Vyhľadať
Close this search box.

Ian Gillespie

Som registrovaný klinický psychológ a už viac ako 10 rokov pôsobím v Kapskom Meste. Pôsobil som aj ako člen Rady Psychologickej spoločnosti Južnej Afriky vo funkcii predsedu jej divízie psychológie zdravia a športu. Vo svojej predchádzajúcej kariére som bol predsedom a výkonným riaditeľom jednej zo spoločností skupiny BP.

Ako predseda COCHASA a člen jej národnej exekutívy od jej založenia som mal plnú príležitosť sledovať príchod mnohých nových spôsobov liečenia a terapie do Južnej Afriky a ich rozvoj do plne uznávaných profesií. Vo svetle mojich skúseností je môj názor na Psychofonetiku, ktorú vypracoval pán Tagar, taký, že ponúka cenný príspevok k množstvu liečebných modalít dostupných juhoafrickej verejnosti. Pán Tagar je výnimočná osobnosť v každom zmysle slova a vychádzajúc zo svojho rozsiahleho vzdelania a školenia v spoločenských vedách a umení sa Psychofonetika stala oblasťou, ktorá sa neustále rozširuje na medzinárodnej úrovni. Zahŕňa formu poradenstva a terapie zahŕňajúcu používanie zmyslov, gest, zvukov a vizualizácie na podporu emocionálneho liečenia. Zatiaľ čo tieto techniky často používajú psychoterapeuti, duchovné princípy Psychofonetiky (ako ich praktizuje a učí pán Tagar) hlboko rezonujú s tradičnými africkými praktikami obzvlášť účinným spôsobom, ktorý sa podstatne líši od normatívnych západných praktík.

Množstvo publikácií a prezentácií pod menom pána Tagara je svedectvom jeho medzinárodne profesionálne uznávaných odborných znalostí a ja bez váhania vyjadrím svoj názor, že pán Tagar má výnimočné schopnosti v oblasti osobnostného rozvoja, výkonného a organizačného koučingu s využitím Psychofonetiky. Osobne som bol svedkom klinickej práce pána Tagara demonštrovanej na klientoch v Kapskom Meste a zistil som, že ukazuje rýchly a efektívny prínos. Zúčastnil som sa tiež ako súčasť záverečnej skúšky na promócii popredného lekára, ktorý ukončil trojročný odborný kurz Psychofonetiky, ktorý ponúkal pán Tagar. Za najpresvedčivejšie považujem prezentáciu prípadu na komplikovanú psychosomatickú tému a silnú demonštráciu schopností pána Tagara ako vývojára metodológie, učiteľa, školiteľa a supervízora v tejto oblasti.

Využívam túto príležitosť, aby som mu zaželal veľa úspechov v jeho ďalšej činnosti.

Ian Gillespie