„Humanizácia pracoviska“

konzultácie pre organizácie
7 podmienok

V práci väčšina z nás trávi väčšinu svojho života, najlepšie roky života a najlepšie hodiny väčšiny svojich dní. Ak používame prácu iba ako spôsob obživy – uniká nám hlavný potenciál, ktorý je skrytý v práci -možnosť pre seba rozvoj.

To, ČO musíme v práci robiť, nemusí byť pre väčšinu z nás slobodnou voľbou, pretože práca vo všetkých jej formách je predovšetkým ľudskou službou, ale to – AKO to robíme, je to potenciálne slobodná voľba: koľko z nášho potenciálu pre osobný, sociálny , duchovný a tvorivý rozvoj sa prejavuje v práci – to nie je definované popisom práce. Je to individuálna voľba, ktorá si vyžaduje iniciatívu a zručnosti.

Pracovisko je úplne ľudské iba vtedy, keď sa mobilizuje hlboký rozvojový potenciál ľudí, ktorí v ňom pracujú. Keď sa naša „vnútorná kariéra“ rozvinie popri našej „vonkajšej kariére“ – naša práca sa plne humanizuje.

Tréning pre organizácie „Humanizácia pracoviska“ je nastaviteľný na rôzne povahy rôznych sektorov práce a organizácie, ale jeho základné princípy a štandardy trvalo udržateľného rozvoja človeka sú rovnako univerzálne a také jedinečné ako ľudské bytosti a každá z jeho siedmich zložiek slúži súčasne záujmom osobného rozvoja, profesionálneho rozvoja a rozvoja organizácie samotnej.

Sedem štandardov udržateľného ľudského rozvoja a rozvoja organizácie:

1.

Naplnenie primárnych potrieb

Záväzok prevziať osobnú zodpovednosť za svoje fyzické, emočné a psychické zdravie, za naplnenie vlastných primárnych potrieb na základe vlastnej intuície. Uznanie vlastnej vnútornej pohody, tak ako aj pohody ostatných je rovnako dôležité.

2.

Tímová empatia

Záväzok porozumieť skúsenostiam iných ľudí z ich vlastného pohľadu. Uznanie vlastnej skúsenosti za rovnako dôležité. Rozvoj schopnosti počuť a počúvať sa navzájom.
3.

Seba-menežment

Záväzok vedome viesť samého seba, prevziať zodpovednosti za nevypovedané, vnímať vnútorný život človeka ako skutočný.

4.

Hranice - identita a rozmanitosť

Záväzok porozumieť a rešpektovať rôznorodú realitu iných ľudí, ktorá je rovnako platná a dôležitá ako vlastná realita. Nájdenie vzájomne rešpektujúceho stretnutia všetkých zúčastnených skutočností. Posilnenie cez jasnú identitu, hranice identity.
5.

Rozhodovanie a konanie

Záväzok robiť vedomé rozhodnutia a konať na ich základe.
6.

Oceňovanie a vďačnosť

Záväzok rozvíjať atmosféru, v ktorej sa ľudia cítia uznaní a ocenení na základe vďačnosti za príspevky všetkých zúčastnených.
7.

Konzistentnosť

Snaha pestovať konzistenciu všetkých vyššie uvedených štandardov ako základ spoľahlivosti, spravodlivosti, etiky a bezpečnosti.

Vyššie uvedených 7 štandardov je rovnako dôležitých pre osobné správanie ako aj pre osobný a profesionálny život;

Zároveň predstavujú štandardy, ktorých prijatím môže akákoľvek organizácia, spoločnosť, či komunita rásť, meniť sa, rozvíjať svoj potenciál.

Organizačné info - objednávka

V prípade potreby je zabezpečené tlmočenie.

Čas a cena

  • Individuálny tréning/koučing | 1 hod. + 30 min. | 150 €
  • Skupinová prezentácia | 2 hod. | 300 €
  • Tréning pre 10 osôb s 1 trénerom | 1 deň | 1000 €
  • Školenie pre 15+ osôb s 1 alebo 2 asistentmi | 1 deň | 1500 €

Ceny vieme prispôsobiť podmienkam Vašej organizácie po vzájomnej dohode.

Kontakt

Prípadné otázky Vám radi zodpovieme: