Vyhľadať
Close this search box.
Blog

Liečenie – spolupráca so silami života

Psychofonetika – metóda energetického liečenia seba samého založená na Psychosofii Rudolfa Steinera.

Dnes žijeme v čase, kedy je vysoko aktuálne, ba až naliehavé, uvedomiť si vlastného “Vnútorného liečiteľa” a stať sa jeho aktívnym spolupracovníkom. Každý sa môže stať vedomým účastníkom vlastného liečenia. Aby sme tak mohli urobiť, je však potrebné vykonať rozhodujúci krok na ceste svojho duchovného rozvoja. 

Vidieť vlastné vnútro

Psychofonetika bola vytvorená tak, aby umožnila ľuďom stať sa samým sebe liečiteľom tým, že im umožňuje priamo pozorovať vlastnú skúsenosť ako na obrazovke. Pomocou Psychofonetiky môže každý priamo a objektívne pozorovať svoje najvnútornejšie telesné, duševné a duchovné skúsenosti. Ako je to možné?

Tým, že  uvažujúce, intelektuálne vedomie, ktoré používame väčšinu času, rozšírime o zmyslovú, pohybovo-predstavovú a zvukovo-vibračnú inteligenciu.  Inak povedamé – vedome vnímame to, čo je neviditeľné, vyjadríme procesy, ktoré jemne zachytávame. Následne ich môžeme vidieť a nájsť ich rezonanciu a vyjadriť ju hláskami reči. Spojenie všetkých týchto prvkov v jednom procese vytvára to, čomu hovoríme Psychofonetika

Základné nástroje Psychofonetiky

  • Vnímanie: Každú dynamiku, každý prebiehajúci proces v tele, je potencionálne možné vnímať tým istým spôsobom, akým vnímame chute, vône, zvuky, dotyky a zrakové vnemy. Môžeme zachytiť životnú dynamiku, tak ako vnímame bolesť, pôžitok, hlad, smäd, sviežosť, únavu, túžbu, frustráciu a uspokojenie. Dokážeme vnímať naše pocity ovplyvňujúce telo, tlkot srdca, pocity okolo žalúdka. Vnímame dýchanie, vnemy z pokožky, ale aj zápaly v tele, krvný tlak, bolesti a ďalšie telesné reakcie. V Psychofonetike vedome rozvíjame zmyslové vnímanie životnej dynamiky, až sa z neho stane spoľahlivý nástroj komunikácie s vlastným telom.  
  • Gesto: Každú skúsenosť, ktorú vnímame, môžeme tiež vyjadriť v priamom, spontánnom telesnom geste. Ruky dokážu vyjadriť akúkoľvek ľudskú skúsenosť. Ak túto schopnosť v sebe podporíme, môžeme vyjadriť všetky telesné dynamiky, ktoré sme schopní zachytiť ako v 3-D forme. Ľudské telo má vrodenú schopnosť vyjadriť každú skúsenosť. Bábätká to robia stále. Preto matky rozumejú aj vtedy, keď bábätká ešte nevedia rozprávať. V Psychofonetike sa táto schopnosť spontánneho vyjadrenia telom vedome rozvíja za účelom sebauvedomenia a liečenia.
  • Vizualizácia: Ak priamo vnímame telesnú skúsenosť a následne ju vedome vyjadríme gestom, stáva sa táto, prekvapivo, viditeľnou pre novú poznávaciu schopnosť, ktorá sa u väčšiny ľudí vyvinula počas posledných päťdesiatich rokov. Touto schopnosťou je vnímavá predstavivosť. Počas ostatného polstoročia sme sa všetci stali pre seba prehľadnejšími, a okom tvorivej predstavivosti môžeme “vidieť” vlastnú dynamiku tela. Vyskúšajte si to a uvidíte!
  • Hlásky: Univerzálna abeceda ľudstva, skupina spoluhlások a samohlások, ktorú všetci ľudia používajú v rôznych jazykoch, je tou najstaršou rečou ľudstva. Ešte predtým, než bábätká začnú používať slová, vyjadrujú celú svoju bytosť zvukmi, ktoré sú základnými elementami reči. Kedysi sme ako ľudstvo mali jeden jednotný jazyk. Stále ho máme. Operačný mód životnej dynamiky je zároveň vnútornou dynamikou zvukov hlások, Kabalistického Stromu života. Základné prvky ľudského jazyka sú zároveň základnými prvkami životnej dynamiky – preto ju nimi môžme vyjadriť a aj ovplyvniť.

Kľúč k úschovni našich spomienok

Prostredníctvom Psychofonetiky sme našli kľúč k úschovni našich spomienok. Zároveň je to aj kľúč k všetkým životným procesom dýchania, termoregulácie, vyživovania, údržby, vylučovania, rastu a reprodukcie, k celej našej fyziológii. Potom, čo zážitok precítime, vyjadríme gestom a vizualizujeme ho, môžeme nájsť hlásku alebo kombináciu hlások, ktoré sa dajú presne priradiť ku každej dynamike a skúsenosti v tele. Taktiež môžeme nájsť hlásku alebo kombináciu hlások pre každý aspekt ľudských spomienok. Keď nájdeme pre zážitok tú správnu hlásku, dá sa preskúmať, uvoľniť, zmeniť. Potom môžeme podať ruku “Vnútornému liečiteľovi“ v sebe, stať sa jeho študentom a kolegom, podporiť ho, a tým nachádzať väčšiu múdrosť, hĺbku a autentickosť. 

Spolupracovník síl života

Každý sa môže stať spolupracovníkom svojich životných síl a prevziať zodpovednosť za svoj život, na báze svojej intuície. To je, a vždy bola, prvá podmienka udržateľného duchovného vývoja. Jediným limitom schopnosti sebapoznania a sebaliečenia je vôľa spoznať a liečiť samého seba. V každom z nás je potenciál byť samému sebe liečiteľom, učiteľom a vodcom. Ale najprv sa všetci musíme stať bádateľmi samých seba.

Psychofonetika je metóda sebarozvoja, sebaliečenia, rozvoja a liečenia iných, s ktorou sa môžete bližšie zoznámiť na akciách Školy empatie.

local_florist

Pozývame Vás

na 3 hodinový online seminar
Psychosomatika a sebaliečenie

pôvodný text Yehuda Tagar
upravila a preložila Mira Tagar

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn