Vyhľadať
Close this search box.

O psychofonetike

Profesor Dr. Zelda Knight PhD

Tento list píšem z titulu svojej funkcie prezidenta SAAP – Juhoafrickej asociácie psychoterapie so sídlom na Rhodes University v Grahamstowne, provincia Eastern Cape, Južná Afrika. Som tiež profesorkou psychológie na Katedre psychológie Rodos University. Som tiež registrovaný psychológ v Rade zdravotníckych pracovníkov pre Južnú Afriku. Pán Tagar je výnimočným jednotlivcom, učiteľom, poradcom, psychoterapeutom a trénerom […]

Prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc.

Na základě požádání pana Yehudy Taggara bych se ráda vyjádřila k doporučení jeho přednášek pro vaši instituci. Doporučuji k zakomponování cvičení ve vědomé empatii do přípravy pedagogických pracovníků a odborníků v řadě sociálních oblastí, které sledují rozvoj niternosti člověka na jeho cestě k lidství. Zúčastnila jsem se několika seminářů, které nabízí autor v České republice. […]

Dr Paulo Moraes MD, FRACGP

Píšem túto referenciu týkajúcu sa pána Yehudu Tagara, profesionálneho poradcu, psychoterapeuta a profesionálneho člena Spoločnosti vzdelávateľov v oblasti poradenstva a psychoterapie v Austrálii (SCAPE). Som lekár registrovaný v Austrálii ako všeobecný lekár od roku 1989 a člen Kráľovskej austrálskej akadémie všeobecných lekárov. Bol som hlavným praktickým lekárom v Melbourne Therapy Centre; lekárska a terapeutická klinika […]

Dr Rosy Daniel, BSc MBCh

Sme radi, že môžeme privítať zahrnutie Psychofonetiky ako modality antropozofickej psychoterapie, založenej na Psychosofii Rudolfa Steinera, do programu British College of Integrative Medicine. British College of Integrative Medicine podporuje výučbu a výskum integračných terapií v Spojenom kráľovstve av Európe. Psychofonetiku uznávame ako dôležitý nový psychoterapeutický prístup s evidentnými výhodami v medicíne mysle a tela a […]

Profesor Sylvester Madu

Pán Tagar je výnimočný človek v každom zmysle slova. Na základe rozsiahleho vzdelania a školenia v oblasti spoločenských, humanitných a umeleckých vied pán Tagar rozvinul oblasť Psychofonetiky, oblasť, ktorá naďalej rozširuje svoje mimoriadne prospešné aplikácie na miestnej aj medzinárodnej úrovni. Psychofonetika je forma osobného, ​​výkonného a podnikového koučingu, poradenstva a terapie, ktorá zahŕňa použitie zmyslov, […]

David Cooper

Som vedúcim katedry sociológie na Univerzite v Kapskom Meste. Chcel by som podporiť pána Yehudu Tagara, austrálskeho štátneho príslušníka, pokiaľ ide o jeho špeciálne schopnosti a odborné znalosti. Svojej profesionálnej praxi dal veľmi potrebný africký rámec a kontext. V posledných rokoch sa stal známym v celej Juhoafrickej republike ako úžasný učiteľ Psychofonetiky a vyškolil viac […]

Dr Leela Monti

volám sa Dr Leela Monti, som registrovaná lekárka v Spojenom kráľovstve a pracujem ako špecializovaný lekár vo forenznej psychiatrii v Lincolnshire Partnership NHS Foundation Trust (LPFT ). Som tiež absolventom 3. ročníka odborného výcviku pána Tagara Psychofonetiky, výcvikového programu antropozofickej psychosomatickej psychoterapie v Stroude v Spojenom kráľovstve v rokoch 2010 až 2013. Chcel by som […]

Ian Gillespie

Som registrovaný klinický psychológ a už viac ako 10 rokov pôsobím v Kapskom Meste. Pôsobil som aj ako člen Rady Psychologickej spoločnosti Južnej Afriky vo funkcii predsedu jej divízie psychológie zdravia a športu. Vo svojej predchádzajúcej kariére som bol predsedom a výkonným riaditeľom jednej zo spoločností skupiny BP. Ako predseda COCHASA a člen jej národnej […]