Vyhľadať
Close this search box.

J.W. Bester

Pán YAHUDA TAGAR je mi známy už niekoľko rokov. Hĺbka múdrosti pána Tagara a jeho antropozofických vedomostí je ohromujúca. Svoju filozofiu filofonetiky predstavil s veľkým úspechom niekoľkým našim zamestnancom. Bol tiež neoceniteľnou pomocou pri revízii a stanovení cieľov školy Michaela Mounta Waldorf a pri práci na integrite Kolégia učiteľov. Koncepty, ktoré pán Tagar pomohol zrealizovať pred piatimi rokmi, sú stále platné a dobre fungujú v našej škole a na trhu.

Pán Tagar pomáhal pri riešení rôznych konfliktných situácií v Michael Mount. V tomto smere budeme navždy jeho dlhmi a nemôžeme ho dostatočne odporučiť.

Pán Tagar by bol obrovským prínosom pre každú organizáciu, ktorá sa snaží využiť jeho profesionálne služby; najmä by som mu odporučil pracovať v prostredí waldorfskej školy.

Ak sú potrebné ďalšie informácie, neváhajte kontaktovať autora.