Ivetka

I was interested in the idea that it is not enough to analyze in the head, but you also need to work and train on the relationship between me and me.

Mňa zaujala myšlienka, že nestačí analýza v hlave, ale treba pracovať a trénovať aj na vzťahu ja a ja.