Silvia Krajči

Môj 1. seminár mi ukázal, že existuje cesta, ako sa pozrieť na svoje bloky, pochybnosti, strach, pocity viny a ďalšie príšery. Dal mi priamo nástroj, ako to urobiť hneď a teraz, vyskúšala som si to vtedy na mieste. Dovtedy som nič také rukolapné, vychádzajúce priamo zo mňa a priamo pre mňa, nestretla. Bol to prvý skutočný krok k slobode môjho ducha a liečenia mojej duše.

My 1st seminar showed me that there is a way to look at my blocks, doubts, fears, guilt and other monsters. It gave me the tool to do it right here and now, I detail with it on the spot. Until then, I did not experience anything like that, coming straight from me and directly to me. It was the first real step towards the freedom of my spirit and the healing of my soul.