Vyhľadať
Close this search box.
Blog

Koučing pre hlbokú transformáciu s psychofonetikou

V súčasnosti je známych minimálne 1 000 rôznych psychoterapeutických metód a koučovacích metód je v dnešnom svete minimálne toľko. Preto nie je možné nájsť charakteristiku, ktorá by ich spoločne zadefinovala tak, aby to bolo pre všetky metódy spravodlivé.

Zatiaľ čo termíny koučovanie, poradenstvo, psychoterapia, klinická psychológia a tréning osobného rozvoja sa používajú každý rôznymi spôsobmi a často sa navzájom prekrývajú, stále platia niektoré široké definície.

Koučing

„Koučing je forma rozvoja, v ktorej skúsená osoba, nazývaná kouč, podporuje učiaceho sa alebo klienta pri dosahovaní konkrétnych osobných alebo profesionálnych cieľov poskytovaním tréningu a vedenia.“

Pojem koučing sa používal od roku 1830 pre pomoc študentom z Oxfordu zložiť skúšky a od roku 1861 v tréningu športových aktivít. Až od roku 1980 sa používa v širšom zmysle, ktorý v súčasnosti prevláda, na označenie procesu vedomého zlepšovania života a výkonnosti v celej škále oblastí: životný koučing, manažérsky koučing, výživový koučing, koučing v oblasti zdravia a fitness koučing, koučing v manželstve, sexuálny koučing atď.

Psychoterapia

Psychoterapia je definovaná v oxfordskom slovníku ako „liečba porúch mysle alebo osobnosti psychologickými metódami“ alebo podľa Americkej psychologickej asociácie:

„Psychoterapia je informované a úmyselné použitie klinických metód a medziľudských postojov odvodených z ustanovených psychologických princípov s cieľom pomôcť ľuďom upravovať svoje správanie, poznávanie, emócie a / alebo iné osobné vlastnosti v smeroch, ktoré účastníci považujú za žiaduce“.

——–

Od koučingu sa neočakáva dlhé trvanie ani vytvorenie závislosti na terapeutovi, ako je to v prípade tradičnej psychoterapie. Pod pojmom koučing sa zvyčajne myslí krátkodobý tréning na zlepšenie výkonu človeka z obyčajného na vynikajúci.

Psychoterapia je mienená ako dlhodobý proces hlbokej zmeny z nejakého druhu dysfunkcie späť do normálu alebo optimálu. Psychoterapia sa považuje za liečbu hĺbky duše, ktorá vychádza z nejakého druhu patológie, s nebezpečenstvom vzniku závislosti.

Koučovanie sa považuje za umožnenie zlepšenia výkonnosti v niektorých oblastiach života alebo práce, počnúc normálnym fungovaním, s nebezpečenstvom plytkosti.

Je možné vytvoriť metodickú kombináciu týchto dvoch?

Ako píšem v motte vyššie, domnievam sa, že práve toto je budúce smerovanie rozvoja modernej psychológie, psychoterapie, klinickej psychológie, koučingu, counselingu, osobného tréningu, a dokonca aj psychiatrie.

Psychofonetiku použijem ako príklad celého radu metód osobného rozvoja, ktoré sa pokúšajú syntetizovať najlepšie atribúty oboch: zlepšenie výkonu – prednosť koučingu s hĺbkou a transformáciou psychoterapie.

Som si dobre vedomý, že existuje mnoho ďalších metód osobného rozvoja, ktoré sa usilujú kombinovať tieto kompetencie filozoficky aj prakticky, ale tu budem písať o tom, čo dobre poznám z praxe.

Psychofonetika je určená predovšetkým pre normálnych až vysoko funkčných ľudí, ktorí chcú vo svojom živote a práci viac využívať svoj ľudský potenciál, ako aj pre ľudí, ktorí sa chcú zotaviť z minulých a súčasných obmedzení.

Duša väčšiny ľudí nie je chorá, vedie ju zdravá vnútorná túžba po ďalšom vývoji. Tomu je možné odborne pomôcť.

To, čo umožňuje, aby bola psychofonetika kombináciou kompetencií koučovania a hlbokej transformácie, je jej schopnosť zapojiť hlboké dimenzie ľudskej inteligencie: predstavivosť, inšpiráciu, intuíciu, uvedomenie tela, spontánne vedomé gesto, vizualizáciu a hlásky ľudskej reči.

Jej proces je navrhnutý tak, aby posilnil klienta prevziať zodpovednosť a kontrolu nad účelom, smerovaním, zmyslom a intenzitou sedenia. Podporuje nezávislé seba-uvedomenie klienta, ktoré vedie k posunu a zlepšieniu samého seba, a ktoré si klient môže vziať so sebou domov a pokračovať v ňom. Je to osobný tréning, ako sa stať sám sebe liečiteľom, vodcom a učiteľom na celý život.

To, čo umožňuje, aby sa psychofonetika (a podobné modality) stala koučingom pre hlbokú transformáciu, zahŕňa jej filozofické, etické, metodické, štrukturálne a praktické dimenzie.

A tie vám predstavíme v ďalšom článku.

pôvodný text Yehuda Tagar
prepracovala Alena Pethoová
preklad Silvia Galatová

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn