Veronika Longová

Prvý seminár ma nakopol k tomu, aby som začala pravidelnejšie cvičiť. Zároveň som si odvtedy začala všímať svoje duševné pochody (najmä tie negatívne) intenzívnejšie ako predtým, a teda dala som si možnosť s nimi vedome pracovať. Naučila som sa pracovať so svojou lenivosťou. Videla som ako ma vysáva z energie ako taký upír. A odvtedy si ju viac všímam, a nemá ma už tak vo svojej hrsti ako kedykoľvek predtým. Ďakujem za takú možnosť.

The first seminar gets me to start exercising more regularly. At the same time, since then, I have started to notice my mental processes (especially the negative ones) more intensely than before, and so I allowed myself to work with them consciously. I learned to work with my laziness. I saw it suck me out of energy like a vampire. And I’ve been paying more attention to it ever since, and it doesn’t have me in its hand anymore. Thank you for such an opportunity <3