Vyhľadať
Close this search box.

Profesor Dr. Zelda Knight PhD

Tento list píšem z titulu svojej funkcie prezidenta SAAP – Juhoafrickej asociácie psychoterapie so sídlom na Rhodes University v Grahamstowne, provincia Eastern Cape, Južná Afrika. Som tiež profesorkou psychológie na Katedre psychológie Rodos University. Som tiež registrovaný psychológ v Rade zdravotníckych pracovníkov pre Južnú Afriku.

Pán Tagar je výnimočným jednotlivcom, učiteľom, poradcom, psychoterapeutom a trénerom v ovládaní jedinečných a mimoriadnych zručností, ktoré si rozvinul počas mnohých rokov práce v mnohých krajinách. Na základe rozsiahleho vzdelania a školenia v oblasti spoločenských, humanitných a umeleckých vied pán Tagar rozvinul oblasť psychofonetiky, oblasť, ktorá sa neustále rozširuje na miestnej aj medzinárodnej úrovni. Psychofonetika je forma osobného koučingu, poradenstva a terapie, ktorá zahŕňa používanie verbálnych, ako aj neverbálnych spôsobov komunikácie: zmysel, gesto, zvuky a vizualizáciu na podporu sebauvedomenia a celý rad spôsobov sebaintervencie pre fyzické, emocionálne a duchovné uzdravenie. Holistické princípy psychofonetiky (ako ich praktizuje a učí pán Tagar) hlboko rezonujú s tradičnou, ako aj multikultúrnou ľudskou krajinou Juhu.

S pánom Tagarom som sa prvýkrát stretla v roku 2001 na zakladajúcej konferencii Juhoafrickej asociácie psychoterapie, ktorej som spoluzakladateľkou a súčasnou prezidentkou. Pán Tagar bol od nás pôvodne pozvaný, aby prezentoval svoju prácu o zotavovaní sa zo sexuálneho zneužívania pomocou psychofonetiky. Hlboko na nás zapôsobila bohatosť, umenie, ľudskosť a efektívnosť jeho prístupu k tomuto hlboko znepokojujúcemu stavu u nás i vo svete a rozvoj Psychofonetiky vo všeobecnosti. Na základe prezentovanej práce bol pán Tagar nami prijatý za profesionálneho člena SAAP. Rovnako vysoko hodnotený bol aj jeho následný príspevok na nadväzujúcej konferencii SAAP v roku 2003 na tému „Metafory ako realita pre telo života“ a zážitkový workshop, ktorý poskytol celej konferencii.

Množstvo publikácií a prezentácií pod menom pána Tagara a množstvo práce a školení, ktoré vytvoril v Južnej Afrike od svojho príchodu sem, sú dôkazom jeho medzinárodne profesionálne uznávaných odborných znalostí a ja bez váhania vyjadrím svoj názor, že pán Tagar má výnimočné a mimoriadne zručnosti v oblasti osobného rozvoja, poradenstva, výkonného a organizačného koučingu s využitím Psychofonetiky.