Psychofonetika

založené na Psychosofii Rudolfa Steinera

Konzultácie
pre osobnostný, vzťahový
a profesionálny rozvoj

Najnovšie články

Vôla vs. konanie

Vôľa je silná a mohutná sila duše, ktorá formuje náš život a identitu. Porozumenie a prebudenie sa k sile ľudskej vôle je nevyhnutné pre slobodné a plnohodnotné žitie. Vôľa je

7 druhov empatie

Hoci väčšina ľudí predpokladá, že empatia existovala vždy, na rozdiel od sympatie si vyžaduje vedomé úsilie a schopnosť prekonať osobné predsudky. Existuje niekoľko typov empatie – od takých, ktoré ani

Autor psychofonetiky

Duša, ktorá dokáže vidieť samú seba, môže uzrieť Svet