Vyhľadať
Close this search box.

Ľubomír Starek

Yehuda Tagar viedol v priebehu roka 2013 v EEA dve školenia:

1. Humanizácia pracoviska

Účasť cca 12 riaditeľov, manažérov a lídrov našej spoločnosti (IT developerská spoločnosť so sídlom na Slovensku)

Workshop bol dvojdňovým podujatím, ktoré si vyžiadal vrcholový manažment našej spoločnosti. Cieľom bolo otvoriť diskusie na témy ako osobný rozvoj, vodcovstvo a humanizácia pracoviska.

Prostredníctvom workshopu sme dosiahli oveľa viac. Ľudia sa otvorili a voľne diskutovali o hlbokých témach, ako je vedenie spoločnosti, smerovanie a potenciál. Niektorí z prítomných hovorili o týchto problémoch po prvýkrát a priniesli na stôl nové nápady a body. Všetci boli prirodzene ochotní pozrieť sa na spoločnosť z nového uhla pohľadu a prehodnotiť svoje miesto v skupine. Každý z nás videl potenciál spoločnosti prostredníctvom jej pracovníkov. Riaditelia opustili workshop s obnovenou snahou viesť spoločnosť a tiež viac než ochotní pomáhať ostatným realizovať ich vodcovský potenciál. Ihneď po workshope bola vytvorená akčná skupina, ktorá by mala riadiť zmeny a zabezpečiť, aby požiadavky pracovníkov na rozvoj spoločnosti boli analyzované a implementované. Myšlienka humanizácie pracoviska a vytvorenia lepšej spoločnosti bola čoskoro predstavená všetkým zamestnancom.

Rozhodnutie uskutočniť tento workshop sa ukázalo ako absolútne správne a všetci sme to brali ako veľký úspech a reštart našej spoločnosti. Už teraz plánujeme pokračovanie tohto projektu v najbližších mesiacoch.

2. Rozhodovanie

Druhý workshop, ktorý sme zorganizovali, bol jednodňovým stretnutím o rozhodovacom procese. Rozhodli sme sa zacieliť na skupinu stredného manažmentu našej spoločnosti, aby sme nám pomohli pochopiť kľúčové faktory, ktoré vedú k správnym rozhodnutiam, analýze problémov a ich vyriešeniu s cieľom dosiahnuť obojstranne výhodné riešenia. Workshop nám pomohol tento cieľ dosiahnuť a tiež nám ukázal rôzne techniky, ktoré môžeme použiť pri dohode o riešeniach.

Na základe skutočného ľudského a ekonomického zisku je naším cieľom pokračovať s p.Tagarom aj v budúcnosti.