Typ

dlhodobý kurz

Trvanie

33 dní

Cena

2975 €

Holistický kouč osobného rozvoja

Základný kurz – jednoročný, ukončený diplomom kouča

Cieľová skupina

 • Rodičia, učitelia a odborníci v oblasti vzdelávania a výchovy detí a mládeže
 • Profesionáli z oblasti psychológie, terapeutickej praxe, koučingu a sociálnej práce
 • Lídri, manažéri, profesionáli z oblasti ľudských zdrojov a organizačnej psychológie
 • Odborníci z oblasti medicíny, psychiatri a odborníci v oblasti psychosomatiky

Čo získate

Dostanete nástroje pre:

 1. sebapoznávanie, sebavnímanie,
 2. slobodné rozhodovanie,
 3. vytváranie kvalitných a vyživujúcich vzťahov,
 4. rozpoznanie vlastných vnútorných zdrojov,
 5. vnímanie a udržiavanie svojich hraníc,
 6. vnímanie a rešpektovanie svojich potrieb,
 7. efektívnu komunikáciu aj v napätých situáciách,
 8. zvládanie životných prekážok, prekonanie kríz,
 9. posilnenie vnútornej autority,
 10. rozvoj autentickosti,
 11. rozvoj vlastnej intuície.

 

Po absolvovaní kurzu:

sa stanete tvorcom svojho života. Začnete využívať prekážky v živote pre Váš vlastný osobný rast. Naučíte sa postarať o tú časť seba, ktorá potrebuje pozornosť a starostlivosť. Budete schopní efektívne vyriešiť problémy, konflikty, krízové situácie a podporovať iných ľudí v týchto oblastiach.

Cieľom je sebapoznanie, rozpoznanie príčin a súvislostí vlastného správania a emócií – a obzvlášť možností, ako toto zmeniť želaným spôsobom. Súčasťou môže byť oslobodenie od závislostí, depresií, úzkostí, chronického vyčerpania, fyzických príznakov ochorení a podobne. Pracuje sa aj s psychosomatickými súvislosťami a so všetkými aspektami duše i tela.

Obsah

 1. vzťahy,
 2. vnútorné deti,
 3. konflikty, manažment hnevu a reakcie,
 4. projekcie,
 5. strachy a úzkosť,
 6. rozhodovanie v živote,
 7. prokrastinácia a bloky vôle,
 8. závislosti
 9. poslanie a povolanie,
 10. psychosomatika, imunita, únava,
 11. vďačnosť, vyživovanie duše,
 12. integrita, spoľahlivosť a pravdivosť.

Podrobný program posielame prihláseným účastníkom emailom týždeň pred začiatkom semináru.

Ako to prebieha

 • Súčasťou je 6x 5-dňových intenzívnych seminárov zakončených 3-dňovým záverečným stretnutím ( spolu 33 dní prezenčne). 
 • Každý výukový deň sa skladá zo 4 blokov, kde sa striedajú teoretické základy metodiky a duševných javov s praktickými ukážkami, vlastným tréningom metódy- či už na sebe alebo v páre alebo skupine a supervízne otázky (podľa obsahu konkrétneho seminára).
 • 1x počas seminára je večerná prednáška
 • Uzavretá skupina, max. 25 študentov v skupine.
 • Prvý seminár organizujeme aj s cieľom poskytnúť možnosť zorientovať sa vo forme, priebehu a podmienkach štúdia. Po prvom stretnutí sa môžete rozhodnúť o pokračovaní štúdia.
 • Kurz prebieha v slovenčine a v angličtine súbežne s prekladom.
 • Semináre budú prebiehať v prezenčnej forme (preferované) alebo online cez videokonferenciu (cez Zoom), ak nám situácia nedovolí sa stretnúť fyzicky.
 • 4 osobné sedenia s psychofonetickým counselorom sú povinné v rámci ročníka ako osobná skúsenosť s metodikou
 • Súčasťou je aj práca v malých skupinách medzi seminármi a tréning získaných zručností

Lektor / kouč

Yehuda Tagar

Izraelský kouč, poradca, psychoterapeut, medzinárodný konzultant, tréner a lektor, v súčasnosti so sídlom v Bernolákove (pri Bratislave) na Slovensku.

Termín a miesto

Semináre sú organizované na dvoch miestach: v Košiciach a v Bernolákove (pri Bratislave).

Bratislava – skupina I

I1.1 február 2022    9-13.2.2022 
I1.2 apríl/máj 2022   27.4 -1.5.2022 
I1.3 jún 2022      18-22.6.2022 
I1.4 september 2022   21-25.9.2022 
I1.5 november 2022    23-27.11.2022 
I1.6 február 2023    8-12.2.2023 
I1.7 apríl 2023     28-30.4.2023(ukončovanie ročníka)

Košice – skupina KD

KD1.1 apríl 2022     13-17.4.2022
KD1.2 jún 2022      1-5.6.2022
KD1.3 september 2022   14-18.9.2022
KD1.4 november 2022    9-13.11.2022
KD1.5 január 2023     18-22.1.2023
KD1.6 marec 2023     22-26.3.2023
KD1.7 jún 2023      9-11.6.2023

Platobné podmienky

Cena

Celý základný kurz rok 2022/2023: 2975 €

 1. seminár samostatne: 425 EUR.
 2. seminár samostatne – early bird zľava 50 EUR (do 9.1.2022): 375 EUR.

Doplatok po 1. seminári za celý základný kurz: 2550 EUR.

 • Možnosť platiť v 3 splátkach po 850 €.
 • Sumu 2550 EUR je možné zaplatiť naraz a uplatniť si 10% zľavu, potom je platba pre študenta na zvyšok štúdia 2295 EUR.

Na požiadanie vystavíme faktúru.

Storno podmienky

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z výcviku je študent povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@skolaempatie.sk.

 • Odhlásenie sa bez storno poplatku je možné do 30 dní pred začiatkom výcviku.
 • Pri odhlásení sa do 15 dní pred začiatkom výcviku je záujemca povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého seminára bez zľavy.

V prípade predčasného ukončenia výcviku z dôvodov na strane študenta nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, prípadne vrátenie školného.

Za neúčasť klienta na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu. Semináre sú nahrávané a nahrávky dočasne sprístupnené uzavretej skupine študentov daného ročníka.

Písomným prihlásením sa na výcvik záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.

Prihláška