Vyhľadať
Close this search box.

Pre manažérov a lídrov

Typ

kurz

Trvanie

25 dní

Cena

3150 €

Základný ročník v Psychofonetike

1-ročný kurz ukončený získaním diplomu
pre manažérov a lídrov

Úvod

UDRŽUJTE, ROZVÍJAJTE, PESTUJTE, USILUJTE, INŠPIRUJTE

“Biznis is people.
Ak dokážete riadiť a viesť seba – dokážete riadiť a viesť ostatných.”

Yehuda Tagar

Riadenie práce je predovšetkým o schopnosti riadiť ľudí. Ak sú pracovníci plne zaujatý do svojej práce, pracoviská excelujú. Čím viac práca umožňuje ľuďom prejaviť svoju plnú ľudskosť, tým je pracovisko zdravšie a živšie. Túto filozofiu uplatňujú najúspešnejšie spoločnosti smerom ku svojim zamestnancom. 

To, čo niektorí nazývajú obchodom, investíciou, organizáciou, korporáciou alebo inštitúciami, je pre väčšinu ľudí miestom, ktorému venujú najviac zo svojich dní, rokov a životnej energie. Práca môže byť len mechanickým spôsobom obživy, alebo naopak príležitosťou rozvíjať sa ako človek a prejaviť seba samého, svoj talent, vášeň, kreativitu, a inovácie. 

Psychofonetický poradenský program nazývaný „Humanizácia pracoviska“ je založený na filozofii, že organizácie rastú ak v nich rastú ľudia a vodcovstvo sa vyvíja do tej miery, do akej sa ľudia starajú sami o seba. Aby ste sa stali skúseným konzultantom „People skills“, musíte sami prejsť procesom osobnostného a profesionálneho rozvoja. 

Diplom z holistického koučingu pre osobnostný rozvoj a udržateľnosť znamená sebakoučovanie ako základ pre koučovanie druhých. Je to seminár o trvalo udržateľnom profesionálnom rozvoji a koučingu.

Cieľová skupina

 • Manažéri,
 • Personalisti a organizační lídri,
 • Podnikatelia,
 • Start-up iniciátori,
 • Mentori a vedúci tímov vo všetkých sektoroch priemyslu, štátnej správy, mimovládnych organizácií, školstva, zdravotníctva, umenia a všetkých ľudských služieb, ktorí chcú rozvíjať svoje vedenie, manažment , komunikačné a ľudské rozvojové schopnosti pre seba a pre ostatných.

Čo získate

Zručnosti:

 • Osobná udržateľnosť
 • Osobnostný rozvoj prostredníctvom práce
 • Zvládanie stresu
 • Prevencia syndrómu vyhorenia
 • Komunikačné zručnosti
 • Metodická Empatia
 • Riadenie vnútorných zdrojov
 • Zručnosti na vyjednávanie/ Riešenie konfliktov
 • Rozhodovanie a konanie v súlade s rozhodnutiami
 • Oceňovanie ľudí
 • Ochrana domova pred prácou a domov pred prácou
 • Dôslednosť charakteru, politiky, štandardy, zmluvy.

Obsah

Úvodné, teoretické a praktické školenie:

 • Základy sebauvedomenia 
 • Starostlivosť o seba a sebakoučovacie zručnosti
 • Metodická Empatia a hlboké komunikačné zručnosti
 • Uvedomenie si zložitosti ľudskej konštitúcie
 • Kultivácia vyššej inteligencie – predstavivosti, inšpirácie a intuície
 • Manažment reality vnútorného života ľudí
 • Povzbudzujúce schopnosti pre realizáciu potenciálu ľudí 
 • Manažérske schopnosti pre medziľudské konflikty, hnev, projekcie, reakcie a ťažké osobnosti
 • Schopnosť premeniť krízu na príležitosť
 • Kultivácia vnútornej autority
 • Metodické rozhodovacie schopnosti 
 • Schopnosť budovať tím 


Seminár 1.1: Základy psychofonetiky
Seminár 1.2: Sebauvedomenie a starostlivosť o seba
Seminár 1.3: Sebariadenie a metodická empatia
Seminár 1.4: Metodologická empatia, hlboké vedenie a osobnostný rozvoj
Seminár 1.5: Mentorské zručnosti
Seminár 1.6: Koučingové a mentorské zručnosti

Podrobný program posielame prihláseným účastníkom emailom týždeň pred začiatkom kurzu.

Ako to prebieha

Súčasťou je 6 x 4 dní intenzívnych seminárov zakončených 1-dňovým záverečným stretnutím (spolu 25 dní prezenčne, prípadne online). 

 • Každý výukový deň sa skladá zo 4 blokov, kde sa striedajú teoretické základy metodiky a duševných javov s praktickými ukážkami, vlastným tréningom metódy, či už na sebe, v páre alebo v skupine a supervíznymi otázkami (podľa obsahu konkrétneho seminára).
 • 1x počas seminára je večerná prednáška.
 • Uzavretá skupina – max. 25 študentov v skupine.
 • Prvý seminár organizujeme aj s cieľom poskytnúť možnosť zorientovať sa vo forme, priebehu a podmienkach štúdia. Po prvom seminári sa môžete rozhodnúť, či v štúdiu budete pokračovať. 
 • Kurz prebieha v slovenčine a v angličtine súbežne s prekladom.
 • Semináre prebiehajú prezenčnou formou (preferované) alebo online ako videokonferencia (cez Zoom), ak nám situácia nedovolí stretnúť sa fyzicky.
 • 4 osobné sedenia s psychofonetickým konzultantom, ktoré sú povinné v rámci ročníka ako osobná skúsenosť s metodikou.
 • Súčasťou je aj práca v malých skupinách medzi seminármi a tréning získaných zručností.

Lektor / kouč

Yehuda Tagar

Izraelský kouč, poradca, psychoterapeut, medzinárodný konzultant, tréner a lektor, v súčasnosti so sídlom v Bernolákove (pri Bratislave) na Slovensku.

Termín a miesto

Semináre sú organizované na dvoch miestach: v Košiciach a v Bernolákove (pri Bratislave).

Pripravovaný ročník

Seminár BERNOLÁKOVO, skupina   Dátum
1.1 marec 2023 2. - 5. 3. 2023
1.2 máj 2023 25. - 28.5. 2023
1.3 august 2023 3. - 6. 8. 2023
1.4 október 2023 26. - 29. 10. 2023
1.5 december 2023 7. - 10. 12. 2023
1.6 február 2024 8. - 11. 2. 2024
ukončenie ročníka termín upresníme
Seminár KOŠICE, skupina   Dátum
1.1 máj 2023 18. - 21. 5. 2023
1.2 júl 2023 20. - 23. 7. 2023
1.3 september 2023 21. - 24. 9. 2023
1.4 november 2023 23. - 26. 11. 2023
1.5 január 2024 25. - 28. 1. 2024
1.6 marec 2024 14. - 17. 3. 2024
ukončenie ročníka termín upresníme

Prebiehajúci ročník (uzavretý)

Seminár BERNOLÁKOVO, skupina   Dátum
1.1 február 2022 9. - 13. 2. 2022
1.2 apríl/máj 2022 27.4. - 1.5. 2022
1.3 jún 2022 18. - 22. 6. 2022
1.4 september 2022 21. - 25. 9. 2022
1.5 november 2022 23. - 27. 11. 2022
1.6 február 2023 8. - 12. 2. 2023
1.7 apríl 2023 28. - 30. 4. 2023 (ukončenie ročníka)
Seminár KOŠICE, skupina   Dátum
1.1 jún 2022 1. - 5. 6. 2022
1.2 september 2022 14. - 18. 9. 2022
1.3 november 2022 9. - 13. 11. 2022
1.4 január 2023 18. - 22. 1. 2023
1.5 marec 2023 22. - 26. 3. 2023
1.6 jún 2023 7. - 11. 6. 2023
1.7 september 2023 15. - 17. 9. 2023

Cena a platobné podmienky

Študijný poplatok za celý kurz je 3150 €.

Prvý seminár môžete absolvovať samostatne za 450 € (splatné formou zálohy dopredu). Môžete k nemu získať aj jednu zo zliav za včasný nákup, napr.:

 • -100 € pri platbe do 30.10.2022 (First Minute)
 • -75 € pri platbe počas decembra 2022 (Mikulášska zľava)
 • -50 € pri platbe do 31.1.2023 alebo v rámci účasti Dňa otvorených dverí (Early Birds) 

Po prvom seminári sa môžete rozhodnúť o pokračovaní v celom kurze za doplatok 2700 €. Doplatok môžete uhradiť jedným z 2 spôsobov:

 1. naraz so zľavou 10%, tj. len 2430 € (úspora 270 €)
 2. v 3 splátkach po 900 €
   

Storno podmienky

 1. Pri odhlásení sa menej ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára je záujemca povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého seminára bez zľavy.
 2. Pri odhlásení sa viac ako 30 dní pred začiatkom 1. seminára alebo ak sa kurz nemôže uskutočniť z organizačných dôvodov vraciame celý uhradený poplatok.
 3. Za neúčasť na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu. Semináre sú nahrávané a nahrávky dočasne sprístupnené uzavretej skupine študentov daného ročníka.
 4. V prípade predčasného ukončenia kurzu z dôvodov na strane študenta nemôže byť uplatňovaný nárok na vrátenie ani zníženie študijného poplatku.

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z kurzu je študent povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@skolaempatie.sk.

Prihlásením sa na kurz záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.

Prihláška