Pre terapeutov, lekárov, psychológov

Typ

kurz

Trvanie

25 dní

Cena

3150 €

Základný ročník v Psychofonetike

1-ročný kurz ukončený získaním diplomu
pre terapeutov a odborníkov v oblasti fyzického a duševného zdravia

Úvod

„Úlohou terapie 21.storočia nie je uvedenie patológie do normálu,
ale premena všetkých životných výziev na príležitosti pre ľudský rozvoj.“

Yehuda Tagar

Ľudská konštitúcia je jeden ekosystém, kontinuum rôznych dimenzií reality spájajúcich všetky prvky prírody plus komplexnosť vedomia: živé telo, dušu, ducha, vzťahy, pamäť , biografiu a osud. Forma medicíny, ktorá sa obmedzuje na ľudskú bytosť ako biologický stroj a forma psychológie, ktorá sa obmedzuje na poznanie a správanie nemôže dúfať, že efektívne a udržateľne naplní celú realitu bytia ľudskej bytosti. 

Psychofonetika je mostom medzi telesne orientovanými a psychologicky orientovanými spôsobmi liečenia. Modalita holistického osobného rozvoja, koučingu, poradenstva, psychoterapie a psychosomatickej terapie, ktorú vytvoril Yehuda Tagar v 80-tych a 90-tych rokoch ako originálnu formu counselingu, terapie postavenej na sebavyjadrení, participatívnej medicíny a sebaliečenia. Zahŕňa v sebe prvky fenomenológie (Husserl), PCA (rogeriánska terapia zameraná na človeka), kreatívne umenie/expresívna terapia a psycho-neuro-(PNEI). Psychofonetika umožňuje ľuďom stať sa aktívnymi účastníkmi procesu vlastného liečenia na všetkých úrovniach. 

Psychofonetika mobilizuje hlboké zdroje vnímania tela, pohybu a gest, spontánnej vizualizácie a fonácie. Rozvíja ‚Empatickú inteligenciu‘, ktorá je potenciálom pre každého, a to aktiváciou hlbokého vnímania ľudskej skúsenosti u terapeuta aj u klienta. Do centra terapeutického/rozvojového procesu stavia klientovo sebauvedomenie, čím predchádza závislosti na terapeutovi. Umožňuje spojenie medzi inteligenciou založenou na centrálnom nervovom systéme a normálne nevedomou inteligenciou autonómneho a enterického nervového systému prostredníctvom zapojenia verbálnych a neverbálnych spôsobov komunikácie. To umožňuje efektívne priame spojenie medzi hlbokými telesnými spomienkami klienta a jeho uvedomením, ako aj  zviditeľnenie starých obranných mechanizmov a osobnej reality, ktorá je ich základom. 

Psychofonetika je tak formou „Participatívnej medicíny“, ktorá umožňuje klientovi byť aktívnym členom terapeutického tímu, mobilizujúc jeho/jej Vnútorného Liečiteľa do samostatného pôsobenia na všetkých úrovniach psycho-duchovno-somatického kontinua.

Cieľová skupina

Terapeuti a ašpiranti terapie tela a duše, ktorí sa snažia o holistickejší, efektívnejší a udržateľnejší prístup k liečeniu a zapojeniu klienta do terapeutického procesu.

Čo získate

Širšie terapeutické zručnosti pre metodickú empatiu, participatívnu medicínu a holistické chápanie ľudskej konštitúcie a ľudského rozvoja. 

Telesné klinické aplikácie Psychofonetiky vyplývajúce z mnohoročných klinických skúseností na integračných lekárskych klinikách v Austrálii a Južnej Afrike zahŕňajú širokú škálu psychoterapeutických a psycho-somatických tém, vrátane: Emocionálnej a fyzickej liečby bolesti, syndrómu chronickej únavy, syndrómu vyhorenia, autoimunitné syndrómy, Migréna a iné bolesti hlavy, astma, kožné problémy: Ekzém, Akné, Senná nádcha, Vysoký krvný tlak, Syndróm dráždivého čreva, Vred, Herpes, Zmena držania tela, Poranenia z opakovanej námahy,  záchvat paniky,  zápal močových ciest, Poradenstvo pre rakovinu a posilnenie schopnosti tela prekonať rakovinu, paliatívna starostlivosť, prehĺbenie dýchania, uzemnenie a inkarnácia,  bolesť srdca.

Psychoterapeutické aplikácie psychofonetiky zahŕňajú: Metodickú empatiu založenú na sebaempatii, zotavovanie sa z traumy, zneužívania/závislosti (látkovej aj behaviorálnej), úzkosti, reakcií, projekcií, vnútornej práce s dieťaťom, poradenstva vo vzťahoch, sexuálneho liečenia, rôznych porúch osobnosti ( iba seba samého), rodičovské zručnosti, vyhorenie, chronická negativita a sebanegativita, iniciácia do dospelosti, depresia, vina a hanba, strach, nenávisť k sebe, nedôvera, rodičovské zručnosti, rozhodovanie, poradenstvo pri výbere povolania, komunikačné zručnosti, schopnosti intimity, schopnosti sebariadenia, medziľudské hranice, sebaautorita, duchovný rozvoj hlbokej inteligencie: predstavivosť, inšpirácia a intuícia.

Obsah

 • Zručnosti pre sebamanažment
 • Zručnosti udržateľnosti 
 • Metodická Empatia 
 • Hlboká inteligencia: Predstavivosť, Inšpirácia a Intuícia 
 • Intuícia a jej praktický rozvoj
 • Neverbálna komunikácia
 • Celostný prístup k ľudskej konštitúcii
 • Vývin dieťaťa /Vývin dospelého
 • Biografické štúdie
 • Úvod do Psycho-Neuro-Endo- Imunológie
 • Úvod do antroposofickej medicíny 
 • Úvod do psychologických a psychoterapeutických teórií
 • Koučovacie zručnosti
 • Základné poradenské zručnosti
 • Skupinový proces
 • Prax

 

Seminár 1.1: Základy Psychofonetiky
Seminár 1.2: Sebauvedomenie a starostlivosť o seba
Seminár 1.3: Sebariadenie a metodická empatia
Seminár 1.4: Metodologická empatia, hlboké vedenie a osobnostný rozvoj
Seminár 1.5: Mentorské zručnosti
Seminár 1.6: Koučingové a mentorské zručnosti 

Podrobný program posielame prihláseným účastníkom emailom týždeň pred začiatkom kurzu.

Ako to prebieha

Súčasťou je 6 x 4 dní intenzívnych seminárov zakončených 1-dňovým záverečným stretnutím (spolu 25 dní prezenčne, prípadne online). 

 • Každý výukový deň sa skladá zo 4 blokov, kde sa striedajú teoretické základy metodiky a duševných javov s praktickými ukážkami, vlastným tréningom metódy, či už na sebe, v páre alebo v skupine a supervíznymi otázkami (podľa obsahu konkrétneho seminára).
 • 1x počas seminára je večerná prednáška.
 • Uzavretá skupina – max. 25 študentov v skupine.
 • Prvý seminár organizujeme aj s cieľom poskytnúť možnosť zorientovať sa vo forme, priebehu a podmienkach štúdia. Po prvom seminári sa môžete rozhodnúť, či v štúdiu budete pokračovať. 
 • Kurz prebieha v slovenčine a v angličtine súbežne s prekladom.
 • Semináre prebiehajú prezenčnou formou (preferované) alebo online ako videokonferencia (cez Zoom), ak nám situácia nedovolí stretnúť sa fyzicky.
 • 4 osobné sedenia s psychofonetickým konzultantom, ktoré sú povinné v rámci ročníka ako osobná skúsenosť s metodikou.
 • Súčasťou je aj práca v malých skupinách medzi seminármi a tréning získaných zručností.

Lektor / kouč

Yehuda Tagar

Izraelský kouč, poradca, psychoterapeut, medzinárodný konzultant, tréner a lektor, v súčasnosti so sídlom v Bernolákove (pri Bratislave) na Slovensku.

Termín a miesto

Semináre sú organizované na dvoch miestach: v Košiciach a v Bernolákove (pri Bratislave).

Pripravovaný ročník

Seminár BERNOLÁKOVO, skupina   Dátum
1.1 marec 2023 2. - 5. 3. 2023
1.2 máj 2023 25. - 28.5. 2023
1.3 august 2023 3. - 6. 8. 2023
1.4 október 2023 26. - 29. 10. 2023
1.5 december 2023 7. - 10. 12. 2023
1.6 február 2024 8. - 11. 2. 2024
ukončenie ročníka termín upresníme
Seminár KOŠICE, skupina   Dátum
1.1 máj 2023 18. - 21. 5. 2023
1.2 júl 2023 20. - 23. 7. 2023
1.3 september 2023 21. - 24. 9. 2023
1.4 november 2023 23. - 26. 11. 2023
1.5 január 2024 25. - 28. 1. 2024
1.6 marec 2024 14. - 17. 3. 2024
ukončenie ročníka termín upresníme

Prebiehajúci ročník (uzavretý)

Seminár BERNOLÁKOVO, skupina   Dátum
1.1 február 2022 9. - 13. 2. 2022
1.2 apríl/máj 2022 27.4. - 1.5. 2022
1.3 jún 2022 18. - 22. 6. 2022
1.4 september 2022 21. - 25. 9. 2022
1.5 november 2022 23. - 27. 11. 2022
1.6 február 2023 8. - 12. 2. 2023
1.7 apríl 2023 28. - 30. 4. 2023 (ukončenie ročníka)
Seminár KOŠICE, skupina   Dátum
1.1 jún 2022 1. - 5. 6. 2022
1.2 september 2022 14. - 18. 9. 2022
1.3 november 2022 9. - 13. 11. 2022
1.4 január 2023 18. - 22. 1. 2023
1.5 marec 2023 22. - 26. 3. 2023
1.6 jún 2023 7. - 11. 6. 2023
1.7 september 2023 15. - 17. 9. 2023

Cena a platobné podmienky

Študijný poplatok za celý kurz je 3150 €.

Prvý seminár môžete absolvovať samostatne za 450 € (splatné formou zálohy dopredu). Môžete k nemu získať aj jednu zo zliav za včasný nákup, napr.:

 • -100 € pri platbe do 30.10.2022 (First Minute)
 • -75 € pri platbe počas decembra 2022 (Mikulášska zľava)
 • -50 € pri platbe do 31.1.2023 alebo v rámci účasti Dňa otvorených dverí (Early Birds) 

Po prvom seminári sa môžete rozhodnúť o pokračovaní v celom kurze za doplatok 2700 €. Doplatok môžete uhradiť jedným z 2 spôsobov:

 1. naraz so zľavou 10%, tj. len 2430 € (úspora 270 €)
 2. v 3 splátkach po 900 €
   

Storno podmienky

 1. Pri odhlásení sa menej ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára je záujemca povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého seminára bez zľavy.
 2. Pri odhlásení sa viac ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára alebo ak sa kurz nemôže uskutočniť z organizačných dôvodov vraciame celý uhradený poplatok.
 3. Za neúčasť na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu. Semináre sú nahrávané a nahrávky dočasne sprístupnené uzavretej skupine študentov daného ročníka.
 4. V prípade predčasného ukončenia kurzu z dôvodov na strane študenta nemôže byť uplatňovaný nárok na vrátenie ani zníženie študijného poplatku.

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z kurzu je študent povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@skolaempatie.sk.

Prihlásením sa na kurz záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.

Prihláška