Vyhľadať
Close this search box.

Dr Leela Monti

volám sa Dr Leela Monti, som registrovaná lekárka v Spojenom kráľovstve a pracujem ako špecializovaný lekár vo forenznej psychiatrii v Lincolnshire Partnership NHS Foundation Trust (LPFT ). Som tiež absolventom 3. ročníka odborného výcviku pána Tagara Psychofonetiky, výcvikového programu antropozofickej psychosomatickej psychoterapie v Stroude v Spojenom kráľovstve v rokoch 2010 až 2013.

Chcel by som pochváliť pána Tagara ako ľudskú bytosť, psychoterapeuta a trénera psychoterapeutov a odporučiť každému, kto je v pozícii, aby uplatnil a využil svoje výnimočné schopnosti v oblasti duševného zdravia v súčasnosti v Británii z nasledujúcich dôvodov:

Po prvé, štúdium Psychofonetiky bolo obrovskou podporou pre môj vlastný rozvoj ako ľudskej bytosti, ako lekára a psychiatra. Umožnilo mi to udržať si vysokú úroveň osobnej udržateľnosti, semenežmentu a prevencie vyhorenia vo veľmi náročnom pracovnom prostredí pri starostlivosti o ľudí s veľmi náročnými problémami duševného zdravia v komplexnej a náročnej oblasti súdnej psychiatrie v UK.

Po druhé, Psychofonetika poskytuje výcvik v „Metodickej empatii“ – v procese metodickej kultivácie empatickej schopnosti odborníkov v oblasti duševného zdravia (a iných zdravotníckych profesionálov), ktorý zdokonaľuje ich schopnosť vnímať skúsenosti a realitu pacientov z ich vlastného pohľadu. Učenie pána Tagara považujem vo svojej práci psychiatra za najvyššiu hodnotu a jeho školenie by som odporučila všetkým odborníkom v oblasti duševného zdravia v Spojenom kráľovstve. Pán Tagar je podľa mojich vedomostí v súčasnosti jediným učiteľom metodickej empatie v Británii.

Po tretie, silné, sebaposilňujúce a vysoko etické intervenčné nástroje Psychofonetiky, v rukách vyškolených odborníkov, môžu byť obrovskou pomocou pri posilňovaní, zotavovaní a schopnosti ďalšej starostlivosti o seba ľudí s problémami duševného zdravia. na základe veľmi krátkeho obdobia odborného zásahu.

Napokon – a čo je najdôležitejšie pre budúcnosť duševného zdravia v tejto krajine – pán Tagar je pravidelným prispievateľom do postgraduálneho školenia psychiatrov a iných odborníkov v oblasti duševného zdravia v nadácii Lincolnshire Partnership NHS Foundation. Trust (LPFT), prednášajúci o psychoterapii a témach sebamenežmentu pre náš tím starostlivosti o duševné zdravie tu: Metodická empatia, starostlivosť o seba pre ošetrujúcich profesionálov, prevencia vyhorenia pre lekárov a psychofonetický prístup k uzdraveniu z traumy zo sexuálneho zneužívania v minulosti. Jeho prínos vysoko oceňuje náš tím psychiatrov a iných psychiatrov tu praktizujúcich.

Na základe dobrej práce pána Tagara v postgraduálnom vzdelávaní odborníkov v oblasti duševného zdravia v tejto krajine, spolu s ostatnými vyššie uvedenými príspevkami, potvrdzujem, že je jedinečne schopný udržateľne prispievať k službám starostlivosti o duševné zdravie v tejto krajine.