Ivana

Like always, I am leaving things for the last second to get done, but as we say: better late than never. From the last meeting passed 2 weeks and it feels like a year went by. First intensive was for me an amazing experience and huge shock at the same time. I found out, in the last 2 years I changend from an extrovert to introvert. I felt awkward, sometime I disliked being in a company of that many people, getting to know them and feeling relaxed infront of them. Meanwhile I slowly to started to enjoy it even though I didn’t really get much out of myself ( even the nothing was enough for me). It was amazing to see that many people of different professions, ages and genders in one group, meeting together to solve what bothers them, and creates barriers in different stages of their lives. I was touched by many other people’s life stories. Many times I felt like crying as a small child. It was beautiful to see our classmates opening up, to observe their diversity and uniqueness. I took a lot of things to work on, most of all about being able to confide in others with my life. Every day I remind myself what I can be thankful for. I can’t wait for next intensives and results in our development, support and seeing others become happier, more confident and empathetic. Maybe it would be better for me to write down the feelings from each day so that I could somehow break down, memorize them and remind myself of it, because I had completely different feelings after each day. I just realized I would not make a career as a reporter 😊 (but I could do stand-up comedy 😊)

I’m looking forward to the next days. Seminars. How Yehuda will talk with magical energy and charisma, give perfect comparisons, and I will only listen quietly with bated breath and reflect on the depth of his thoughts. To Silvia, who puts her whole self and unreal love into her lecture, and to Mirka, who brings infinite peace and tranquility to me 😊

Thank you for everything and I wish you the most beautiful days until the next intensive.

Ako vždy si nechávam všetko na poslednú chvíľu, ale ako sa hovorí: lepšie neskoro ako nikdy. Od posledného stretnutia ubehli dva týždne a ja mám pocit, ako keby to bol rok. Prvý intenzív bol pre mňa úžastným zážitkom a pri tom obrovským zdesedním. Zistila som, že za posledné dva roky som sa zmenila z extroverta na neskutočného itroverta. Bolo mi to dosť divné, chvílkami až neprijemé byť v spoločnosti toľkých ľudí, spoznávať ich a uvolniť sa pred nimi. Popri tom som si to však začala pomaličky užívať aj keď som ja osobne toho až tak veľa zo seba nedala (možno aj to niečo pre mňa bolo dosť). Bolo úžastné vidieť ľudí rôznych povolaní, veku a pohlavia v jedej skupinke, stretajúcich sa spolu aby vyriešili v živote to čo ich trápi a tvorí prekážky v každej úrovni svojho života. Dotklo sa ma veľa životných príbehov ostatných ľudí. Veľa krát som mala pocit že by som sa najradšej rozplakala ako malé dieťa. Bolo krásne vidieť, ako sa naši spolužiaci otvárajú, pozorovať ich rozmanitosť a jedninečnosť. Odniesla som si veľa vecí na ktorých treba parcovať, najviac asi na tom, aby som sa dokázala zveriť iným so svojim životom. Každý deň si spomeniem a poviem si za čo možem byť dnes vďačná. Neviem sa dočkať ďalších intenzívov a výsledkov na našich rozvojoch, podpore a vidieť na ostatých ako sa stávajú šťastnejšími, sebavedomejšími a empatickejšími. Možno by bolo pre mňa lepšie písať si pocity z každého dňa, aby som sa nejako vedela rozpísať, zapamätať si ich a okomenotvať to, pretože po každom dni som mala úplne iné pocity. Reportérka teda zo mňa asi nebude 😊 (ale mohla by som robiť stand-up komedy 😊)

Teším sa na ďaľšie dni. Semináre. Na to ako bude Yehuda čarovnou energiou a charizmou rozprávať, dávať perfektné prirovnania a ja budem iba ticho so zatajeným dychom počúvať a zamýšlať sa nad hĺbkou jeho myšlienok. Na Silviu, ktorá do svojho prednášania dáva celé svoje ja a neskutočnú lásku a na Mirku, ktorá do mňa vnáša nekonečný kľud a mier 😊

Ďakujem za všetko a prajem vám tie najkrajšie dni do ďalšieho intenzívu.