Pre manažérov a lídrov

Typ

kurz

Trvanie

33 dní

Cena

2975 €

Základný ročník v Psychofonetike

1-ročný kurz ukončený získaním diplomu
pre manažérov a lídrov

Úvod

UDRŽUJTE, ROZVÍJAJTE, PESTUJTE, USILUJTE, INŠPIRUJTE

“Biznis is people.
Ak dokážete riadiť a viesť seba – dokážete riadiť a viesť ostatných.”

Yehuda Tagar

Riadenie práce je predovšetkým o schopnosti riadiť ľudí. Ak sú pracovníci plne zaujatý do svojej práce, pracoviská excelujú. Čím viac práca umožňuje ľuďom prejaviť svoju plnú ľudskosť, tým je pracovisko zdravšie a živšie. Túto filozofiu uplatňujú najúspešnejšie spoločnosti smerom ku svojim zamestnancom. 

To, čo niektorí nazývajú obchodom, investíciou, organizáciou, korporáciou alebo inštitúciami, je pre väčšinu ľudí miestom, ktorému venujú najviac zo svojich dní, rokov a životnej energie. Práca môže byť len mechanickým spôsobom obživy, alebo naopak príležitosťou rozvíjať sa ako človek a prejaviť seba samého, svoj talent, vášeň, kreativitu, a inovácie. 

Psychofonetický poradenský program nazývaný „Humanizácia pracoviska“ je založený na filozofii, že organizácie rastú ak v nich rastú ľudia a vodcovstvo sa vyvíja do tej miery, do akej sa ľudia starajú sami o seba. Aby ste sa stali skúseným konzultantom „People skills“, musíte sami prejsť procesom osobnostného a profesionálneho rozvoja. 

Diplom z holistického koučingu pre osobnostný rozvoj a udržateľnosť znamená sebakoučovanie ako základ pre koučovanie druhých. Je to seminár o trvalo udržateľnom profesionálnom rozvoji a koučingu.

Cieľová skupina

 • Manažéri,
 • Personalisti a organizační lídri,
 • Podnikatelia,
 • Start-up iniciátori,
 • Mentori a vedúci tímov vo všetkých sektoroch priemyslu, štátnej správy, mimovládnych organizácií, školstva, zdravotníctva, umenia a všetkých ľudských služieb, ktorí chcú rozvíjať svoje vedenie, manažment , komunikačné a ľudské rozvojové schopnosti pre seba a pre ostatných.

Čo získate

Zručnosti:

 • Osobná udržateľnosť
 • Osobnostný rozvoj prostredníctvom práce
 • Zvládanie stresu
 • Prevencia syndrómu vyhorenia
 • Komunikačné zručnosti
 • Metodická Empatia
 • Riadenie vnútorných zdrojov
 • Zručnosti na vyjednávanie/ Riešenie konfliktov
 • Rozhodovanie a konanie v súlade s rozhodnutiami
 • Oceňovanie ľudí
 • Ochrana domova pred prácou a domov pred prácou
 • Dôslednosť charakteru, politiky, štandardy, zmluvy.

Obsah

Úvodné, teoretické a praktické školenie:

 • Základy sebauvedomenia 
 • Starostlivosť o seba a sebakoučovacie zručnosti
 • Metodická Empatia a hlboké komunikačné zručnosti
 • Uvedomenie si zložitosti ľudskej konštitúcie
 • Kultivácia vyššej inteligencie – predstavivosti, inšpirácie a intuície
 • Manažment reality vnútorného života ľudí
 • Povzbudzujúce schopnosti pre realizáciu potenciálu ľudí 
 • Manažérske schopnosti pre medziľudské konflikty, hnev, projekcie, reakcie a ťažké osobnosti
 • Schopnosť premeniť krízu na príležitosť
 • Kultivácia vnútornej autority
 • Metodické rozhodovacie schopnosti 
 • Schopnosť budovať tím 


Seminár 1.1: Základy psychofonetiky
Seminár 1.2: Sebauvedomenie a starostlivosť o seba
Seminár 1.3: Sebariadenie a metodická empatia
Seminár 1.4: Metodologická empatia, hlboké vedenie a osobnostný rozvoj
Seminár 1.5: Mentorské zručnosti
Seminár 1.6: Koučingové a mentorské zručnosti

Podrobný program posielame prihláseným účastníkom emailom týždeň pred začiatkom kurzu.

Ako to prebieha

Súčasťou je 6 x 5 dní intenzívnych seminárov zakončených 3-dňovým záverečným stretnutím (spolu 33 dní prezenčne). 

 • Každý výukový deň sa skladá zo 4 blokov, kde sa striedajú teoretické základy metodiky a duševných javov s praktickými ukážkami, vlastným tréningom metódy, či už na sebe, v páre alebo v skupine a supervíznymi otázkami (podľa obsahu konkrétneho seminára).
 • 1x počas seminára je večerná prednáška.
 • Uzavretá skupina – max. 25 študentov v skupine.
 • Prvý seminár organizujeme aj s cieľom poskytnúť možnosť zorientovať sa vo forme, priebehu a podmienkach štúdia. Po prvom seminári sa môžete rozhodnúť, či v štúdiu budete pokračovať. 
 • Kurz prebieha v slovenčine a v angličtine súbežne s prekladom.
 • Semináre prebiehajú prezenčnou formou (preferované) alebo online ako videokonferencia (cez Zoom), ak nám situácia nedovolí stretnúť sa fyzicky.
 • 4 osobné sedenia s psychofonetickým konzultantom, ktoré sú povinné v rámci ročníka ako osobná skúsenosť s metodikou.
 • Súčasťou je aj práca v malých skupinách medzi seminármi a tréning získaných zručností.

Lektor / kouč

Yehuda Tagar

Izraelský kouč, poradca, psychoterapeut, medzinárodný konzultant, tréner a lektor, v súčasnosti so sídlom v Bernolákove (pri Bratislave) na Slovensku.

Termín a miesto

Semináre sú organizované na dvoch miestach: v Košiciach a v Bernolákove (pri Bratislave).

Bratislava – skupina I

I1.1  február 2022     9-13.2.2022 
I1.2  apríl/máj 2022  27.4 -1.5.2022 
I1.3  jún 2022      18-22.6.2022 
I1.4  september 2022   21-25.9.2022 
I1.5  november 2022   23-27.11.2022 
I1.6  február 2023     8-12.2.2023 
I1.7  apríl 2023     28-30.4.2023(ukončovanie ročníka)

Košice – skupina KD

KD1.1  jún 2022       1-5.6.2022
KD1.2  september 2022   14-18.9.2022
KD1.3  november 2022    9-13.11.2022
KD1.4  január 2023     18-22.1.2023
KD1.5  marec 2023     22-26.3.2023
KD1.6  jún 2023       7-11.6.2023
KD1.7  september 2022   15-17.9.2023

Cena a platobné podmienky

Študijný poplatok za kurz je 2975 €.

Prvý seminár môžete absolvovať samostatne za 425 € (splatné formou zálohy dopredu). Môžete k nemu získať aj jednu zo zliav za včasný nákup, napr.:

 • 6 mesiacov dopredu (First Minute) -100 €
 • 4 mesiace dopredu (Mikulášska zľava) -75 €
 • 2 mesiace dopredu (Early Birds v rámci účasti Dňa otvorených dverí -50 €

 

Po prvom seminári sa môžete rozhodnúť o pokračovaní v celom kurze za doplatok 2550 €. Doplatok môžete uhradiť jedným z 2 spôsobov:

 1. naraz so zľavou 10%, tj. len 2295 € (úspora 255 €)
 2. v 3 splátkach po 850 €

 

Storno podmienky

 1. Pri odhlásení sa menej ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára je záujemca povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého seminára bez zľavy.
 2. Pri odhlásení sa viac ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára alebo ak sa kurz nemôže uskutočniť z organizačných dôvodov vraciame celý uhradený poplatok.
 3. Za neúčasť na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu. Semináre sú nahrávané a nahrávky dočasne sprístupnené uzavretej skupine študentov daného ročníka.
 4. V prípade predčasného ukončenia kurzu z dôvodov na strane študenta nemôže byť uplatňovaný nárok na vrátenie ani zníženie študijného poplatku.

 

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z kurzu je študent povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@skolaempatie.sk.

Prihlásením sa na kurz záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.

Prihláška

Ďakujeme za záujem o náš newsletter

Ak sa prihlasovaný email v našej databáze už nachádza, nič viac netreba robiť, údaje sa práve aktualizovali.

Ak sa konkrétnym emailom prihlasujete prvýkrát, pre dokončenie prihlásenia kliknite na link v potvrdzovacom emaili.

S vašimi údajmi budeme nakladať diskrétne a s rešpektom. Viac na – Informácie o spracovaní osobných údajov.

Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na link “Odhlásenie z odberu” v pätičke každého emailu alebo požiadaním na info@skolaempatie.sk.