Typ

dlhodobý kurz

Trvanie

66 dní

Cena

2975 €

Holistický tréner osobného a skupinového rozvoja

Nadstavbový kurz – dvojročný, ukončený diplomom trénera

Cieľová skupina

 • profesionáli z oblasti psychológie, terapeutickej praxe, koučingu a sociálnej práce
 • učitelia, rodičia a odborníci v oblasti vzdelávania a výchovy detí a mládeže
 • lídri, manažéri, profesionáli z oblasti ľudských zdrojov a organizačnej psychológie
 • odborníci z oblasti medicíny, psychiatri a odborníci v oblasti psychosomatiky

Čo získate

Dostanete nástroje pre:

 1. Prehĺbenie všetkých nástrojov získaných na 1. Úrovni
 2. Vedomá práca s klientom
 3. Vedomá práca na rozvoji vyšších zmyslov – imaginácie, inšpirácie, intuície
 4. Práca s čakrami empatie
 5. Prekonávanie vnútorných prahov 
 6. Identifikácia a práca s “Príšerami” strachu, sebanenávisti a pochybností
 7. Práca s hláskami
 8. Od závislosti k reálnym potrebám
 9. Trauma a prekonanie zneužitia
 10. Liečenie minulých rozhodnutí
 11. Práca so skupinou
 12. Párová konzultácia

 

Po absolvovaní kurzu:

Táto dvojročná profesionálna nadstavba pripravuje  ľudí pracovať samostatne ako nezávislí profesionálni kouči, counsellori a tréneri osobného a skupinového rozvoja v súkromnej praxi, v spolupráci s klinikami a v službách v súlade s Etickým kódexom.

Kvalifikácia umožňuje:

 • Registráciu a členstvo kouča, councelora a trénera v IAPP (International Association of Psychophonetics practitioners – Medzinárodná asociácia psychofonetických counselorov)
 • Licencia k profesionálnej praxi ako kouč a psychofonetický counselor.

Obsah

 1. Praktická úroveň 2 a 3
 2. Psychofonetické akčné sekvencie úrovne 2 a 3
 3. Špeciálne témy a psychofonetické prístupy v poradenskej úrovni 2 a 3
 4. Pokročilá úroveň práce s hláskami
 5. Rozvíjanie vyššieho vnímania – základy empatie
 6. Teoretické základy Psychofonetiky a Psychosofie 
 7. Metodológia uvedomovania si zážitku
 8. Ľudský rozvoj a biografia
 9. Psychofonetická arteterapia
 10. Teórie Psychológie a Psychoterapie
 11. Úvod do medicíny – anatómia a fyziológia
 12. Osobná a profesionálna cesta rozvoja

 

Course syllabus

Seminar 2.1:

Seminar 2.2: 

Seminar 2.3:

Seminar 2.4: 

Seminar 2.5: 

Seminar 2.6: 

Course syllabus

Seminar 3.1:

Seminar 3.2: 

Seminar 3.3:

Seminar 3.4: 

Seminar 3.5: 

Seminar 3.6:

Podrobný program posielame prihláseným účastníkom emailom týždeň pred začiatkom semináru.

Ako to prebieha

 • 2 roky po 6  x  5-dňových intenzívnych seminárov. Každý rok je  zakončený 3-dňovým záverečným stretnutím ( spolu 66 dní prezenčne). Tento kurz poskytuje komplexné 2 roky odbornej prípravy pre psychofonetický counseling a tréning osobného rozvoja pre jednotlivcov a skupiny..
 • Každý výukový deň sa skladá zo 4 blokov, kde sa striedajú vysvetlenia metodiky a duševných javov, teoretické témy, praktické ukážky, cvičenia, osobné a supervízne otázky (podľa obsahu konkrétneho seminára).
 • 1x počas seminára je večerná prednáška
 • Uzavretá skupina, max. 25 študentov na skupinu.
 • Prvý seminár organizujeme aj s cieľom poskytnúť možnosť zorientovať sa vo forme, priebehu a podmienkach štúdia. Po prvom stretnutí sa môžete rozhodnúť o pokračovaní štúdia.
 • Kurz prebieha v slovenčine a v angličtine súbežne s prekladom.
 • Semináre budú prebiehať preferovane v prezenčnej forme alebo online cez videokonferenciu (cez Zoom), ak nám situácia nedovolí sa stretnúť fyzicky.
 • 4 individuálne sedenia s psychofonetickým counselorom, ktoré sú povinné v rámci ročníka ako osobná skúsenosť s metodikou a ktoré môžu byť absolvované u ľubovoľného counselora.

Lektor / kouč

Yehuda Tagar

Izraelský kouč, poradca, psychoterapeut, medzinárodný konzultant, tréner a lektor, v súčasnosti so sídlom v Bernolákove (pri Bratislave) na Slovensku.

Termín a miesto

Semináre sú organizované na dvoch miestach: v Košiciach a v Bernolákove (pri Bratislave).

Druhý ročník

Košice a Bratislava – skupiny KB a G

KB/G2.1 september 2021  8-12.9.2021
KB/G2.2 november 2021  10-14.11.2021
KB/G2.3 január 2022     12-16.1.2022
KB/G2.4 marec 2022     23-27.3.2022
KB/G2.5 máj 2022       25-29.5.2022
KB/G2.6 júl 2022     20-24.7.2022
KB/G2.7 október 2022  21-23.10.2022

Tretí ročník

Košice a Bratislava – skupiny KA a F

KA/F3.1 júl 2021     21-25.7.2021
KA/F3.2 september 2021  22-26.9.2021
KA/F3.3 december 2021  8-12.12.2021
KA/F3.4 marec 2022    9-13.3.2022
KA/F3.5 máj 2022      4-8.5.2022
KA/F3.6 júl 2022     6-10.7.2022
KA/F3.7 september 2022  9-11.9.2022
 

Platobné podmienky

Cena

Celý nadstavbový kurz rok 2023/2024: 2975 EUR

 1. seminár samostatne: 425 EUR.
 2. seminár samostatne – early bird zľava 50 EUR (do 9.1.2022): 375 EUR.

Doplatok po 1. seminári za celý základný kurz: 2550 EUR.

 • Možnosť platiť v troch splátkach po 850 EUR.
 • Sumu 2550 EUR je možné zaplatiť naraz a uplatniť si 10% zľavu, potom je platba pre študenta na zvyšok štúdia 2295 EUR.

Na požiadanie vystavíme faktúru.

Storno podmienky

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z výcviku je študent povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@skolaempatie.sk.

 • Odhlásenie sa bez storno poplatku je možné do 30 dní pred začiatkom výcviku.
 • Pri odhlásení sa do 15 dní pred začiatkom výcviku je záujemca povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého seminára bez zľavy.

V prípade predčasného ukončenia výcviku z dôvodov na strane študenta nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, prípadne vrátenie školného.

Za neúčasť klienta na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu. Semináre sú nahrávané a nahrávky dočasne sprístupnené uzavretej skupine študentov daného ročníka.

Písomným prihlásením sa na výcvik záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.

Prihláška