Vyhľadať
Close this search box.

Dr Rosy Daniel, BSc MBCh

Sme radi, že môžeme privítať zahrnutie Psychofonetiky ako modality antropozofickej psychoterapie, založenej na Psychosofii Rudolfa Steinera, do programu British College of Integrative Medicine.

British College of Integrative Medicine podporuje výučbu a výskum integračných terapií v Spojenom kráľovstve av Európe. Psychofonetiku uznávame ako dôležitý nový psychoterapeutický prístup s evidentnými výhodami v medicíne mysle a tela a tešíme sa, že budeme môcť našim študentom predstaviť vaše praktické vyučovanie a filozofické názory. Boli sme ohromení účinnosťou Psychofonetiky pri rýchlom osvetľovaní a riešení tráum uchovaných v tele, duši a duchu a boli sme svedkami výhod dosiahnutých prostredníctvom vašich majstrovských kurzov pre akadémiu a vašej individuálnej práce ako majstra v tejto oblasti ste priekopníkom.

Veríme, že Psychofonetika je dôležitým doplnkom k množstvu modalít, o ktorých sa budú lekári integratívnej medicíny a iní zdravotníci veľmi radi učiť a integrovať ich do svojej vlastnej praxe IM v 21. storočí.

Oceňujeme tiež, že aplikovaná Psychosofia a Psychofonetika ako forma antropozofickej psychoterapie zohrávajú dôležitú úlohu pri rozvoji celostnej integračnej medicíny v Európe, kde máme silné partnerstvá a záujem študentov.

Vítame vás a vašu prácu na našom College, Yehuda a obdivujeme presnosť a hĺbku vašich vedomostí a odhodlanie sprístupniť tento nový prístup klientom, zdravotníckym pracovníkom a akademickým pracovníkom komunity.