Vyhľadať
Close this search box.

Pre rodičov, učiteľov a vychovávateľov

Typ

kurz

Trvanie

25 dní

Cena

3150 €

Základný ročník v Psychofonetike

1-ročný kurz ukončený získaním diplomu
pre rodičov, učiteľov a vychovávateľov

Úvod

INŠPIRUJTE, TVORTE, VZDELÁVAJTE

“Ak sa viete vzdelávať, môžete vzdelávať iných.”

Yehuda Tagar

Práca učiteľa a manažéra vo vzdelávaní je považovaná za jednu z najviac vyčerpávajúcich profesií na svete.

Od učiteľov a vychovávateľov veľa očakávajú deti, rodičia, kolegovia, vedenie a vzdelávací systém. Sú vystavení neustálej kontrole a kritike zo všetkých strán a nesú veľkú zodpovednosť. Mnohé zo zručností potrebných pre sebariadenie, komunikačné zručnosti a zvládanie stresu tejto základnej profesie sa však v rámci prípravy učitelia neučia. Výsledkom je rozšírené vyhorenie v tejto profesii. 

Aby bol človek efektívnym pedagógom, musí byť zapojený do prebiehajúceho procesu sebavzdelávania a osobnostného rozvoja. 

Škola Empatie na Slovensku ponúka špecifické školenia v oblasti Metodickej empatie, komunikačných zručností, udržateľnosti a vodcovských zručností a zručností prevencie vyhorenia pre učiteľov a vychovávateľov na všetkých úrovniach prostredníctvom nášho Základného ročníka Psychofonetiky.

Cieľová skupina

 • Rodičia
 • Učitelia a odborníci v oblasti vzdelávania a výchovy detí a mládeže
 • Odborníci v oblasti špeciálnej pedagogiky, vedenia škôl, školskej personalistiky, koučingu a sociálnej práce

Čo získate

Nástroje pre:

 • Vnútornú duševnú hygienu pedagóga
 • Zvládanie stresu a prevencia syndrómu vyhorenia
 • Zvládanie reakcií a obranných mechanizmov
 • Komunikačné zručnosti
 • Metodickú empatiu s deťmi/žiakmi
 • Metodickú empatiu a komunikačné zručnosti s rodičmi
 • Komunikačné zručnosti a zdravé hranice s kolegami
 • Riešenie konfliktov, komunikačné zručnosti a manažérske zručnosti
 • Pokročilé zručnosti v oblasti počúvania a mediácie
 • Kolektívne rozhodovanie
 • Ochrana domova pred prácou a práce pred domovom

Po absolvovaní kurzu

Stanete sa oveľa efektívnejším rodičom, učiteľom a vychovávateľom – pretože sa stanete oveľa efektívnejším človekom. Prekážky a problémy sa stanú príležitosťou na ďalší osobnostný rozvoj a transformáciu. Budete vedieť efektívne riešiť problémy, konflikty, krízové ​​situácie a podporovať iných ľudí v týchto oblastiach. Stanete sa sebavedomejšími a oveľa schopnejšími postarať sa o svoje zdravie, emocionálny a kognitívny život, vzťahy, profesionálne a osobné úlohy.

Obsah

 • Zručnosti pre sebamanažment
 • Zručnosti vo  vzťahoch
 • Komunikačné zručnosti
 • Riešenie konfliktov, zvládanie hnevu a reakcií
 • Manažment projekcií
 • Manažment strachu a úzkosti
 • Zručné rozhodovanie v živote
 • Prekonanie prokrastinácie a blokov vo vôli
 • Prekonanie závislostí
 • Znovuobjavenie vlastného poslania a povolania
 • Vďačnosť ako zmena klímy v kolektíve
 • Integrita, spoľahlivosť a pravdivosť.

 
Seminár 1.1: Základy Psychofonetiky
Seminár 1.2: Sebauvedomenie a starostlivosť o seba
Seminár 1.3: Sebariadenie a metodická empatia
Seminár 1.4: Metodologická empatia, hlboké vedenie a osobný rozvoj
Seminár 1.5: Mentorské zručnosti
Seminár 1.6: Koučing a mentorské zručnosti

Podrobný program posielame prihláseným účastníkom emailom týždeň pred začiatkom kurzu.

Ako to prebieha

Súčasťou je 6 x 4 dní intenzívnych seminárov zakončených 1-dňovým záverečným stretnutím (spolu 25 dní prezenčne, prípadne online). 

 • Každý výukový deň sa skladá zo 4 blokov, kde sa striedajú teoretické základy metodiky a duševných javov s praktickými ukážkami, vlastným tréningom metódy, či už na sebe, v páre alebo v skupine a supervíznymi otázkami (podľa obsahu konkrétneho seminára).
 • 1x počas seminára je večerná prednáška.
 • Uzavretá skupina – max. 25 študentov v skupine.
 • Prvý seminár organizujeme aj s cieľom poskytnúť možnosť zorientovať sa vo forme, priebehu a podmienkach štúdia. Po prvom seminári sa môžete rozhodnúť, či v štúdiu budete pokračovať. 
 • Kurz prebieha v slovenčine a v angličtine súbežne s prekladom.
 • Semináre prebiehajú prezenčnou formou (preferované) alebo online ako videokonferencia (cez Zoom), ak nám situácia nedovolí stretnúť sa fyzicky.
 • 4 osobné sedenia s psychofonetickým konzultantom, ktoré sú povinné v rámci ročníka ako osobná skúsenosť s metodikou.
 • Súčasťou je aj práca v malých skupinách medzi seminármi a tréning získaných zručností.

Lektor / kouč

Yehuda Tagar

Izraelský kouč, poradca, psychoterapeut, medzinárodný konzultant, tréner a lektor, v súčasnosti so sídlom v Bernolákove (pri Bratislave) na Slovensku.

Termín a miesto

Semináre sú organizované na dvoch miestach: v Košiciach a v Bernolákove (pri Bratislave).

Pripravovaný ročník

Seminár BERNOLÁKOVO, skupina   Dátum
1.1 marec 2023 2. - 5. 3. 2023
1.2 máj 2023 25. - 28.5. 2023
1.3 august 2023 3. - 6. 8. 2023
1.4 október 2023 26. - 29. 10. 2023
1.5 december 2023 7. - 10. 12. 2023
1.6 február 2024 8. - 11. 2. 2024
ukončenie ročníka termín upresníme
Seminár KOŠICE, skupina   Dátum
1.1 máj 2023 18. - 21. 5. 2023
1.2 júl 2023 20. - 23. 7. 2023
1.3 september 2023 21. - 24. 9. 2023
1.4 november 2023 23. - 26. 11. 2023
1.5 január 2024 25. - 28. 1. 2024
1.6 marec 2024 14. - 17. 3. 2024
ukončenie ročníka termín upresníme

Prebiehajúci ročník (uzavretý)

Seminár BERNOLÁKOVO, skupina   Dátum
1.1 február 2022 9. - 13. 2. 2022
1.2 apríl/máj 2022 27.4. - 1.5. 2022
1.3 jún 2022 18. - 22. 6. 2022
1.4 september 2022 21. - 25. 9. 2022
1.5 november 2022 23. - 27. 11. 2022
1.6 február 2023 8. - 12. 2. 2023
1.7 apríl 2023 28. - 30. 4. 2023 (ukončenie ročníka)
Seminár KOŠICE, skupina   Dátum
1.1 jún 2022 1. - 5. 6. 2022
1.2 september 2022 14. - 18. 9. 2022
1.3 november 2022 9. - 13. 11. 2022
1.4 január 2023 18. - 22. 1. 2023
1.5 marec 2023 22. - 26. 3. 2023
1.6 jún 2023 7. - 11. 6. 2023
1.7 september 2023 15. - 17. 9. 2023

Cena a platobné podmienky

Študijný poplatok za celý kurz je 3150 €.

Prvý seminár môžete absolvovať samostatne za 450 € (splatné formou zálohy dopredu). Môžete k nemu získať aj jednu zo zliav za včasný nákup, napr.:

 • -100 € pri platbe do 30.10.2022 (First Minute)
 • -75 € pri platbe počas decembra 2022 (Mikulášska zľava)
 • -50 € pri platbe do 31.1.2023 alebo v rámci účasti Dňa otvorených dverí (Early Birds) 

Po prvom seminári sa môžete rozhodnúť o pokračovaní v celom kurze za doplatok 2700 €. Doplatok môžete uhradiť jedným z 2 spôsobov:

 1. naraz so zľavou 10%, tj. len 2430 € (úspora 270 €)
 2. v 3 splátkach po 900 €
   

Storno podmienky

 1. Pri odhlásení sa menej ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára je záujemca povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého seminára bez zľavy.
 2. Pri odhlásení sa viac ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára alebo ak sa kurz nemôže uskutočniť z organizačných dôvodov vraciame celý uhradený poplatok.
 3. Za neúčasť na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu. Semináre sú nahrávané a nahrávky dočasne sprístupnené uzavretej skupine študentov daného ročníka.
 4. V prípade predčasného ukončenia kurzu z dôvodov na strane študenta nemôže byť uplatňovaný nárok na vrátenie ani zníženie študijného poplatku.

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z kurzu je študent povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@skolaempatie.sk.

Prihlásením sa na kurz záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.

Prihláška