na ochranu životného prostredia.

Nástup internej autonómie a autority jednotlivca sa však nedá zastaviť. A každý krok tohto oslobodzujúceho úsilia sa deje cez vedomú prácu, prekračovanie osobných prahov a vďaka objavovaniu novej duchovnej autority vnútri našej duše.

local_florist

pôvodný text Yehuda Tagar
prepracovala Mira Tagar
preklad Silvia Galatová

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn