Blog
Pagoda's curly steps
Pre všetkých

11 krokov prekonania osobnej krízy

Kríza znamená, že je nutné znovuzrodenie, aby sme jej mohli čeliť. Osobný rast k jej prekonaniu sa dosahuje pomocou 11 krokov vedomej podpory tohto znovuzrodenia. Proces zahŕňa okrem iného plné prijatie vnútorných emócií a pocitov, prejavenie súcitu so sebou samým, uznanie výzvy, ktorá nás čaká, rozpoznanie osobných potrieb, vyslovenie želania alebo zámeru zmeny a napokon rozhodnutie uskutočniť tú zmenu v živote.