Vyhľadať
Close this search box.

Profesor Sylvester Madu

Pán Tagar je výnimočný človek v každom zmysle slova. Na základe rozsiahleho vzdelania a školenia v oblasti spoločenských, humanitných a umeleckých vied pán Tagar rozvinul oblasť Psychofonetiky, oblasť, ktorá naďalej rozširuje svoje mimoriadne prospešné aplikácie na miestnej aj medzinárodnej úrovni. Psychofonetika je forma osobného, ​​výkonného a podnikového koučingu, poradenstva a terapie, ktorá zahŕňa použitie zmyslov, gest, hlások a vizualizácie na podporu emocionálneho sebauvedomenia, maximalizáciu využitia osobných zdrojov, zvládanie stresu a liečenie. Zatiaľ čo vizualizácia a zmyslová terapia sú techniky často používané psychoterapeutmi, duchovné princípy Psychofonetiky (ako ich praktizuje a učí pán Tagar) hlboko rezonujú s tradičnými africkými praktikami obzvlášť účinným spôsobom, ktorý je podstatne odlišný od normatívnych západných praktík.

Posledných 15 rokov bol pán Tagar úzko spojený s Persephone College of Philophonetics International, pričom posledné tri roky bol zamestnaný ako riaditeľ a lektor na Persephone College v Južnej Afrike. Bol vysoko oceňovaným prispievateľom na popredných konferenciách akademikov psychológie v tejto krajine, ktorých som sa zúčastnil: Konferencia Juhoafrickej asociácie psychoterapie na Rhodes University v rokoch 2001 a 2003, kde predstavil svoju účinnú metodológiu zotavovania sa zo sexuálneho zneužívania a svoju prácu na tému „ Metafory ako realita pre Telo života“. Na moje pozvanie bol prednášajúcim na konferencii Africkej kapitoly Svetovej rady psychoterapie v Polokwane. Spolu s profesorom Stanom Lifschitzom z Juhoafrickej univerzity a Dr Corinne Oosthuizen z Univerzity v Johannesburgu predstavil účastníkom z univerzít rôznych afrických krajín úspešný workshop o rituáloch liečenia. Pán Tagar publikoval veľmi oceňovanú kapitolu o „Psychofonetike v Južnej Afrike“ v mojej knihe „PRÍSPEVKY K PSYCHOTERAPII V AFRIKE“ (Madu, SN (ed.) (2003). Príspevky k psychoterapii v Afrike (s. 91-118). Polokwane (Pietersburg): UNIN Press.). Toto všetko sú len počiatočné ukazovatele jeho potenciálneho budúceho prínosu pre túto krajinu.

Veľké množstvo publikácií a prezentácií pod menom pána Tagara je svedectvom jeho medzinárodne uznávanej odbornosti a ja bez váhania vyjadrujem svoj názor, že pán Tagar má výnimočné a mimoriadne schopnosti v oblasti osobného rozvoja, výkonného a organizačného koučingu s využitím psychofonetiky.

Veľmi ma zaujala táto metóda. Navyše, nie je viazaná na kultúru. Mám dojem, že má potenciál významne prispieť k liečbe týraného a traumatizovaného človeka nielen v Južnej Afrike, ale aj v celej Afrike.