Osobný rozvoj

pre hľadačov osobného, duchovného rastu a rozvoja vzťahov

Žijú v nás sily, ktoré nás vytvorili. Môžeme sa znova vytvoriť zvnútra

V každom časovom bode existuje v hĺbke  ľudskej duše vyšší potenciál. Ľudia sú vždy „tehotní“, sú v očakávaní ďalšej úrovne svojho vývoja. Tento potenciál sa však nemôže stať realitou len postupom času. Vyžaduje si to vedomý proces. 

Psychofonetika je metodický proces „pôrodnej asistencie“ pre ľudský potenciál. Zapája hlbokú inteligenciu metodickej empatie prostredníctvom expresívnych komunikačných kanálov tela, pohybu, gest, vizualizácie a fonácie – v procese, ktorý sa riadi genialitou hlbokej intuície. Poskytuje živé zrkadlo. Umožňuje vidieť sa na všetkých úrovniach, a tak si uvedomiť svoje existujúce obmedzujúce vzorce, ktoré potrebujú zmenu, svoje rany, ktoré potrebujú uzdravenie, a hlboké potenciálne osobné a duchovné zdroje, ktoré treba zmobilizovať. Umožňuje ľuďom stať sa vlastnými učiteľmi, liečiteľmi a lídrami. Psychofonetika je „psycho-rozvoj slobody“. 

V Základnom ročníku Psychofonetiky, v kurze

„HOLISTICKÝ KOUČING OSOBNÉHO ROZVOJA“

ide najmä o zmenu v koučovaní vlastného života pomocou nástrojov metodickej empatie, ktoré kombinujú zručnosti pre zdravé hranice, osobnú odolnosť a vedomú prácu s vlastnou energiou, komunikačné a vzťahové schopnosti, vodcovské schopnosti a základné poradenské zručnosti- sa stáva človek schopným prebrať do vlastných rúk efektívnu starostlivosť o seba a samoliečbu. Popri tom sa stáva zručným “priateľom na prahu” – sprievodcom, koučom pre druhých.

Psychofonetika je na klienta orientovaná. Podporuje, posiľňuje vnútornú autoritu klienta, aby mohol aktivovať vlastné hlbšie zdroje zdravia, odolnosti, múrosti, kreativity, spirituality a nachádzania zmyslu v živote.

INDIVIDUÁLNE SEDENIE

pomáha klientovi stať sa svojím vlastným liečiteľom, učiteľom a kapitánom svojho života pričom nevytvára závislosť na  terapeutovi.