Sme radi, že môžeme privítať zahrnutie Psychofonetiky ako modality antropozofickej psychoterapie, založenej na Psychosofii Rudolfa Steinera, do programu British College of Integrative Medicine.

British College of Integrative Medicine podporuje výučbu a výskum integračných terapií v Spojenom kráľovstve av Európe. Psychofonetiku uznávame ako dôležitý nový psychoterapeutický prístup s evidentnými výhodami v medicíne mysle a tela a tešíme sa, že budeme môcť našim študentom predstaviť vaše praktické vyučovanie a filozofické názory. Boli sme ohromení účinnosťou Psychofonetiky pri rýchlom osvetľovaní a riešení tráum uchovaných v tele, duši a duchu a boli sme svedkami výhod dosiahnutých prostredníctvom vašich majstrovských kurzov pre akadémiu a vašej individuálnej práce ako majstra v tejto oblasti ste priekopníkom.

Veríme, že Psychofonetika je dôležitým doplnkom k množstvu modalít, o ktorých sa budú lekári integratívnej medicíny a iní zdravotníci veľmi radi učiť a integrovať ich do svojej vlastnej praxe IM v 21. storočí.

Oceňujeme tiež, že aplikovaná Psychosofia a Psychofonetika ako forma antropozofickej psychoterapie zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji celostnej integračnej medicíny v Európe, kde máme silné partnerstvá a záujem študentov.

Vítame vás a vašu prácu na našom College, Yehuda a obdivujeme presnosť a hĺbku vašich vedomostí a odhodlanie sprístupniť tento nový prístup klientom, zdravotníckym pracovníkom a akademickým pracovníkom komunity.