Vyhľadať
Close this search box.
Blog

Vidíš ma? Počuješ ma? Poznáš ma?

“Aby si ma mohol vidieť, počuť a poznať, potrebuješ najprv vidieť, počuť a poznať seba“.

Všetci chceme byť videní, počutí, poznaní takí, akí sme, nie cez filtre vnímania toho druhého. No aby som niekoho spoznal, musím sa ním na chvíľu stať, byť ním, jeho telom, dušou aj duchom.

Predstavím vám teraz 3 hlavné schopnosti empatie, ktoré sme v našom výskume identifikovali:

Viď ma!

Potreba a schopnosť VIDIEŤ obraz skúsenosti iných ľudí a význam, ktorý mu pripisujú z ich uhla pohľadu. Keď takto zachytíme obraz iného človeka, je to podobné zrakovej skúsenosti.

Avšak nič fyzické, čo sa dá vidieť, tam nie je. No dá sa tam vidieť ľudská vnútorná realita. Predstavte si, že všetkých 12 zmyslov, o ktorých som písal tu, sa prevráti do vnútra, prebudí vaše myslenie a to mení na orgán, ktorý vám umožní vidieť realitu iného človeka.

Aby sa toto mohlo udiať, musí človek vytvoriť perspektívu voči vlastnej dynamike fungovania v bežnom svete. Čo to znamená? Musí byť schopný vidieť vlastné významy, ktoré pripisuje rôznym situáciám vo svojom živote. To vyžaduje novú schopnosť. V psychofonetike ju voláme vnímavá imaginácia.

Počuj ma!

Potreba a schopnosť POČUŤ vnútorné nevyjadrené hlasy skúseností iných ľudí a zmyslu, ktorý im priraďujú vo svojom vnútri. Hlboké pocity nemôžeme vidieť, ale môžu byť vnútorne započuté, ako vnútorná rezonancia, čo umožní hlboké pochopenie toho druhého. Vyžaduje to prebudenie sa do hĺbky našich skúseností, hĺbky precítenia vlastného života, aby sme sa stali orgánom vnímania pocitov iných ľudí.

Aby sa toto mohlo udiať, musí človek pretransformovať svoje cítenie života v nástroj vnímania. V psychofonetike ho voláme vnímavá inšpirácia.

Poznaj ma!

Potreba a schopnosť na chvíľu POZNAŤ druhého človeka z jeho vnútra, tak ako sa pozná sám. Toto je význam slovného spojenia „byť na niekoho mieste“. Je to o tom, stať sa na chvíľu tým druhým človekom. Nie pozerať sa naňho, ale byť ním/ňou a pozerať sa na svet tak, ako sa pozerá on/ona.

Pre tento jedinečný a veľmi intímny aspekt empatie je potrebné vstúpiť hlboko do svojho impulzu vôle, tela, pohybu, držania tela a gesta, aby sme ho mohli použiť ako nástroj, ktorý nám umožní stať sa na chvíľu tým druhým, ako herec, ktorý reprezentuje postavu v divadelnej hre.

Dráma je naozaj tá najpriamejšia príprava na hlbokú empatiu. Aby som niekoho spoznal, musím sa ním na chvíľu stať, byť ním, jeho telom, dušou aj duchom. Na to potrebujem pretvoriť svoju vôľu v nástroj intuitívneho vnímania. Intuícia znamená učiť sa zvnútra. V psychofonetike to nazývame vnímavá intuícia.

Keď to zhrnieme, tak „Viď ma, Počuj ma, Poznaj ma“ sú:

  • jednak názvy troch kľúčových kompetencií empatie,
  • ako aj tri nové orgány empatického vnímania,
  • a zároveň aj tri názvy pre transformáciu myslenia, cítenia a vôle v orgány vnímania.

Toto je to, čo mám na mysli, keď hovorím o vedomej evolúcii a čo tvorí základ psychofonetickej metodickej empatie. Aj vy sa môžete naučiť:

  • vidieť jeho/jej očami. Vidieť jeho vnútornú realitu.
  • počuť jeho/jej ušami. Počuť významy za slovami.
  • poznať jeho/ju akoby ste bol ním. Stanete sa ním.

Psychofonetickú metodickú empatiu vyučujeme u nás v Škole empatie, kde radi privítame každého z vás, ktorí sa chcú naučiť vidieť, počuť a poznať poza videné, počuté a poznané.

local_florist

1.seminár Základného ročníka Školy empatie

bude v Bernolákove
28.2..-3.3.2024
a v Košiciach
6.-10.3.2024

Tak neváhajte a Vstúpte s nami do metodickej emptie s Yehudom Tagarom.

pôvodný text Yehuda Tagar
prepracoval Alena Pethoová
preklad Silvia Galatová

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn